רבקה מלול
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3583
קטגוריה : S60 נקודות : 248.3
נשים
76
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
241952
248.3
25/06/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
מיכל אלבז
טנש ירושלים
207.1 11/8 11/7 15/13 3-0 0.7 -4.2
211291 30/11/2019
248.3
14/11/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
משרד החינוך ב - נ. מס הכנסה ב
עופרה יאיר
הפועל ירושלים
0.0 1/11 3/11 2/11 0-3 0.7 +0
180845 28/02/2019
314.0
27/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
גילה כדורי
הפועל ירושלים
269.0 11/7 7/11 9/11 10/12 1-3 0.7 +5.6
180840 28/02/2019
314.0
27/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - נ. מס הכנסה ב
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
262.2 4/11 3/11 6/11 0-3 0.7 +4.9
178788 28/02/2019
314.0
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
בינוי והשיכון ב - נ. מס הכנסה ב
רחל שגיא
הפועל ירושלים
310.5 4/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +6.3
171621 31/12/2018
318.2
19/12/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
נ. מס הכנסה ב - משרד החינוך ב
ניצה גורן
הפועל ירושלים
292.1 11/3 11/5 11/8 3-0 0.7 -4.2
149901 31/03/2018
311.9
08/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
מזרחי אהובה
הפועל ירושלים
291.6 5/11 4/11 6/11 0-3 0.7 +6.3
154091 31/01/2018
306.3
18/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - משרד החינוך א
שבתאי כהן
הפועל ירושלים
271.3 11/5 8/11 9/11 8/11 1-3 0.7 +5.6
154093 31/01/2018
306.3
18/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - משרד החינוך א
הרצל ניסים
הפועל ירושלים
0.0 8/11 11/9 4/11 9/11 1-3 0.7 +0
136125 31/12/2017
306.3
21/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
פקיד השומה ג - נ. מס הכנסה ב
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0.0 6/11 5/11 7/11 0-3 0.7 +0
130520 30/11/2017
300.0
16/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - בינוי והשיכון ב
ויכטר גבי
הפועל ירושלים
300.0 9/11 11/8 11/7 9/11 8/11 2-3 0.7 +6.3
130500 30/11/2017
300.0
16/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
קק''ל - נ. מס הכנסה ב
דוד גיטלין
הפועל ירושלים
0.0 11/8 11/5 11/7 3-0 0.7 0
123347 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
פקיד השומה ג - נ. מס הכנסה ב
אטיאס אורלי
הפועל ירושלים
0.0 6/11 11/7 11/8 11/7 3-1 0.7 0
123276 31/03/2017
0.0
16/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - בינוי והשיכון ב
ויכטר גבי
הפועל ירושלים
0.0 11/9 11/8 11/9 3-0 0.7 0
123118 31/01/2017
0.0
19/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה א - נ. מס הכנסה ב
אלפי ברק
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
123103 31/01/2017
0.0
19/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
מ. לבטחון פנים - נ. מס הכנסה ב
נוריאל ליאור
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/2 11/4 3-0 0.7 0
122987 31/12/2016
0.0
01/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
גילה כדורי
הפועל ירושלים
0.0 9/11 11/9 10/12 9/11 1-3 0.7 +0
123152 31/12/2016
0.0
01/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - משרד לשרותי דת א
אשכנזי ליאור
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 9/11 11/7 12/10 3-2 0.7 0
123155 31/12/2016
0.0
01/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - משרד לשרותי דת א
מוטי מהדב
הפועל ירושלים
0.0 11/6 9/11 7/11 10/12 1-3 0.7 +0
122943 30/11/2016
0.0
17/11/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
נ. מס הכנסה ב - ה.ה הסביבה ב
לוי איילת
הפועל ירושלים
0.0 6/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
241952
דירוג

תאריך
25/06/2020
רבקה מלול
הפועל ירושלים
248.3425 3-0 -4.2
מיכל אלבז
טנש ירושלים
207.075
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
211291
דירוג
30/11/2019
תאריך
14/11/2019
עופרה יאיר
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
רבקה מלול
הפועל ירושלים
248.342
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
180845
דירוג
28/02/2019
תאריך
27/02/2019
רבקה מלול
הפועל ירושלים
314 1-3 +5.6
גילה כדורי
הפועל ירושלים
269
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
180840
דירוג
28/02/2019
תאריך
27/02/2019
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
262.2 3-0 +4.9
רבקה מלול
הפועל ירושלים
314
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178788
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
רחל שגיא
הפועל ירושלים
310.5 3-0 +6.3
רבקה מלול
הפועל ירושלים
314
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
171621
דירוג
31/12/2018
תאריך
19/12/2018
רבקה מלול
הפועל ירושלים
318.2 3-0 -4.2
ניצה גורן
הפועל ירושלים
292.1
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
149901
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
רבקה מלול
הפועל ירושלים
311.9 0-3 +6.3
מזרחי אהובה
הפועל ירושלים
291.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
154091
דירוג
31/01/2018
תאריך
18/01/2018
רבקה מלול
הפועל ירושלים
306.3 1-3 +5.6
שבתאי כהן
הפועל ירושלים
271.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
154093
דירוג
31/01/2018
תאריך
18/01/2018
רבקה מלול
הפועל ירושלים
306.3 1-3 +0
הרצל ניסים
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
136125
דירוג
31/12/2017
תאריך
21/12/2017
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
רבקה מלול
הפועל ירושלים
306.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
130520
דירוג
30/11/2017
תאריך
16/11/2017
רבקה מלול
הפועל ירושלים
300 2-3 +6.3
ויכטר גבי
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
130500
דירוג
30/11/2017
תאריך
16/11/2017
דוד גיטלין
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רבקה מלול
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123347
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
אטיאס אורלי
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123276
דירוג
31/03/2017
תאריך
16/03/2017
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ויכטר גבי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123118
דירוג
31/01/2017
תאריך
19/01/2017
אלפי ברק
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123103
דירוג
31/01/2017
תאריך
19/01/2017
נוריאל ליאור
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
122987
דירוג
31/12/2016
תאריך
01/12/2016
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
גילה כדורי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123152
דירוג
31/12/2016
תאריך
01/12/2016
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0 3-2 +0
אשכנזי ליאור
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123155
דירוג
31/12/2016
תאריך
01/12/2016
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
מוטי מהדב
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
122943
דירוג
30/11/2016
תאריך
17/11/2016
רבקה מלול
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
לוי איילת
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com