יוליה מורוז
טנש ירושלים
ID של השחקן : 3469
קטגוריה : S50 נקודות : 292.3
נשים
100
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
185342 31/03/2019
295.1
13/03/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ג - בנק ישראל ה
דרור הלוי
טנש ירושלים
341.1 12/10 12/10 11/3 3-0 0.7 -2.8
167875 30/11/2018
298.6
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ה - ה. ל. לאומי
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
310.5 11/6 11/9 11/8 3-0 0.7 -3.5
150881 31/03/2018
300.0
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ה - בינוי והשיכון א
משה אטיאס
הפועל ירושלים
295.6 10/12 11/5 11/7 11/8 3-1 0.7 -3.5
150735 31/03/2018
300.0
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר ב - בנק ישראל ה
ששון מהטבי
הפועל ירושלים
305.6 11/9 9/11 11/9 11/9 3-1 0.7 -3.5
150738 31/03/2018
300.0
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר ב - בנק ישראל ה
נועם יוניוב
הפועל ירושלים
265.0 4/11 11/5 11/6 7/11 5/11 2-3 0.7 +5.6
145911 27/02/2018
297.2
08/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
נ. מס הכנסה א - בנק ישראל ה
חן יוסי
הפועל ירושלים
289.5 6/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +6.3
145927 27/02/2018
297.2
08/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ה - משרד החוץ ב
מימון הרצל
הפועל ירושלים
315.9 7/11 11/8 11/3 11/4 3-1 0.7 -3.5
142499 31/01/2018
300.0
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ה - משרד הבריאות ב
רותי ביטון
טנש ירושלים
0.0 1/11 3/11 5/11 0-3 0.7 +0
142232 31/01/2018
300.0
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
מ.אנרגיה - בנק ישראל ה
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
343.4 11/3 11/4 11/9 3-0 0.7 -2.8
138239 31/12/2017
296.5
28/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בינוי והשיכון א - בנק ישראל ה
אורן שם טוב
הפועל ירושלים
296.5 12/10 5/11 4/11 4/11 1-3 0.7 +7
139667 31/12/2017
296.5
07/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד החוץ ב - בנק ישראל ה
מימון הרצל
הפועל ירושלים
300.5 11/9 11/8 11/6 3-0 0.7 -3.5
131516 30/11/2017
300.0
23/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ה - מ.אנרגיה
לוי אבי
הפועל ירושלים
300.0 11/4 11/7 12/10 3-0 0.7 -3.5
129406 30/11/2017
300.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד הבריאות ב - בנק ישראל ה
מאיר בן ישעיהו
הפועל ירושלים
0.0 7/11 8/11 10/12 0-3 0.7 +0
129395 30/11/2017
300.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ה - משרד התיירות
איילון עמי
הפועל ירושלים
0.0 11/6 6/11 12/10 11/7 3-1 0.7 0
122600 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ג - בנק ישראל ה
יונה הררי
טנש ירושלים
0.0 9/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +0
122563 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ה - בית הלוחם ד
יהודה גולדשטיין
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/3 11/5 3-0 0.7 0
122580 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ד - בנק ישראל ה
אביגדור לוי
טנש ירושלים
0.0 11/9 8/11 11/9 7/11 11/9 3-2 0.7 0
122533 31/03/2017
0.0
16/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ה - משרד החוץ ב
מימון הרצל
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/5 11/4 3-0 0.7 0
122493 28/02/2017
0.0
23/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
מובילאיי א - בנק ישראל ה
תותי מתן
הפועל ירושלים
0.0 11/3 11/5 11/4 3-0 0.7 0
122511 28/02/2017
0.0
23/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ה - ר. א. והגבייה
דיאני נועם
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/7 11/4 3-0 0.7 0
122247 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ה - ה. ל. לאומי
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
122232 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
חברת הגיחון - בנק ישראל ה
עוזי שמעיה
הפועל ירושלים
0.0 9/11 11/8 11/7 11/5 3-1 0.7 0
122249 28/02/2017
0.0
09/02/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ה - ה. ל. לאומי
גיא שניאור
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 0
122362 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
ה. ל. לאומי - בנק ישראל ה
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/8 9/11 8/11 11/9 3-2 0.7 0
122337 31/01/2017
0.0
05/01/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
ר. א. והגבייה - בנק ישראל ה
קריאף יהונתן
הפועל ירושלים
0.0 5/11 11/9 11/8 11/7 3-1 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
185342
דירוג
31/03/2019
תאריך
13/03/2019
דרור הלוי
טנש ירושלים
341.1 0-3 -2.8
יוליה מורוז
טנש ירושלים
295.1
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
167875
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
298.6 3-0 -3.5
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
310.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150881
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 3-1 -3.5
משה אטיאס
הפועל ירושלים
295.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150735
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
ששון מהטבי
הפועל ירושלים
305.6 1-3 -3.5
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150738
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
נועם יוניוב
הפועל ירושלים
265 3-2 +5.6
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
145911
דירוג
27/02/2018
תאריך
08/02/2018
חן יוסי
הפועל ירושלים
289.5 3-0 +6.3
יוליה מורוז
טנש ירושלים
297.2
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
145927
דירוג
27/02/2018
תאריך
08/02/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
297.2 3-1 -3.5
מימון הרצל
הפועל ירושלים
315.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
142499
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 0-3 +0
רותי ביטון
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
142232
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
343.4 0-3 -2.8
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
138239
דירוג
31/12/2017
תאריך
28/12/2017
אורן שם טוב
הפועל ירושלים
296.5 3-1 +7
יוליה מורוז
טנש ירושלים
296.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
139667
דירוג
31/12/2017
תאריך
07/12/2017
מימון הרצל
הפועל ירושלים
300.5 0-3 -3.5
יוליה מורוז
טנש ירושלים
296.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
131516
דירוג
30/11/2017
תאריך
23/11/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 3-0 -3.5
לוי אבי
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129406
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
מאיר בן ישעיהו
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129395
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 3-1 +0
איילון עמי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122600
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122563
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0 3-0 +0
יהודה גולדשטיין
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122580
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
אביגדור לוי
טנש ירושלים
0 2-3 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122533
דירוג
31/03/2017
תאריך
16/03/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0 3-0 +0
מימון הרצל
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122493
דירוג
28/02/2017
תאריך
23/02/2017
תותי מתן
הפועל ירושלים
0 0-3 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122511
דירוג
28/02/2017
תאריך
23/02/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0 3-0 +0
דיאני נועם
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122247
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0 3-0 +0
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122232
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
עוזי שמעיה
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122249
דירוג
28/02/2017
תאריך
09/02/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0 3-0 +0
גיא שניאור
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122362
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
0 2-3 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122337
דירוג
31/01/2017
תאריך
05/01/2017
קריאף יהונתן
הפועל ירושלים
0 1-3 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com