ליאל שוט
הישגי כרמיאל
ID של השחקן (שחקני האיגוד בלבד) : 2944
קטגוריה : B11 נקודות : 432.7
נשים בנות 11
67 3
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
159813 30/06/2018
356.6
21/06/2018 רנקליסט 6 - 2017-2018
בנות 15 א'
6 לינל סורקין
הישגי כרמיאל
487.6 11/7 14/12 11/7 3-0 1.5 -4.5
159809 30/06/2018
356.6
21/06/2018 רנקליסט 6 - 2017-2018
בנות 15 א'
5 ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
168.1 5/11 9/11 9/11 0-3 1.5 +7.5
159792 30/06/2018
356.6
21/06/2018 רנקליסט 6 - 2017-2018
בנות 15 א'
בית 1
3 אלינור דוידוב
מכבי דימונה
663.5 9/11 11/4 2/11 11/9 7/11 2-3 1.5 +42
159790 30/06/2018
356.6
21/06/2018 רנקליסט 6 - 2017-2018
בנות 15 א'
בית 1
1 יעל יהוד
מכבי שהם
311.9 9/11 8/11 11/8 11/8 2/11 2-3 1.5 +12
159138 30/06/2018
356.6
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ב' 2017-2018
צפון 13
בית 1
3 רן מלינגר
הפועל גליל תחתון
467.7 11/8 11/1 11/7 3-0 1 -3
159136 30/06/2018
356.6
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ב' 2017-2018
צפון 13
בית 1
1 אסף נוי
הפועל גליל תחתון
225.3 11/5 11/7 11/9 3-0 1 -8
159021 30/06/2018
356.6
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' כרמיאל גיל 13
בית 1
5 ליאור ליפץ
הישגי כרמיאל
384.6 12/10 11/7 11/8 3-0 0.7 -2.8
159020 30/06/2018
356.6
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' כרמיאל גיל 13
בית 1
4 ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
168.1 9/11 11/8 7/11 12/10 15/17 2-3 0.7 +3.5
159016 30/06/2018
356.6
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' כרמיאל גיל 13
בית 1
2 שיראל הרון
הישגי כרמיאל
349.2 9/11 5/11 2/11 0-3 0.7 +6.3
159013 30/06/2018
356.6
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' כרמיאל גיל 13
בית 1
1 יאנה אמיטוב
הישגי כרמיאל
0.0 6/11 4/11 4/11 0-3 0.7 +0
158968 30/06/2018
356.6
02/06/2018 מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת
בנות 12
5 רומי טילקין
הישגי כרמיאל
441.4 11/5 11/4 12/10 3-0 0.7 -2.8
158966 30/06/2018
356.6
02/06/2018 מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת
בנות 12
4 אלה שביט
הישגי כרמיאל
459.7 10/12 4/11 11/8 9/11 1-3 0.7 +11.2
158961 30/06/2018
356.6
02/06/2018 מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת
בנות 12
בית 1
3 שיראל הרון
הישגי כרמיאל
349.2 11/13 9/11 6/11 0-3 0.7 +6.3
158960 30/06/2018
356.6
02/06/2018 מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת
בנות 12
בית 1
2 אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
314.7 5/11 11/6 3/11 4/11 1-3 0.7 +5.6
158958 30/06/2018
356.6
02/06/2018 מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת
בנות 12
בית 1
1 מעין ריבצין
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
119.0 9/11 4/11 5/11 0-3 0.7 +2.8
158406 31/05/2018
304.2
07/05/2018 רנקליסט 5 - 2017-2018
בנות 15 א'
בית 1
2 עלמה טנא
הפועל קריית אונו
767.6 11/6 11/8 11/1 3-0 1.5 -1.5
158405 31/05/2018
304.2
07/05/2018 רנקליסט 5 - 2017-2018
בנות 15 א'
בית 1
1 לינל סורקין
הישגי כרמיאל
502.5 11/6 11/6 11/5 3-0 1.5 -4.5
158439 31/05/2018
304.2
07/05/2018 רנקליסט 5 - 2017-2018
בנות 15 א' - מקומות 9-16
2 אלה שביט
הישגי כרמיאל
438.7 8/11 4/11 13/11 11/4 11/4 3-2 1.5 -4.5
158435 31/05/2018
304.2
07/05/2018 רנקליסט 5 - 2017-2018
בנות 15 א' - מקומות 9-16
1 רומי טילקין
הישגי כרמיאל
492.4 9/11 8/11 8/11 0-3 1.5 +30
157877 31/05/2018
304.2
05/05/2018 מאסטרס כרמיאל 7
בנות 12
בית 1
5 עדאל נובק
אליצור קריית אתא
87.9 8/11 5/11 13/11 5/11 1-3 0.7 +2.8
157873 31/05/2018
304.2
05/05/2018 מאסטרס כרמיאל 7
בנות 12
בית 1
4 אלה שביט
הישגי כרמיאל
438.7 9/11 9/11 6/11 0-3 0.7 +11.2
157871 31/05/2018
304.2
05/05/2018 מאסטרס כרמיאל 7
בנות 12
בית 1
3 גל נחושי
מכבי שהם
188.4 11/13 11/8 8/11 11/9 10/12 2-3 0.7 +4.2
157869 31/05/2018
304.2
05/05/2018 מאסטרס כרמיאל 7
בנות 12
בית 1
2 שיראל הרון
הישגי כרמיאל
340.5 2/11 9/11 11/9 11/5 8/11 2-3 0.7 +8.4
157866 31/05/2018
304.2
05/05/2018 מאסטרס כרמיאל 7
בנות 12
בית 1
1 אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
286.0 4/11 10/12 10/12 0-3 0.7 +6.3
155976 30/04/2018
306.3
13/04/2018 מאסטרס כרמיאל מס' 6
בנים-9 - בנות 12
4 אלה שביט
הישגי כרמיאל
443.3 12/14 11/6 11/8 11/8 3-1 0.7 -2.1
רנקליסט 6 - 2017-2018 בנות 15 א' Φ:1.5
159813
דירוג
30/06/2018
תאריך
21/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 3-0 -4.5
לינל סורקין
הישגי כרמיאל
487.6
רנקליסט 6 - 2017-2018 בנות 15 א' Φ:1.5
159809
דירוג
30/06/2018
תאריך
