אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3559
קטגוריה : S60 נקודות : 245.7
נשים
79
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
234654 31/03/2020
240.1
12/03/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
פקיד השומה ג - משרד החינוך ב
גילה כדורי
הפועל ירושלים
204.6 3/11 3/11 1/11 0-3 0.7 +5.6
234629 29/02/2020
234.5
27/02/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
משרד החינוך ב - ה.ה הסביבה ב
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
192.2 3/11 2/11 6/11 0-3 0.7 +5.6
221012 31/01/2020
228.9
02/01/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
משרד החינוך ב - פקיד השומה ג
גילה כדורי
הפועל ירושלים
201.1 5/11 9/11 1/11 0-3 0.7 +5.6
213513 30/11/2019
222.6
28/11/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
נשים
פקיד השומה ג - משרד החינוך ב
גילה כדורי
הפועל ירושלים
204.6 11/9 3/11 10/12 5/11 1-3 0.7 +6.3
178822 28/02/2019
290.9
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
ה.ה הסביבה ב - משרד החינוך ב
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
251.0 2/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +5.6
178793 28/02/2019
290.9
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - בינוי והשיכון ב
בתאל נחמיה
טנש ירושלים
0.0 1/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +0
178783
245.7
13/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
פקיד השומה ג - משרד החינוך ב
בצרי חיה
הפועל ירושלים
לא מדורג 2/11 2/11 5/11 0-3 0.7 +0
172945
245.7
02/01/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
פקיד השומה ג - משרד החינוך ב
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
207.1 8/11 9/11 9/11 0-3 0.7 +5.6
167909 30/11/2018
286.0
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - ה.ה הסביבה ב
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
0.0 1/11 2/11 1/11 0-3 0.7 +0
167885 30/11/2018
286.0
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - בינוי והשיכון ב
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
224.9 2/11 3/11 4/11 0-3 0.7 +4.9
166036 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים_
משרד החינוך ב - נ. מס הכנסה ב
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1 7/11 8/11 1/11 0-3 0.7 +8.4
166046 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים_
משרד החינוך ב - פקיד השומה ג
גילה כדורי
הפועל ירושלים
221.4 5/11 3/11 8/11 0-3 0.7 +5.6
166039 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים_
משרד החינוך ב - נ. מס הכנסה ב
ענת מרגי
הפועל ירושלים
0.0 2/11 2/11 2/11 0-3 0.7 +0
166049 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים_
משרד החינוך ב - פקיד השומה ג
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0.0 5/11 4/11 1/11 0-3 0.7 +0
167569 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - נ. מס הכנסה ב
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1 1/11 8/11 7/11 0-3 0.7 +8.4
167579 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - פקיד השומה ג
גילה כדורי
הפועל ירושלים
221.4 8/11 3/11 5/11 0-3 0.7 +5.6
167572 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - נ. מס הכנסה ב
ענת מרגי
הפועל ירושלים
0.0 2/11 2/11 2/11 0-3 0.7 +0
167582 31/10/2018
258.0
31/10/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
נשים
משרד החינוך ב - פקיד השומה ג
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0.0 1/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +0
155330 30/04/2018
264.3
12/04/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
משרד החינוך ב - פקיד השומה ב
כהן שמעון
הפועל ירושלים
262.9 11/7 8/11 11/9 12/10 3-1 0.7 -3.5
155361 30/04/2018
264.3
12/04/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
ה.ה הסביבה א - משרד החינוך ב
בן לולו איציק
הפועל ירושלים
304.9 11/9 7/11 8/11 11/9 11/9 3-2 0.7 -2.8
157058 31/01/2018
255.9
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
משרד החינוך ב - ר. ניירות ערך
יבגני אוסטרובסקי
הפועל ירושלים
0.0 11/2 11/2 11/2 3-0 0.7 0
157053 31/01/2018
255.9
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
רשות ההגבלים - משרד החינוך ב
שבתאי יריב
הפועל ירושלים
286.0 2/11 8/11 5/11 0-3 0.7 +8.4
138283 31/12/2017
0.0
28/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
משרד החינוך ב - ה.ה הסביבה א
מוטי דודי
הפועל ירושלים
306.3 7/11 11/8 7/11 11/9 11/8 3-2 0.7 0
138264 31/12/2017
0.0
28/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
פקיד השומה ב - משרד החינוך ב
אלמליח משה
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/9 11/9 3-0 0.7 0
138286 31/12/2017
0.0
28/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ה'
משרד החינוך ב - ה.ה הסביבה א
מתי תורג'מן
הפועל ירושלים
300.0 11/5 9/11 8/11 11/7 11/9 3-2 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
234654
דירוג
31/03/2020
תאריך
12/03/2020
גילה כדורי
הפועל ירושלים
204.625 3-0 +5.6
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
240.125
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
234629
דירוג
29/02/2020
תאריך
27/02/2020
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
234.525 0-3 +5.6
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
192.167
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
221012
דירוג
31/01/2020
תאריך
02/01/2020
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
228.925 0-3 +5.6
גילה כדורי
הפועל ירושלים
201.125
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים Φ:0.7
213513
דירוג
30/11/2019
תאריך
28/11/2019
גילה כדורי
הפועל ירושלים
204.625 3-1 +6.3
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
222.625
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178822
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
רחלי מזרחי
הפועל ירושלים
251 3-0 +5.6
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
290.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178793
דירוג
28/02/2019
תאריך
13/02/2019
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
290.9 0-3 +0
בתאל נחמיה
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
178783
דירוג

תאריך
13/02/2019
בצרי חיה
הפועל ירושלים
NOT_RANKED 3-0 +0
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
245.725
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
172945
דירוג

תאריך
02/01/2019
מיכל אלבז
הפועל ירושלים
207.075 3-0 +5.6
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
245.725
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167909
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
286 0-3 +0
ענת סימן טוב
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167885
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
286 0-3 +4.9
רחמים אסנת
הפועל ירושלים
224.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים_ Φ:0.7
166036
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +8.4
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים_ Φ:0.7
166046
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +5.6
גילה כדורי
הפועל ירושלים
221.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים_ Φ:0.7
166039
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +0
ענת מרגי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים_ Φ:0.7
166049
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +0
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167569
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +8.4
כוכבה ישי
הפועל ירושלים
295.1
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167579
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +5.6
גילה כדורי
הפועל ירושלים
221.4
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167572
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +0
ענת מרגי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים Φ:0.7
167582
דירוג
31/10/2018
תאריך
31/10/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
258 0-3 +0
אורלי לישנסקי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
155330
דירוג
30/04/2018
תאריך
12/04/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
264.3 3-1 -3.5
כהן שמעון
הפועל ירושלים
262.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
155361
דירוג
30/04/2018
תאריך
12/04/2018
בן לולו איציק
הפועל ירושלים
304.9 2-3 -2.8
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
264.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
157058
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
255.9 3-0 +0
יבגני אוסטרובסקי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
157053
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
שבתאי יריב
הפועל ירושלים
286 3-0 +8.4
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
255.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
138283
דירוג
31/12/2017
תאריך
28/12/2017
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
0 3-2 +0
מוטי דודי
הפועל ירושלים
306.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
138264
דירוג
31/12/2017
תאריך
28/12/2017
אלמליח משה
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה' Φ:0.7
138286
דירוג
31/12/2017
תאריך
28/12/2017
אילנה קרוקר
הפועל ירושלים
0 3-2 +0
מתי תורג'מן
הפועל ירושלים
300
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com