ניסים ביבי
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3538
קטגוריה : S50 נקודות : 210.2
גברים
909
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
234444 29/02/2020
216.5
26/02/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
בנק ישראל ד - משרד האוצר
יוליה מורוז
טנש ירושלים
232.8 11/9 11/9 11/9 3-0 0.7 -3.5
234461 29/02/2020
216.5
26/02/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
ש. ב. כללית - משרד האוצר
מיכאל ליברמן
הפועל ירושלים
301.2 11/5 11/7 11/5 3-0 0.7 -2.8
212055 30/11/2019
209.5
20/11/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' 3 - סיבוב א'
משרד האוצר - משרד הבריאות ב
אביעד פדיה
טנש ירושלים
220.9 3/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +7
178254 28/02/2019
272.0
07/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ה' - סיבוב ב'
משרד האוצר - משרד החינוך א
אסף אלי
הפועל ירושלים
274.6 3/11 4/11 6/11 0-3 0.7 +7
178271 28/02/2019
272.0
07/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ה' - סיבוב ב'
מינהל יו"ש - משרד האוצר
יעקב שטנמץ
הפועל ירושלים
0.0 2/11 5/11 3/11 0-3 0.7 +0
170988 31/12/2018
272.0
13/12/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ד' 2 - סיבוב א'
משרד המדע התרבות והספורט - משרד האוצר
משה איצקוביץ
הפועל ירושלים
0.0 3/11 8/11 7/11 0-3 0.7 +0
150734 31/03/2018
278.3
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - בנק ישראל ד
איתן סרי
טנש ירושלים
299.3 11/3 11/9 11/9 3-0 0.7 -3.5
150878 31/03/2018
278.3
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד התיירות - משרד האוצר
ירון ארגז
הפועל ירושלים
308.4 11/6 11/5 10/12 7/11 11/8 3-2 0.7 -2.8
145932 27/02/2018
285.3
08/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - בינוי והשיכון א
משה אטיאס
הפועל ירושלים
280.2 11/7 11/6 11/6 3-0 0.7 -3.5
145907 27/02/2018
285.3
08/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד החוץ ב - משרד האוצר
יוסף יאיר
הפועל ירושלים
290.0 11/8 11/6 11/5 3-0 0.7 -3.5
142226 31/01/2018
288.1
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - נ. מס הכנסה א
דוד אלטרץ
הפועל ירושלים
1117.9 11/9 11/7 11/6 3-0 0.7 0
142200 31/01/2018
288.1
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
מ.אנרגיה - משרד האוצר
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
343.4 11/3 11/1 11/2 3-0 0.7 -2.8
138231 31/12/2017
278.3
28/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד הבריאות ב - משרד האוצר
אבי מאירוביץ'
טנש ירושלים
300.0 4/11 6/11 9/11 0-3 0.7 +7
139550 31/12/2017
278.3
07/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ד - משרד האוצר
שאול פרל
טנש ירושלים
262.9 8/11 10/12 5/11 0-3 0.7 +6.3
133736 31/12/2017
278.3
07/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בינוי והשיכון א - משרד האוצר
משה אטיאס
הפועל ירושלים
269.7 11/9 8/11 11/9 8/11 11/7 3-2 0.7 -3.5
131517 30/11/2017
0.0
23/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
נ. מס הכנסה א - משרד האוצר
אורן חוג'ה
הפועל ירושלים
0.0 6/11 7/11 5/11 0-3 0.7 +0
131521 30/11/2017
0.0
23/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
נ. מס הכנסה א - משרד האוצר
שלומי נבון
הפועל ירושלים
0.0 6/11 10/12 5/11 0-3 0.7 +0
129362 30/11/2017
0.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - משרד הבריאות ב
אביעד פדיה
טנש ירושלים
0.0 8/11 11/9 4/11 11/8 7/11 2-3 0.7 +0
129397 30/11/2017
0.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - מ.אנרגיה
לוי אבי
הפועל ירושלים
300.0 11/8 11/9 11/6 3-0 0.7 0
129364 30/11/2017
0.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - משרד הבריאות ב
רותי ביטון
טנש ירושלים
0.0 3/11 4/11 7/11 0-3 0.7 +0
122805 28/02/2017
0.0
23/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ד'
רוה''מ - משרד האוצר
אלי ברמוט
הפועל ירושלים
0.0 6/11 9/11 7/11 0-3 0.7 +0
122890 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ד'
משרד הבריאות ב - משרד האוצר
אבי מאירוביץ'
טנש ירושלים
0.0 11/6 11/8 11/5 3-0 0.7 0
122877 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ד'
משרד האוצר - משרד הבריאות ב
אבי מאירוביץ'
טנש ירושלים
0.0 11/9 8/11 7/11 9/11 1-3 0.7 +0
122880 31/12/2016
0.0
15/12/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ד'
משרד האוצר - משרד הבריאות ב
אביעד פדיה
טנש ירושלים
0.0 11/9 8/11 7/11 11/9 9/11 2-3 0.7 +0
122697 30/11/2016
0.0
17/11/2016 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ד'
נ. מס הכנסה א - משרד האוצר
רפי חסון
