רחל שגיא
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3592
קטגוריה : S60 נקודות : 231.5
נשים
כל השדות חובה
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים
234636 0 ג. כדורי / ג. סבין הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ע. בן אהרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 7/11 7/11 5/11
211329 0 מזרחי אהובה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/8 7/11 11/9 11/9
237863 0 אורנה חוברה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
213526 0 כוכבה בינימין טנש ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
234635 0 גלינה סבין הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/9 11/7 11/3
211326 0 גלינה סבין הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/6 11/7 11/13 11/8
237859 0 אילנה קרוקר הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 12/14 8/11 4/11
213525 0 א. קרוקר / א. חוברה הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ע. בן אהרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 2/11 11/7 6/11
226563 0 ענת סימן טוב הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
237853 0 רחל שגיא הפועל ירושלים רבקה מלול הפועל ירושלים /
213511 0 רחל שגיא הפועל ירושלים ענת מרגי הפועל ירושלים 4/11 5/11 4/11
226562 0 מ. רחמים / א. עמוס הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י מאור / ר. שגיא הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/3 11/3 11/4
237851 0 י. מאור / ר. שגיא הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ג אסרף / ע. מרגי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/7 9/11 11/7 8/11 11/7
213509 0 רחל שגיא הפועל ירושלים מרים אבלס הפועל ירושלים 9/11 8/11 11/13
241917 0 רחל שגיא הפועל ירושלים אילנה קרוקר הפועל ירושלים 12/10 11/3 11/3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים
167889 0 רחל שגיא הפועל ירושלים מיכל אלבז הפועל ירושלים 6/11 11/9 11/8 8/11 9/11
171683 0 ר. שגיא / ר. אסנת הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ב חיה / ד. פנינה הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 14/16 5/11 4/11
178790 0 רחל שגיא הפועל ירושלים גלית אסרף הפועל ירושלים /
167914 0 רחל שגיא הפועל ירושלים איילה ניצ'ינסקי הפועל ירושלים 3/11 6/11 7/11
178829 0 מ. אבלס / ר. מלול הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ס. טסטה הפועל ירושלים/ טנש ירושלים 6/11 7/11 6/11
178788 0 רחל שגיא הפועל ירושלים רבקה מלול הפועל ירושלים 11/4 11/6 11/7
167892 0 רחל שגיא הפועל ירושלים בצרי חיה הפועל ירושלים 11/8 4/11 6/11 8/11
178828 0 מרים אבלס הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/9 11/8 11/7
171682 0 רחל שגיא הפועל ירושלים בצרי חיה הפועל ירושלים 12/14 9/11 7/11
177001 0 מ. אהובה / מ. אלבז הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ע. בן אהרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 13/11 9/11 11/9 4/11 4/11
167887 0 אילנה קרוקר הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
178794 0 נ. גורן / א. קרוקר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ס טסטה / ר. שגיא טנש ירושלים/ הפועל ירושלים 4/11 2/11 5/11
169012 0 רחל שגיא הפועל ירושלים מזרחי יהודית הפועל ירושלים 3/11 3/11 1/11
180836 0 ר. שגיא / מ. מירב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ע סימן טוב / א. עמוס הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 2/11 1/11 3/11
180835 0 רחל שגיא הפועל ירושלים אתי עמוס הפועל ירושלים 1/11 1/11 2/11
176999 0 גילה כדורי הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 8/11 9/11 11/6 11/7 8/11
167886 0 א. חוברה / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / מ. מירב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 5/11 5/11
178792 0 אורנה חוברה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/4 5/11 11/9 9/11 9/11
167917 0 רחל שגיא הפועל ירושלים נאוה ידיד הפועל ירושלים 7/11 10/12 12/10 7/11
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו'
146954 0 ורד שלום הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/5 11/1 11/1
149871 0 אסף גורבזי הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/6 9/11 11/7 14/12
136151 0 ר. שגיא / ע. בן אהרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ד ירמיהו / א. מזרחי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/9 12/10 11/7
140528 0 רחל שגיא הפועל ירושלים דוד גיטלין הפועל ירושלים 11/6 11/5 11/2
146976 0 ט. שרון / ר. שגיא הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים נ דוד / נ. מילר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 10/12 11/4 11/1 11/4
136149 0 רחל שגיא הפועל ירושלים דניאל ירמיהו הפועל ירושלים 11/6 10/12 13/11 11/3
154074 0 רותי משה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
146974 0 רחל שגיא הפועל ירושלים נחום דוד הפועל ירושלים 11/7 11/9 11/7
128044 0 דוד ירימי הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
154071 0 רחלי מזרחי הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/2 11/1 11/5
140531 0 רחל שגיא הפועל ירושלים דובי פריצקי הפועל ירושלים /
146956 0 ע. אוות / י. שניאור הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ו גבי / ר. שגיא הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/4 11/1 11/3
128041 0 יחיעם גרמה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 6/11 8/11 7/11
149873 0 צ. אליהו / ד. ירמיהו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ט. שרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/8 11/5 11/7
138650 0 רחל שגיא הפועל ירושלים ענת סימן טוב הפועל ירושלים 1/11 1/11 3/11
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה'
123147 0 רחל שגיא הפועל ירושלים אליאס ואסים הפועל ירושלים 11/6 11/7 11/8
122966 0 מיכל אלבז הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
123273 0 נאוה ידיד הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/6 11/7 11/8
123038 0 מתי תורג'מן הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 9/11 11/8 6/11 7/11
123327 0 רחל שגיא הפועל ירושלים אסף נויימן הפועל ירושלים 11/6 11/2 11/4
123319 0 ר. שגיא / ט. שרון הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א יאיר / א. אסף הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 9/11 8/11 11/9 11/8 9/11
123133 0 נחום דוד הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 6/11 8/11 7/11
122962 0 דר פנינה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 11/6 11/5 11/4
123255 0 רחל שגיא הפועל ירושלים מתי תורג'מן הפועל ירושלים 9/11 8/11 9/11
123004 0 ב. אילן / א. יאיר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ר. אסנת הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 3/11 4/11 2/11
123044 0 ר. שגיא / מ. מירב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א חיון / נ. ליאור הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/9 11/5 11/4
123253 0 רחל שגיא הפועל ירושלים מוטי דודי הפועל ירושלים 11/9 11/8 11/7
123002 0 בכר אילן הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 6/11 5/11 4/11
123318 0 רחל שגיא הפועל ירושלים אריאלי יאיר הפועל ירושלים 6/11 11/5 11/4 11/7
123150 0 רחל שגיא הפועל ירושלים משה זוהר הפועל ירושלים /
122977 0 אסף נויימן הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים 6/11 8/11 7/11
123274 0 נ. ידיד / ר. מלול הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / ר. אסנת הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/9 8/11 9/11 7/11
123041 0 אנקונינה משה הפועל ירושלים רחל שגיא הפועל ירושלים /
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com