שיר לרון
ללא מועדון
ID של השחקן : 2978
קטגוריה : C15 נקודות : 138.4
נשים
כל השדות חובה
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 בנות 15
184442 1 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 5/11 5/11
184443 2 לינל סורקין הישגי כרמיאל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 3/11 3/11
זוגות בנות 15
185081 1 ש. לרון / ר. לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ל סורקין / נ. רפין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/4 11/2 11/1
תנחומים בנות 15
186978 1 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה יעל בנדלק מכבי בני הרצליה 11/1 11/5 11/4
186980 2 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 4/11 9/11
186982 3 מוניקה מיירספלד הפועל לוד שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/5 11/9
186983 4 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 12/10 6/11 2/11 7/11
ליגות נוער 2018-2019 קדטים ירושלים 2
176593 0 ע. גראי / ע. גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ש לרון / א. מנצורה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 11/7 7/11 2/11
176763 0 א. אלמוג / ע. יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ל מרוז / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 9/11 11/7 11/6
176591 0 יאיר רומנו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 5/11 8/11 8/11
176602 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה יוסף ביטון הפועל ירושלים 11/8 11/7 11/4
178062 0 ניתאי ג'ינו הפועל ירושלים שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
176605 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה סער דרומי הפועל ירושלים /
178058 0 מתן פנירי הפועל ירושלים שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/5 11/6 6/11 11/5
176595 0 עידן גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
178060 0 נ. ג'ינו / מ. פנירי הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים א מנצורה / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/3 11/7 11/4
קדטים שלב ב ירושלים תחתון
189803 0 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
187795 0 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 13/11 6/11 8/11
189801 0 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 11/7 11/3
189956 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה קריגל כרמל טנש ירושלים 11/2 11/9 11/4
187799 0 מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה /
189953 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אפרים פרייברט טנש ירושלים 11/7 11/8 11/9
189817 0 ל. מרוז / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מ פנירי / נ. ג'ינו הפועל ירושלים/ הפועל ירושלים 11/6 8/11 11/9 5/11 11/9
187797 0 ד. רגב / א. זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה א מנצורה / ש. לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 11/9 8/11 9/11
תחרות לזכרו של אלעד קופרברג ז"ל נוער מתחילים דרג א
160309 1 עידו רשף הפועל ארנון רמת גן שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 10/12 8/11 12/14
160310 2 יותם גל הפועל גליל תחתון שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/5 11/6 11/13 6/11 11/8
160325 4 יוסף נאמן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 8/11 7/11 6/11
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' מבשרת ציון בנים 13
155479 1 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אילי שאול אביטבול הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/7 9/11 11/6 6/11 9/11
155481 2 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה נעם שעיה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 6/11 5/11
155483 3 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 8/11 6/11 5/11
155500 4 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 11/7 11/6 13/11
155502 5 דניאל שי רגב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 11/9 3/11 11/8 9/11
אליפות הפועל 2018 בנות 15
142868 1 לינל סורקין הישגי כרמיאל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3/11 5/11 3/11
142870 2 עלמה טנא הפועל קריית אונו שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 1/11 4/11 3/11
142873 3 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/5 11/3
142877 5 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3/11 9/11 8/11
רנקליסט 3 - 2017-2018 שלב ב' מרכז גיל 13
141885 1 בן וינטרויב עירוני גבעתיים שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3/11 9/11 6/11
141886 2 עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 9/11 5/11 8/11
141889 3 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה עמרי נמטי עירוני גבעתיים 11/5 9/11 11/7 7/11 4/11
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' מבשרת גיל 13
156306 1 יוסף נאמן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/5 12/10 10/12 12/10
156309 2 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 10/12 10/12 11/3
156311 3 מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/5 11/9 11/6
156313 4 דרור גורן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/5 11/1 11/9
156316 5 אדיר שומר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 9/11 6/11 11/6 8/11
רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג' מבשרת ציון גיל 13
156266 1 מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 11/4 11/4
156267 2 נעם שעיה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 11/4 11/3
156270 3 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אדיר שומר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 2/11 6/11 11/9 3/11
156278 4 ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 11/5 11/6
156281 5 דניאל שי רגב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 9/11 14/12 9/11
משחקי דירוג סיבוב 1 - שלב ג' מבשרת ציון גיל 13
156181 1 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/9 11/9 12/10
156183 2 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה יוסף נאמן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 7/11 8/11 7/11
156185 3 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 7/11 7/11
156213 6 יונתן שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 14/12 11/1 11/8
156217 7 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה יאיר רומנו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 7/11 11/7 11/9
ליגות נוער 2017-2018 לאומית נוער מחוז שפלה
153950 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אורן בסן מכבי שהם 11/5 11/8 11/4
139712 0 סטניסלב סוקולוב בית''ר ראשון לציון שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6/11 7/11 7/11
139710 0 דניאל שלמה חיימוביץ בית''ר ראשון לציון שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 8/11 8/11 7/11
133682 0 יוסף ביטון הפועל ירושלים שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/6 11/9 3/11 8/11 8/11
153953 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה מרטין חרקובר מכבי שהם /
אליפות הפועל 2017 בנות 12
107090 1 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 2/11 4/11
107092 2 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 8/11 4/11
107095 3 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/8 11/7 11/4
107099 5 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 9/11 9/11 11/13
ליגות נוער 2016-2017 ארצית נוער - מחוז שפלה
107879 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה כפיר עזרתי מכבי שהם /
107875 0 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה גל נחושי מכבי שהם 11/9 10/12 11/13 6/11
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com