הפועל ירושלים
0.0 9/11 11/8 11/7 11/9 3-1 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
234444
דירוג
29/02/2020
תאריך
26/02/2020
יוליה מורוז
טנש ירושלים
232.767 0-3 -3.5
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
216.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
234461
דירוג
29/02/2020
תאריך
26/02/2020
מיכאל ליברמן
הפועל ירושלים
301.2 0-3 -2.8
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
216.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' 3 - סיבוב א' Φ:0.7
212055
דירוג
30/11/2019
תאריך
20/11/2019
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
209.5 0-3 +7
אביעד פדיה
טנש ירושלים
220.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ה' - סיבוב ב' Φ:0.7
178254
דירוג
28/02/2019
תאריך
07/02/2019
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
272 0-3 +7
אסף אלי
הפועל ירושלים
274.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ה' - סיבוב ב' Φ:0.7
178271
דירוג
28/02/2019
תאריך
07/02/2019
יעקב שטנמץ
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
272
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ד' 2 - סיבוב א' Φ:0.7
170988
דירוג
31/12/2018
תאריך
13/12/2018
משה איצקוביץ
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
272
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150734
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
278.3 3-0 -3.5
איתן סרי
טנש ירושלים
299.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150878
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
ירון ארגז
הפועל ירושלים
308.4 2-3 -2.8
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
278.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
145932
דירוג
27/02/2018
תאריך
08/02/2018
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
285.3 3-0 -3.5
משה אטיאס
הפועל ירושלים
280.2
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
145907
דירוג
27/02/2018
תאריך
08/02/2018
יוסף יאיר
הפועל ירושלים
290 0-3 -3.5
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
285.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
142226
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
288.1 3-0 +0
דוד אלטרץ
הפועל ירושלים
1117.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
142200
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
343.4 0-3 -2.8
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
288.1
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
138231
דירוג
31/12/2017
תאריך
28/12/2017
אבי מאירוביץ'
טנש ירושלים
300 3-0 +7
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
278.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
139550
דירוג
31/12/2017
תאריך
07/12/2017
שאול פרל
טנש ירושלים
262.9 3-0 +6.3
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
278.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
133736
דירוג
31/12/2017
תאריך
07/12/2017
משה אטיאס
הפועל ירושלים
269.7 2-3 -3.5
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
278.3
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
131517
דירוג
30/11/2017
תאריך
23/11/2017
אורן חוג'ה
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
131521
דירוג
30/11/2017
תאריך
23/11/2017
שלומי נבון
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129362
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0 2-3 +0
אביעד פדיה
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129397
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
לוי אבי
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129364
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
רותי ביטון
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ד' Φ:0.7
122805
דירוג
28/02/2017
תאריך
23/02/2017
אלי ברמוט
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ד' Φ:0.7
122890
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
אבי מאירוביץ'
טנש ירושלים
0 0-3 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ד' Φ:0.7
122877
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
אבי מאירוביץ'
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ד' Φ:0.7
122880
דירוג
31/12/2016
תאריך
15/12/2016
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0 2-3 +0
אביעד פדיה
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ד' Φ:0.7
122697
דירוג
30/11/2016
תאריך
17/11/2016
רפי חסון
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com