מיכל אלבז
טנש ירושלים
ID של השחקן : 3565
קטגוריה : S50 נקודות : 207.1
נשים
100
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
241952
207.1
25/06/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
רבקה מלול
הפועל ירושלים
248.3 8/11 7/11 13/15 0-3 0.7 +8.4
215805 31/12/2019
188.9
12/12/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
כוכבה ישי
טנש ירושלים
223.7 6/11 14/12 7/11 8/11 1-3 0.7 +8.4
215800 31/12/2019
188.9
12/12/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
פקיד השומה ג - ה.ה הסביבה ב
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
245.4 4/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +9.8
180844
207.1
27/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
225.1 11/6 11/9 11/4 3-0 0.7 -3.5
176995
207.1
30/01/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - פקיד השומה ג
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
185.9 2/11 3/11 4/11 0-3 0.7 +6.3
172945
207.1
02/01/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
פקיד השומה ג - משרד החינוך ב
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
245.7 11/8 11/9 11/9 3-0 0.7 -2.8
149906 31/03/2018
244.5
22/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
פקיד השומה ג - משרד לשרותי דת א
אלעד טובי
הפועל ירושלים
312.6 11/6 11/5 11/6 3-0 0.7 -2.8
149866 31/03/2018
244.5
08/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
קק''ל - פקיד השומה ג
יחיעם גרמה
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/4 11/3 3-0 0.7 0
149900 31/03/2018
244.5
08/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
נ. מס הכנסה ב - פקיד השומה ג
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
300.0 5/11 11/9 6/11 5/11 1-3 0.7 +9.8
136124 31/12/2017
0.0
21/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
פקיד השומה ג - נ. מס הכנסה ב
איילה ניצ'ינסקי
הפועל ירושלים
279.7 8/11 7/11 11/8 8/11 1-3 0.7 +0
130513 30/11/2017
0.0
16/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
בינוי והשיכון ב - פקיד השומה ג
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
0.0 5/11 8/11 3/11 0-3 0.7 +0
128065 30/11/2017
0.0
02/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ו'
משרד החוץ א - פקיד השומה ג
שלומי כהן
הפועל ירושלים
0.0 7/11 11/4 9/11 11/9 7/11 2-3 0.7 +0
123262 31/03/2017
0.0
16/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
פקיד השומה ג - משרד לשרותי דת א
נחום דוד
הפועל ירושלים
0.0 11/9 11/7 11/9 3-0 0.7 0
123237 31/03/2017
0.0
16/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ר. ניירות ערך - פקיד השומה ג
אסף נויימן
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 11/6 12/10 11/7 4-1 0.7 0
123093 31/01/2017
0.0
26/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
פקיד השומה ג - ר. ניירות ערך
אסף נויימן
הפועל ירושלים
0.0 6/11 11/5 11/7 11/4 3-1 0.7 0
123097 31/01/2017
0.0
19/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה א - פקיד השומה ג
אנקונינה משה
הפועל ירושלים
0.0 6/11 3/11 7/11 0-3 0.7 +0
123022 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ה'
ה.ה הסביבה ב - פקיד השומה ג
לוי איילת
הפועל ירושלים
0.0 11/9 8/11 7/11 9/11 1-3 0.7 +0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
241952
דירוג

תאריך
25/06/2020
רבקה מלול
הפועל ירושלים
248.3425 3-0 +8.4
מיכל אלבז
טנש ירושלים
207.075
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
215805
דירוג
31/12/2019
תאריך
12/12/2019
כוכבה ישי
טנש ירושלים
223.667 3-1 +8.4
מיכל אלבז
טנש ירושלים
188.875
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
215800
דירוג
31/12/2019
תאריך
12/12/2019
מיכל אלבז
טנש ירושלים
188.875 0-3 +9.8
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
245.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
180844
דירוג

תאריך
27/02/2019
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
225.067 0-3 -3.5
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
207.075
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
176995
דירוג

תאריך
30/01/2019
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
185.867 3-0 +6.3
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
207.075
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
172945
דירוג

תאריך
02/01/2019
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
207.075 3-0 -2.8
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
245.725
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
149906
דירוג
31/03/2018
תאריך
22/03/2018
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
244.5 3-0 -2.8
אלעד טובי
הפועל ירושלים
312.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
149866
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
יחיעם גרמה
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
244.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
149900
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
300 3-1 +9.8
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
244.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
136124
דירוג
31/12/2017
תאריך
21/12/2017
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
איילה ניצ'ינסקי
הפועל ירושלים
279.7
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
130513
דירוג
30/11/2017
תאריך
16/11/2017
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ו' Φ:0.7
128065
דירוג
30/11/2017
תאריך
02/11/2017
שלומי כהן
הפועל ירושלים
0 3-2 +0
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123262
דירוג
31/03/2017
תאריך
16/03/2017
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
נחום דוד
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123237
דירוג
31/03/2017
תאריך
16/03/2017
אסף נויימן
הפועל ירושלים
0 1-4 +0
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123093
דירוג
31/01/2017
תאריך
26/01/2017
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0 3-1 +0
אסף נויימן
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123097
דירוג
31/01/2017
תאריך
19/01/2017
אנקונינה משה
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ה' Φ:0.7
123022
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
לוי איילת
הפועל ירושלים
0 3-1 +0
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com