מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
ID של השחקן : 3178
קטגוריה : J18 נקודות : 196.1
נשים
108
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
238242 31/03/2020
196.1
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 2
3 מעיין סיטבון
טנ''ש 2007 נתניה
188.7 3/11 5/11 7/11 0-3 0.7 +6.3
238239 31/03/2020
196.1
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 2
2 אדיר חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
124.8 11/5 11/7 11/8 3-0 0.7 -4.9
238238 31/03/2020
196.1
10/03/2020 אליפות נתניה
בוגרים
בית 2
1 אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
514.1 11/3 11/5 11/7 3-0 0.7 -1.4
195487 31/05/2019
270.2
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 6
3 נתנאל חייט
טנ''ש 2007 נתניה
169.2 11/3 11/8 11/6 3-0 0.7 -5.6
195485 31/05/2019
270.2
14/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 6
1 שי עמר
טנ''ש 2007 נתניה
270.9 11/6 6/11 11/7 5/11 11/5 3-2 0.7 -3.5
191310 30/04/2019
226.1
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
7 מאיר מוראדי
טנ''ש 2007 נתניה
378.4 11/5 6/11 11/8 11/8 3-1 0.7 -2.1
191303 30/04/2019
226.1
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
6 ירון רתם
טנ''ש 2007 נתניה
265.4 7/11 11/6 8/11 4/11 1-3 0.7 +8.4
191250 30/04/2019
226.1
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
5 בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
286.0 9/11 5/11 4/11 0-3 0.7 +9.8
191248 30/04/2019
226.1
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
4 יחיאל כהן
טנ''ש 2007 נתניה
307.0 5/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +9.8
191246 30/04/2019
226.1
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
3 יעקב כהן
טנ''ש 2007 נתניה
302.8 5/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +9.8
191244 30/04/2019
226.1
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 3
2 כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
266.4 5/11 8/11 4/11 0-3 0.7 +8.4
175567 31/01/2019
222.6
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 2
3 נתנאל חייט
טנ''ש 2007 נתניה
182.5 6/11 11/8 9/11 4/11 1-3 0.7 +5.6
175565 31/01/2019
222.6
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 2
2 להל דדי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 11/9 11/7 6/11 11/4 3-1 0.7 0
175562 31/01/2019
222.6
04/01/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 גיל 18
בית 2
1 שגב זלמה
טנ''ש 2007 נתניה
388.0 11/4 11/6 11/3 3-0 0.7 -2.1
172851 31/12/2018
208.6
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
6 בינימין אברהמוף
טנ''ש 2007 נתניה
274.8 11/3 11/6 11/5 3-0 0.7 -2.8
172817 31/12/2018
208.6
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
5 איילה זמיר
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 8/11 11/8 5/11 9/11 1-3 0.7 +0
172813 31/12/2018
208.6
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
3 אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0.0 8/11 11/5 11/5 7/11 9/11 2-3 0.7 +0
172810 31/12/2018
208.6
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
2 יוסי בראנס
טנ''ש 2007 נתניה
294.4 11/5 11/9 10/12 11/7 3-1 0.7 -2.8
172808 31/12/2018
208.6
25/12/2018 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007
בית 5
1 אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
576.6 7/11 6/11 9/11 0-3 0.7 +19.6
167379 30/11/2018
203.7
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 4
3 מאיר מוראדי
טנ''ש 2007 נתניה
326.6 11/7 11/7 11/5 3-0 0.7 -2.1
167378 30/11/2018
203.7
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 4
2 אבישי כרתיאל
טנ''ש 2007 נתניה
265.5 11/7 11/6 11/6 3-0 0.7 -2.8
167376 30/11/2018
203.7
05/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
נתניה 2007 בוגרים
בית 4
1 אור שבתאי
טנ''ש 2007 נתניה
300.0 7/11 3/11 4/11 0-3 0.7 +9.8
159408 30/06/2018
183.4
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
4 מיטל לוי
טנ''ש 2007 נתניה
281.1 9/11 11/8 11/8 11/7 3-1 0.7 -2.8
159392 30/06/2018
183.4
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
3 בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1 6/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +11.2
159389 30/06/2018
183.4
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
נתניה 2007 נשים
בית 2
2 מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.8 6/11 7/11 11/9 4/11 1-3 0.7 +14
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238242
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
196.075 0-3 +6.3
מעיין סיטבון
טנ''ש 2007 נתניה
188.675
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238239
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
אדיר חלפון
טנ''ש 2007 נתניה
124.75 0-3 -4.9
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
196.075
אליפות נתניה בוגרים Φ:0.7
238238
דירוג
31/03/2020
תאריך
10/03/2020
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
514.075 0-3 -1.4
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
196.075
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
195487
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
נתנאל חייט
טנ''ש 2007 נתניה
169.2 0-3 -5.6
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
270.2
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
195485
דירוג
31/05/2019
תאריך
14/05/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
270.2 3-2 -3.5
שי עמר
טנ''ש 2007 נתניה
270.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191310
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מאיר מוראדי
טנ''ש 2007 נתניה
378.4 1-3 -2.1
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191303
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 1-3 +8.4
ירון רתם
טנ''ש 2007 נתניה
265.4
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191250
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 0-3 +9.8
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
286
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191248
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 0-3 +9.8
יחיאל כהן
טנ''ש 2007 נתניה
307
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191246
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 0-3 +9.8
יעקב כהן
טנ''ש 2007 נתניה
302.8
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
191244
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
226.1 0-3 +8.4
כתבי ירין
טנ''ש 2007 נתניה
266.4
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
175567
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
נתנאל חייט
טנ''ש 2007 נתניה
182.5 3-1 +5.6
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
222.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
175565
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
222.6 3-1 +0
להל דדי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 גיל 18 Φ:0.7
175562
דירוג
31/01/2019
תאריך
04/01/2019
שגב זלמה
טנ''ש 2007 נתניה
388 0-3 -2.1
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
222.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172851
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
בינימין אברהמוף
טנ''ש 2007 נתניה
274.8 0-3 -2.8
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172817
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
איילה זמיר
טנ''ש 2007 נתניה
0 3-1 +0
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172813
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6 2-3 +0
אימליה גיוסי
טנ''ש 2007 נתניה
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172810
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
יוסי בראנס
טנ''ש 2007 נתניה
294.4 1-3 -2.8
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 Φ:0.7
172808
דירוג
31/12/2018
תאריך
25/12/2018
אלכסנדר ברייצ'ר
טנ''ש 2007 נתניה
576.575 3-0 +19.6
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
208.6
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167379
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
מאיר מוראדי
טנ''ש 2007 נתניה
326.6 0-3 -2.1
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
203.7
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167378
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
אבישי כרתיאל
טנ''ש 2007 נתניה
265.5 0-3 -2.8
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
203.7
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' נתניה 2007 בוגרים Φ:0.7
167376
דירוג
30/11/2018
תאריך
05/11/2018
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
203.7 0-3 +9.8
אור שבתאי
טנ''ש 2007 נתניה
300
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159408
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיטל לוי
טנ''ש 2007 נתניה
281.1 1-3 -2.8
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159392
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4 0-3 +11.2
בת אל יצחק
טנ''ש 2007 נתניה
288.1
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 נתניה 2007 נשים Φ:0.7
159389
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
מיטל גוגשווילי
טנ''ש 2007 נתניה
344.75 3-1 +14
מיכאלה יוסופוב
טנ''ש 2007 נתניה
183.4
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com