שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 2943
קטגוריה : J16 נקודות : 279.3
נשים
109
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
204277
279.3
12/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 1
בנות 16 (2004)
בית 3
2 ליאל שוט
הישגי כרמיאל
579.2 11/4 11/5 11/7 3-0 0.7 -1.4
204276
279.3
12/10/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 1
בנות 16 (2004)
בית 3
1 הילה חזמה
מכבי ארזים רמת גן
411.3 11/7 11/7 11/9 3-0 0.7 -2.1
194303 31/05/2019
260.4
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
5 אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8 9/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +7
194299 31/05/2019
260.4
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
4 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 11/9 8/11 5/11 6/11 1-3 0.7 +8.4
194297 31/05/2019
260.4
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
3 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +0
194295 31/05/2019
260.4
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
2 אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 7/11 8/11 6/11 0-3 0.7 +7
194292 31/05/2019
260.4
04/05/2019 מאסטרס כרמיאל מס' 8
נשים
בית 1
1 תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266.0 11/5 11/7 11/7 3-0 0.7 -3.5
190594 30/04/2019
257.6
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
4 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3 11/6 11/7 11/6 3-0 0.7 -2.8
190585 30/04/2019
257.6
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 2
2 יעל יחנס
הישגי כרמיאל
552.8 11/7 12/10 11/7 3-0 0.7 -1.4
190584 30/04/2019
257.6
06/04/2019 מאסטרס כרמיאל- 7
נשים
בית 2
1 שרה שוט
הישגי כרמיאל
273.4 2/11 5/11 6/11 0-3 0.7 +7
185160 31/03/2019
259.7
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל 18
בית 1
2 מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
980.0 11/3 11/4 11/4 3-0 0.7 -0.7
185159 31/03/2019
259.7
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל 18
בית 1
1 חן בילסון
הישגי כרמיאל
657.3 11/5 11/4 11/7 3-0 0.7 -1.4
173706 31/01/2019
0.0
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
6 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 6/11 14/12 11/8 11/8 3-1 0.7 0
173702 31/01/2019
0.0
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
5 דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/8 11/7 3-0 0.7 0
173699 31/01/2019
0.0
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
4 נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
0.0 6/11 1/11 6/11 0-3 0.7 +0
173696 31/01/2019
0.0
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
בית 3
3 יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 9/11 11/8 12/14 8/11 1-3 0.7 +0
173695 31/01/2019
0.0
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
נשים
בית 3
2 שרה שוט
הישגי כרמיאל
0.0 2/11 3/11 4/11 0-3 0.7 +0
116011 31/05/2017
0.0
06/05/2017 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15ב תנחומים
בית 1
3 ליאל ממן
הישגי כרמיאל
324.0 11/5 11/7 11/4 3-0 0.7 0
116009 31/05/2017
0.0
06/05/2017 מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17
15ב תנחומים
בית 1
1 שון פינחוסוביץ
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/5 11/2 3-0 0.7 0
96268 31/12/2016
0.0
03/12/2016 מאסטרס כרמיאל-3 - 2016-17
12 ב
4 גור פאליי
הפועל ארנון רמת גן
0.0 11/9 11/13 11/5 12/10 3-1 0.7 0
96252 31/12/2016
0.0
03/12/2016 מאסטרס כרמיאל-3 - 2016-17
12 ב
בית 3
2 אורי אלמור
מכבי זכרון יעקב
500.1 11/2 1/11 11/1 2-1 0.7 0
96251 31/12/2016
0.0
03/12/2016 מאסטרס כרמיאל-3 - 2016-17
12 ב
בית 3
1 אלכסנדרה בורדצוב
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
0.0 11/6 7/11 5/11 4/11 1-3 0.7 +0
95775 30/11/2016
0.0
28/11/2016 ליגות נשים 2016-2017
לאומית נשים - מחוז צפון
הישגי כרמיאל F3 - הישגי כרמיאל F4
יעל יחנס
הישגי כרמיאל
548.9 11/4 11/7 11/3 3-0 1 0
95523 30/11/2016
0.0
21/11/2016 ליגות נשים 2016-2017
לאומית נשים - מחוז צפון
הישגי כרמיאל F3 - הישגי כרמיאל F4
שלי רבינוביץ
הישגי כרמיאל
632.6 11/3 11/4 11/8 3-0 1 0
מאסטרס כרמיאל מס' 1 בנות 16 (2004) Φ:0.7
204277
דירוג

תאריך
12/10/2019
ליאל שוט
הישגי כרמיאל
579.175 0-3 -1.4
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
279.3
מאסטרס כרמיאל מס' 1 בנות 16 (2004) Φ:0.7
204276
דירוג

תאריך
12/10/2019
הילה חזמה
מכבי ארזים רמת גן
411.3 0-3 -2.1
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
279.3
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194303
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4 0-3 +7
אסתר אלבוחר הלפרן
הישגי כרמיאל
274.8
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194299
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
300.9 3-1 +8.4
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194297
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194295
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
אירינה נורדקין
הישגי כרמיאל
278.3 3-0 +7
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4
מאסטרס כרמיאל מס' 8 נשים Φ:0.7
194292
דירוג
31/05/2019
תאריך
04/05/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
260.4 3-0 -3.5
תירזה מסטר
הישגי כרמיאל
266
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190594
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
257.6 3-0 -2.8
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
299.3
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190585
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
יעל יחנס
הישגי כרמיאל
552.752 0-3 -1.4
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
257.6
מאסטרס כרמיאל- 7 נשים Φ:0.7
190584
דירוג
30/04/2019
תאריך
06/04/2019
שרה שוט
הישגי כרמיאל
273.4 3-0 +7
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
257.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל 18 Φ:0.7
185160
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
מארק פולובץ
הישגי כרמיאל
979.95 0-3 -0.7
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
259.7
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל 18 Φ:0.7
185159
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
חן בילסון
הישגי כרמיאל
657.34 0-3 -1.4
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
259.7
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173706
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2 1-3 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173702
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
דפנה ארליך
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173699
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
נטלי טילקין
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173696
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0 1-3 +0
יוליה אהרפי
הישגי כרמיאל
297.2
מאסטרס כרמיאל-4 נשים Φ:0.7
173695
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
שרה שוט
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15ב תנחומים Φ:0.7
116011
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
ליאל ממן
הישגי כרמיאל
323.95 0-3 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל - 8 - 2016-17 15ב תנחומים Φ:0.7
116009
דירוג
31/05/2017
תאריך
06/05/2017
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0 3-0 +0
שון פינחוסוביץ
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-3 - 2016-17 12 ב Φ:0.7
96268
דירוג
31/12/2016
תאריך
03/12/2016
גור פאליי
הפועל ארנון רמת גן
0 1-3 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-3 - 2016-17 12 ב Φ:0.7
96252
דירוג
31/12/2016
תאריך
03/12/2016
אורי אלמור
מכבי זכרון יעקב
500.1 1-2 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל-3 - 2016-17 12 ב Φ:0.7
96251
דירוג
31/12/2016
תאריך
03/12/2016
אלכסנדרה בורדצוב
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
0 3-1 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
ליגות נשים 2016-2017 לאומית נשים - מחוז צפון Φ:1
95775
דירוג
30/11/2016
תאריך
28/11/2016
יעל יחנס
הישגי כרמיאל
548.852 0-3 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
ליגות נשים 2016-2017 לאומית נשים - מחוז צפון Φ:1
95523
דירוג
30/11/2016
תאריך
21/11/2016
שלי רבינוביץ
הישגי כרמיאל
632.557 0-3 +0
שני סלוצקי
הישגי כרמיאל
0
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com