יוליה מורוז
טנש ירושלים
ID של השחקן : 3469
קטגוריה : S50 נקודות : 251.0
נשים
76
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
238661 30/06/2020
245.4
03/06/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
משרד הבריאות ב - בנק ישראל ד
רותי ביטון
הפועל ירושלים
202.2 3/11 2/11 5/11 0-3 0.7 +5.6
234469 29/02/2020
232.8
26/02/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
בנק ישראל ד - מובילאיי ג
ראובן לוויס
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/5 11/9 3-0 0.7 0
234444 29/02/2020
232.8
26/02/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
בנק ישראל ד - משרד האוצר
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
216.5 9/11 9/11 9/11 0-3 0.7 +6.3
234446 29/02/2020
232.8
26/02/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
בנק ישראל ד - משרד האוצר
גבי מזרחי
בית''ר אשדוד
211.3 3/11 2/11 9/11 0-3 0.7 +6.3
226379 31/01/2020
219.5
29/01/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
בנק ישראל ד - ש. ב. כללית
סאפר ישועה
הפועל ירושלים
214.2 7/11 7/11 10/12 0-3 0.7 +6.3
226381 31/01/2020
219.5
29/01/2020 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020
דרג ד' - סיבוב ב'
בנק ישראל ד - ש. ב. כללית
יצחק עמרם
הפועל ירושלים
241.7 2/11 3/11 11/9 11/8 2/11 2-3 0.7 +7
185342 31/03/2019
295.1
13/03/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ב - בנק ישראל ד
דרור הלוי
טנש ירושלים
341.1 12/10 12/10 11/3 3-0 0.7 -2.8
189694
251.0
27/02/2019 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
מ.התחבורה - בנק ישראל ד
חיים דיין
הפועל ירושלים
224.7 11/7 12/10 11/7 3-0 0.7 -4.2
171632
251.0
19/12/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
חברת הגיחון - בנק ישראל ד
יעקב מזרחי
הפועל ירושלים
240.0 4/11 11/5 11/9 11/9 3-1 0.7 -3.5
169017
251.0
28/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
פקיד השומה א - בנק ישראל ד
בן ציון בן אור
הפועל ירושלים
266.6 12/10 11/9 12/10 3-0 0.7 -3.5
167875 30/11/2018
298.6
14/11/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019
דרג ג'
בנק ישראל ד - ה. ל. לאומי
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
310.5 11/6 11/9 11/8 3-0 0.7 -3.5
150881 31/03/2018
300.0
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ד - בינוי והשיכון א
משה אטיאס
הפועל ירושלים
295.6 10/12 11/5 11/7 11/8 3-1 0.7 -3.5
150735 31/03/2018
300.0
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - בנק ישראל ד
ששון מהטבי
הפועל ירושלים
305.6 11/9 9/11 11/9 11/9 3-1 0.7 -3.5
150738 31/03/2018
300.0
15/03/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד האוצר - בנק ישראל ד
נועם יוניוב
הפועל ירושלים
265.0 4/11 11/5 11/6 7/11 5/11 2-3 0.7 +5.6
145911 27/02/2018
297.2
08/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
נ. מס הכנסה א - בנק ישראל ד
חן יוסי
הפועל ירושלים
289.5 6/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +6.3
145927 27/02/2018
297.2
08/02/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ד - משרד החוץ ב
מימון הרצל
הפועל ירושלים
315.9 7/11 11/8 11/3 11/4 3-1 0.7 -3.5
142499 31/01/2018
300.0
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ד - משרד הבריאות ב
רותי ביטון
טנש ירושלים
0.0 1/11 3/11 5/11 0-3 0.7 +0
142232 31/01/2018
300.0
25/01/2018 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
מ.אנרגיה - בנק ישראל ד
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
343.4 11/3 11/4 11/9 3-0 0.7 -2.8
138239 31/12/2017
296.5
28/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בינוי והשיכון א - בנק ישראל ד
אורן שם טוב
הפועל ירושלים
296.5 12/10 5/11 4/11 4/11 1-3 0.7 +7
139667 31/12/2017
296.5
07/12/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד החוץ ב - בנק ישראל ד
מימון הרצל
הפועל ירושלים
300.5 11/9 11/8 11/6 3-0 0.7 -3.5
131516 30/11/2017
300.0
23/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ד - מ.אנרגיה
לוי אבי
הפועל ירושלים
300.0 11/4 11/7 12/10 3-0 0.7 -3.5
129406 30/11/2017
300.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
משרד הבריאות ב - בנק ישראל ד
מאיר בן ישעיהו
הפועל ירושלים
0.0 7/11 8/11 10/12 0-3 0.7 +0
129395 30/11/2017
300.0
09/11/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018
דרג ד'
בנק ישראל ד - משרד התיירות
איילון עמי
הפועל ירושלים
0.0 11/6 6/11 12/10 11/7 3-1 0.7 0
122600 30/04/2017
0.0
20/04/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ב - בנק ישראל ד
יונה הררי
טנש ירושלים
0.0 9/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +0
122563 31/03/2017
0.0
30/03/2017 ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017
דרג ג'
בנק ישראל ד - בית הלוחם ד
יהודה גולדשטיין
הפועל ירושלים
0.0 11/6 11/3 11/5 3-0 0.7 0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
238661
דירוג
30/06/2020
תאריך
03/06/2020
רותי ביטון
הפועל ירושלים
202.15 3-0 +5.6
יוליה מורוז
טנש ירושלים
245.367
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
234469
דירוג
29/02/2020
תאריך
26/02/2020
יוליה מורוז
טנש ירושלים
232.767 3-0 +0
ראובן לוויס
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
234444
דירוג
29/02/2020
תאריך
26/02/2020
יוליה מורוז
טנש ירושלים
232.767 0-3 +6.3
ניסים ביבי
הפועל ירושלים
216.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
234446
דירוג
29/02/2020
תאריך
26/02/2020
יוליה מורוז
טנש ירושלים
232.767 0-3 +6.3
גבי מזרחי
בית''ר אשדוד
211.25
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
226379
דירוג
31/01/2020
תאריך
29/01/2020
יוליה מורוז
טנש ירושלים
219.467 0-3 +6.3
סאפר ישועה
הפועל ירושלים
214.217
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020 דרג ד' - סיבוב ב' Φ:0.7
226381
דירוג
31/01/2020
תאריך
29/01/2020
יוליה מורוז
טנש ירושלים
219.467 2-3 +7
יצחק עמרם
הפועל ירושלים
241.7
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
185342
דירוג
31/03/2019
תאריך
13/03/2019
דרור הלוי
טנש ירושלים
341.1 0-3 -2.8
יוליה מורוז
טנש ירושלים
295.1
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
189694
דירוג