21/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 0-3 +7.5
ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
168.1
רנקליסט 6 - 2017-2018 בנות 15 א' Φ:1.5
159792
דירוג
30/06/2018
תאריך
21/06/2018
אלינור דוידוב
מכבי דימונה
663.5 3-2 +42
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575
רנקליסט 6 - 2017-2018 בנות 15 א' Φ:1.5
159790
דירוג
30/06/2018
תאריך
21/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 2-3 +12
יעל יהוד
מכבי שהם
311.9
רנקליסט 6 - דרג ב' 2017-2018 צפון 13 Φ:1
159138
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
רן מלינגר
הפועל גליל תחתון
467.7 0-3 -3
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575
רנקליסט 6 - דרג ב' 2017-2018 צפון 13 Φ:1
159136
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 3-0 -8
אסף נוי
הפועל גליל תחתון
225.3
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
159021
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
ליאור ליפץ
הישגי כרמיאל
384.6 0-3 -2.8
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
159020
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
ספיר ברקוביץ
הישגי כרמיאל
168.1 3-2 +3.5
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
159016
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 0-3 +6.3
שיראל הרון
הישגי כרמיאל
349.2
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' כרמיאל גיל 13 Φ:0.7
159013
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 0-3 +0
יאנה אמיטוב
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת בנות 12 Φ:0.7
158968
דירוג
30/06/2018
תאריך
02/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 3-0 -2.8
רומי טילקין
הישגי כרמיאל
441.4
מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת בנות 12 Φ:0.7
158966
דירוג
30/06/2018
תאריך
02/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 1-3 +11.2
אלה שביט
הישגי כרמיאל
459.7
מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת בנות 12 Φ:0.7
158961
דירוג
30/06/2018
תאריך
02/06/2018
שיראל הרון
הישגי כרמיאל
349.2 3-0 +6.3
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575
מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת בנות 12 Φ:0.7
158960
דירוג
30/06/2018
תאריך
02/06/2018
אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
314.7 3-1 +5.6
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575
מאסטרס כרמיאל - תחרות מסכמת בנות 12 Φ:0.7
158958
דירוג
30/06/2018
תאריך
02/06/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
356.575 0-3 +2.8
מעין ריבצין
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
119
רנקליסט 5 - 2017-2018 בנות 15 א' Φ:1.5
158406
דירוג
31/05/2018
תאריך
07/05/2018
עלמה טנא
הפועל קריית אונו
767.637 0-3 -1.5
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175
רנקליסט 5 - 2017-2018 בנות 15 א' Φ:1.5
158405
דירוג
31/05/2018
תאריך
07/05/2018
לינל סורקין
הישגי כרמיאל
502.5 0-3 -4.5
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175
רנקליסט 5 - 2017-2018 בנות 15 א' - מקומות 9-16 Φ:1.5
158439
דירוג
31/05/2018
תאריך
07/05/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175 3-2 -4.5
אלה שביט
הישגי כרמיאל
438.7
רנקליסט 5 - 2017-2018 בנות 15 א' - מקומות 9-16 Φ:1.5
158435
דירוג
31/05/2018
תאריך
07/05/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175 0-3 +30
רומי טילקין
הישגי כרמיאל
492.4
מאסטרס כרמיאל 7 בנות 12 Φ:0.7
157877
דירוג
31/05/2018
תאריך
05/05/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175 1-3 +2.8
עדאל נובק
אליצור קריית אתא
87.9
מאסטרס כרמיאל 7 בנות 12 Φ:0.7
157873
דירוג
31/05/2018
תאריך
05/05/2018
אלה שביט
הישגי כרמיאל
438.7 3-0 +11.2
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175
מאסטרס כרמיאל 7 בנות 12 Φ:0.7
157871
דירוג
31/05/2018
תאריך
05/05/2018
גל נחושי
מכבי שהם
188.4 3-2 +4.2
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175
מאסטרס כרמיאל 7 בנות 12 Φ:0.7
157869
דירוג
31/05/2018
תאריך
05/05/2018
שיראל הרון
הישגי כרמיאל
340.5 3-2 +8.4
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175
מאסטרס כרמיאל 7 בנות 12 Φ:0.7
157866
דירוג
31/05/2018
תאריך
05/05/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
304.175 0-3 +6.3
אליזבט ננחוב
הישגי כרמיאל
286
מאסטרס כרמיאל מס' 6 בנים-9 - בנות 12 Φ:0.7
155976
דירוג
30/04/2018
תאריך
13/04/2018
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
306.275 3-1 -2.1
אלה שביט
הישגי כרמיאל
443.3
© Copyright 2012-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com