גלית אסרף
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3584
קטגוריה : S40 נקודות : 304.2
נשים
94
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
178827 28/02/2019
299.3
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
נ. מס הכנסה ב - בינוי והשיכון ב
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
219.3 3/11 6/11 5/11 0-3 0.7 +4.9
178830 28/02/2019
299.3
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
נ. מס הכנסה ב - בינוי והשיכון ב
סימונה טסטה
טנש ירושלים
0.0 9/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +0
167915 30/11/2018
294.4
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
בינוי והשיכון ב - נ. מס הכנסה ב
מרציאנו מירב
הפועל ירושלים
0.0 6/11 5/11 7/11 0-3 0.7 +0
167918 30/11/2018
294.4
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
בינוי והשיכון ב - נ. מס הכנסה ב
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
224.9 6/11 3/11 5/11 0-3 0.7 +4.9
146967 27/02/2018
294.4
15/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
משרד לשרותי דת א - נ. מס הכנסה ב
ניצן מילר
הפועל ירושלים
0.0 11/5 11/8 11/6 3-0 0.7 0
154090 31/01/2018
288.1
18/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - משרד החינוך א
אסף אלי
הפועל ירושלים
274.6 11/5 8/11 9/11 11/8 9/11 2-3 0.7 +6.3
132223 30/11/2017
0.0
30/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - משרד לשרותי דת א
אלעד טובי
הפועל ירושלים
300.0 11/7 11/6 11/5 3-0 0.7 0
130521 30/11/2017
0.0
16/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - בינוי והשיכון ב
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 7/11 9/11 1-3 0.7 +0
123283 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - מ.אנרגיה
אריאלי יאיר
הפועל ירושלים
0.0 9/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +0
123102 31/01/2017
0.0
19/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
מ. לבטחון פנים - נ. מס הכנסה ב
דוד בן-לולו
הפועל ירושלים
0.0 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 0
123120 31/01/2017
0.0
19/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה א - נ. מס הכנסה ב
אלפי ברק
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/6 3-0 0.7 0
123008 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
משרד החינוך א - נ. מס הכנסה ב
רביב תורג'מן
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 11/7 8/11 11/9 3-2 0.7 0
123011 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
משרד החינוך א - נ. מס הכנסה ב
הרצל ניסים
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
122953 30/11/2016
0.0
17/11/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - רשות ההגבלים
שבתאי יריב
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 11/5 6/11 7/11 2-3 0.7 +0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178827
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
גלית אסרף
הפועל ירושלים
299.3 0-3 +4.9
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
219.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178830
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
גלית אסרף
הפועל ירושלים
299.3 0-3 +0
סימונה טסטה
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167915
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
מרציאנו מירב
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
גלית אסרף
הפועל ירושלים
294.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167918
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
224.9 3-0 +4.9
גלית אסרף
הפועל ירושלים
294.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
146967
דירוג
27/02/2018
תאריך
15/02/2018
ניצן מילר
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
גלית אסרף
הפועל ירושלים
294.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
154090
דירוג
31/01/2018
תאריך
18/01/2018
גלית אסרף
הפועל ירושלים
288.1 2-3 +6.3
אסף אלי
הפועל ירושלים
274.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
132223
דירוג
30/11/2017
תאריך
30/11/2017
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
אלעד טובי
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
130521
דירוג
30/11/2017
תאריך
16/11/2017
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123283
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
אריאלי יאיר
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123102
דירוג
31/01/2017
תאריך
19/01/2017
דוד בן-לולו
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123120
דירוג
31/01/2017
תאריך
19/01/2017
אלפי ברק
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123008
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
רביב תורג'מן
הפועל ירושלים
0 2-3 +0
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123011
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
הרצל ניסים
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
122953
דירוג
30/11/2016
תאריך
17/11/2016
גלית אסרף
הפועל ירושלים
0 2-3 +0
שבתאי יריב
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com