ניצה גורן
הפועל ירושלים
ID של השחקן : 3529
קטגוריה : S60 נקודות : 229.8
נשים
כל השדות חובה
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 נשים
241918 0 סימונה טסטה טנש ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/4 11/3 11/2
220992 0 רותי משה הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/3 11/1 11/1
234624 0 ניצה גורן הפועל ירושלים רבקה מלול הפועל ירושלים 11/6 11/8 7/11 11/7
234655 0 גלינה סבין הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/1 11/2 11/7
237861 0 א. חוברה / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ס טסטה / י. מאור טנש ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 4/11 11/8 5/11
221014 0 ניצה גורן הפועל ירושלים בצרי חיה הפועל ירושלים /
234631 0 נ. גורן / א. חוברה הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים מ יהודית / מ. רחמים הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 3/11 4/11 2/11
237860 0 ניצה גורן הפועל ירושלים סימונה טסטה טנש ירושלים 1/11 0/11 1/11
221011 0 ניצה גורן הפועל ירושלים ספיר גולדשטיין הפועל ירושלים 1/11 7/11 3/11
234630 0 ניצה גורן הפועל ירושלים מזרחי יהודית הפועל ירושלים 1/11 2/11 2/11
237830 0 ניצה גורן הפועל ירושלים אתי עמוס הפועל ירושלים 2/11 3/11 1/11
241921 0 רוית דוד הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/3 11/2 11/1
234658 0 מזרחי אהובה הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
220993 0 ס. גנון / ר. מזרחי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א קרוקר / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/3 11/1 11/3
234626 0 נ. גורן / א. קרוקר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר מלול / א. ניצ'ינסקי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 7/11 3/11 5/11
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 נשים
172947 0 מיכל אלבז הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
167580 0 ניצה גורן הפועל ירושלים מזרחי אהובה הפועל ירושלים 2/11 5/11 4/11
167913 0 ניצה גורן הפועל ירושלים ענת סימן טוב הפועל ירושלים /
178813 0 ניצה גורן הפועל ירושלים רחלי מזרחי הפועל ירושלים 2/11 3/11 3/11
167570 0 ניצה גורן הפועל ירושלים נאוה ידיד הפועל ירושלים 3/11 7/11 4/11
167911 0 א. חוברה / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ס גנון / א. עמוס הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 2/11 1/11 3/11
172946 0 ד. פנינה / מ. אהובה הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים נ גורן / א. קרוקר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/4 11/4 11/1
178796 0 ניצה גורן הפועל ירושלים בתאל נחמיה טנש ירושלים /
178825 0 רחלי מזרחי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
167888 0 ניצה גורן הפועל ירושלים רחמים אסנת הפועל ירושלים /
171623 0 א. ניצ'ינסקי / ר. מלול הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים נ גורן / כ. בינימין הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/4 11/4 11/5
178794 0 נ. גורן / א. קרוקר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ס טסטה / ר. שגיא טנש ירושלים/ הפועל ירושלים 4/11 2/11 5/11
178824 0 ס. גנון / א. עמוס הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א קרוקר / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/1 11/1 11/4
167886 0 א. חוברה / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ר שגיא / מ. מירב הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 8/11 5/11 5/11
171621 0 רבקה מלול הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/3 11/5 11/8
178782 0 דר פנינה הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/4 11/3 11/5
178815 0 ניצה גורן הפועל ירושלים סיגל גנון הפועל ירושלים /
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ה'
133799 0 יוסי מזרחי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/2 11/2 11/2
138267 0 סרמה אסף הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
155334 0 ניצה גורן הפועל ירושלים גלעד תקיע טנש ירושלים /
155332 0 נ. גורן / א. קרוקר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים כ שמעון / א. עידו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 2/11 3/11 6/11
138263 0 כהן שמעון הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/3 4/11 3/11 2/11
138287 0 ניצה גורן הפועל ירושלים מוטי דודי הפועל ירושלים /
155362 0 מ. דודי / מ. תורג'מן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים נ גורן / נ. וכטר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/5 11/9 8/11 5/11 11/6
133809 0 ניצה גורן הפועל ירושלים ינון משולם הפועל ירושלים 8/11 7/11 9/11
138285 0 נ. וכטר / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א סנדרוסי / מ. תורג'מן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/6 11/5 8/11 7/11 9/11
155360 0 מוטי דודי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 8/11 5/11 6/11
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ד'
122812 0 רפי חסון הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 6/11 7/11 8/11
122858 0 ניצה גורן הפועל ירושלים דני בן שיטרית הפועל ירושלים 11/6 11/3 11/4
122663 0 ניצה גורן הפועל ירושלים לוי אורן הפועל ירושלים 11/9 8/11 11/7 11/6
122896 0 ניצה גורן הפועל ירושלים אביעד פדיה טנש ירושלים /
122679 0 א. אלי / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א איברהים / א. משה הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 9/11 11/8 11/7 9/11 8/11
122841 0 גבי מזרחי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
122646 0 אבי לימואי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
122894 0 א. קרוקר / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים מ בן ישעיהו / ס. יוחנן הפועל ירושלים/ טנש ירושלים 11/6 11/2 11/4
122677 0 ניצה גורן הפועל ירושלים אברהים איברהים הפועל ירושלים 11/9 11/8 11/5
122838 0 איתן בן-עמי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 11/6 11/3 11/5
122642 0 יצחק אהרוני הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים 9/11 11/8 7/11 11/9 8/11
122664 0 נ. וכטר / נ. גורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים י כהן / ל. אורן הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/6 11/8 11/6
122816 0 חן יוסי הפועל ירושלים ניצה גורן הפועל ירושלים /
122859 0 נ. גורן / נ. וכטר הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים ג דודי / י. אהרוני הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 9/11 11/8 11/7 11/6
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com