תאריך
27/02/2019
חיים דיין
הפועל ירושלים
224.725 0-3 -4.2
יוליה מורוז
טנש ירושלים
250.967
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
171632
דירוג

תאריך
19/12/2018
יעקב מזרחי
הפועל ירושלים
239.95 1-3 -3.5
יוליה מורוז
טנש ירושלים
250.967
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
169017
דירוג

תאריך
28/11/2018
בן ציון בן אור
הפועל ירושלים
266.55 0-3 -3.5
יוליה מורוז
טנש ירושלים
250.967
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2018-2019 דרג ג' Φ:0.7
167875
דירוג
30/11/2018
תאריך
14/11/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
298.6 3-0 -3.5
צביקה בלאו
הפועל ירושלים
310.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150881
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 3-1 -3.5
משה אטיאס
הפועל ירושלים
295.6
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150735
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
ששון מהטבי
הפועל ירושלים
305.6 1-3 -3.5
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
150738
דירוג
31/03/2018
תאריך
15/03/2018
נועם יוניוב
הפועל ירושלים
265 3-2 +5.6
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
145911
דירוג
27/02/2018
תאריך
08/02/2018
חן יוסי
הפועל ירושלים
289.5 3-0 +6.3
יוליה מורוז
טנש ירושלים
297.2
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
145927
דירוג
27/02/2018
תאריך
08/02/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
297.2 3-1 -3.5
מימון הרצל
הפועל ירושלים
315.9
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
142499
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 0-3 +0
רותי ביטון
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
142232
דירוג
31/01/2018
תאריך
25/01/2018
ברלינסקי מיכאל
הפועל ירושלים
343.4 0-3 -2.8
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
138239
דירוג
31/12/2017
תאריך
28/12/2017
אורן שם טוב
הפועל ירושלים
296.5 3-1 +7
יוליה מורוז
טנש ירושלים
296.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
139667
דירוג
31/12/2017
תאריך
07/12/2017
מימון הרצל
הפועל ירושלים
300.5 0-3 -3.5
יוליה מורוז
טנש ירושלים
296.5
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
131516
דירוג
30/11/2017
תאריך
23/11/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 3-0 -3.5
לוי אבי
הפועל ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129406
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
מאיר בן ישעיהו
הפועל ירושלים
0 3-0 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018 דרג ד' Φ:0.7
129395
דירוג
30/11/2017
תאריך
09/11/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
300 3-1 +0
איילון עמי
הפועל ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122600
דירוג
30/04/2017
תאריך
20/04/2017
יונה הררי
טנש ירושלים
0 3-0 +0
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0
ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017 דרג ג' Φ:0.7
122563
דירוג
31/03/2017
תאריך
30/03/2017
יוליה מורוז
טנש ירושלים
0 3-0 +0
יהודה גולדשטיין
הפועל ירושלים
0
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com