אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
ID של השחקן : 2855
קטגוריה : S70 נקודות : 337.9
גברים
657
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
237640 31/03/2020
330.9
04/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
אשדוד בוגרים
5 ולדימיר ברוסילובסקי
הפועל אשדוד
701.6 11/4 11/5 11/9 3-0 0.7 -1.4
237638 31/03/2020
330.9
04/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
אשדוד בוגרים
4 ארקדי ברבר
הפועל אשדוד
224.7 7/11 6/11 3/11 0-3 0.7 +4.2
237628 31/03/2020
330.9
04/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
אשדוד בוגרים
בית 2
3 שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
195.4 4/11 5/11 4/11 0-3 0.7 +4.2
237627 31/03/2020
330.9
04/03/2020 רנקליסט 4 - דרג ג
אשדוד בוגרים
בית 2
2 אלכס ליפשיץ
הפועל אשדוד
0.0 9/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +0
234707 29/02/2020
328.8
03/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
אשדוד בוגרים
4 ויליאם וינשטוק
הפועל אשדוד
597.6 11/9 11/5 11/9 3-0 0.7 -1.4
234717 29/02/2020
328.8
03/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
אשדוד בוגרים
בית 2
3 ויטלי רויטמן
הפועל אשדוד
0.0 14/12 9/11 4/11 13/11 7/11 2-3 0.7 +0
234715 29/02/2020
328.8
03/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
אשדוד בוגרים
בית 2
2 אלעד אברויה
הפועל אשדוד
797.1 11/6 11/6 11/6 3-0 0.7 -0.7
234713 29/02/2020
328.8
03/02/2020 רנקליסט 3 - דרג ג
אשדוד בוגרים
בית 2
1 ארקדי ברבר
הפועל אשדוד
227.5 7/11 9/11 3/11 0-3 0.7 +4.2
219357 31/12/2019
305.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
אשדוד
6 ויאצ'סלב גנין
בית''ר אשדוד
492.8 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 -2.1
219356 31/12/2019
305.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
אשדוד
5 ברק דוידוביץ
הפועל אשדוד
213.8 9/11 5/11 9/11 0-3 0.7 +4.9
219353 31/12/2019
305.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
אשדוד
4 בוריס גיטרמן
טנש ירושלים
0.0 3/11 9/11 8/11 0-3 0.7 +0
219347 31/12/2019
305.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
אשדוד
בית 3
3 מיכאל מוגורדומוב
הפועל אשדוד
513.5 9/11 8/11 11/13 0-3 0.7 +16.8
219345 31/12/2019
305.0
23/12/2019 רנקליסט 2 - ג
אשדוד
בית 3
1 שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
200.3 14/12 9/11 11/9 11/13 9/11 2-3 0.7 +4.2
198049 31/05/2019
402.1
27/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
אשדוד
4 נליה ממלין
הפועל אשדוד
924.5 11/4 11/7 11/3 3-0 0.7 -0.7
198045 31/05/2019
402.1
27/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
אשדוד
בית 3
3 יהודה נניקאשוילי
בית''ר אשדוד
397.7 11/13 11/5 11/8 9/11 8/11 2-3 0.7 +6.3
198043 31/05/2019
402.1
27/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
אשדוד
בית 3
1 ויאצ'סלב גנין
הפועל אשדוד
628.0 11/9 11/13 11/9 11/9 3-1 0.7 -1.4
188144 31/03/2019
402.1
25/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים
בית 3
3 יהודה נניקאשוילי
בית''ר אשדוד
0.0 11/7 11/5 11/8 3-0 0.7 0
188142 31/03/2019
402.1
25/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים
בית 3
1 גבריאל גנדלמן
בית''ר אשדוד
0.0 11/9 11/13 11/9 11/9 3-1 0.7 0
180631 28/02/2019
400.7
10/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים
4 גינדי בייבוק
הפועל אשדוד
568.9 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 -2.1
180627 28/02/2019
400.7
10/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים
בית 3
3 דוד מוסקוביץ
הפועל אשדוד
840.6 13/11 11/9 11/7 3-0 0.7 -0.7
180625 28/02/2019
400.7
10/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים
בית 3
1 שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
260.4 14/12 9/11 11/9 11/13 9/11 2-3 0.7 +4.2
169641 30/11/2018
394.4
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים-1
5 אשד צפריר
הפועל אשדוד
618.0 11/9 11/9 9/11 11/6 3-1 0.7 -1.4
169638 30/11/2018
394.4
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים-1
4 שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
262.5 7/11 8/11 3/11 0-3 0.7 +4.2
169635 30/11/2018
394.4
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים-1
בית 3
2 מיכאל מוגורדומוב
הפועל אשדוד
684.6 11/4 11/7 11/8 3-0 0.7 -1.4
169634 30/11/2018
394.4
13/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
אשדוד בוגרים-1
בית 3
1 ארקדי ברבר
בית''ר אשדוד
304.6 9/11 11/9 9/11 11/13 1-3 0.7 +4.9
רנקליסט 4 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
237640
דירוג
31/03/2020
תאריך
04/03/2020
ולדימיר ברוסילובסקי
הפועל אשדוד
701.562 0-3 -1.4
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
330.867
רנקליסט 4 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
237638
דירוג
31/03/2020
תאריך
04/03/2020
ארקדי ברבר
הפועל אשדוד
224.675 3-0 +4.2
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
330.867
רנקליסט 4 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
237628
דירוג
31/03/2020
תאריך
04/03/2020
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
330.867 0-3 +4.2
שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
195.375
רנקליסט 4 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
237627
דירוג
31/03/2020
תאריך
04/03/2020
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
330.867 0-3 +0
אלכס ליפשיץ
הפועל אשדוד
0
רנקליסט 3 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
234707
דירוג
29/02/2020
תאריך
03/02/2020
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
328.767 3-0 -1.4
ויליאם וינשטוק
הפועל אשדוד
597.593
רנקליסט 3 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
234717
דירוג
29/02/2020
תאריך
03/02/2020
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
328.767 2-3 +0
ויטלי רויטמן
הפועל אשדוד
0
רנקליסט 3 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
234715
דירוג
29/02/2020
תאריך
03/02/2020
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
328.767 3-0 -0.7
אלעד אברויה
הפועל אשדוד
797.122
רנקליסט 3 - דרג ג אשדוד בוגרים Φ:0.7
234713
דירוג
29/02/2020
תאריך
03/02/2020
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
328.767 0-3 +4.2
ארקדי ברבר
הפועל אשדוד
227.475
רנקליסט 2 - ג אשדוד Φ:0.7
219357
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
ויאצ'סלב גנין
בית''ר אשדוד
492.837 0-3 -2.1
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
304.967
רנקליסט 2 - ג אשדוד Φ:0.7
219356
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
304.967 0-3 +4.9
ברק דוידוביץ
הפועל אשדוד
213.842
רנקליסט 2 - ג אשדוד Φ:0.7
219353
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
304.967 0-3 +0
בוריס גיטרמן
טנש ירושלים
0
רנקליסט 2 - ג אשדוד Φ:0.7
219347
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
מיכאל מוגורדומוב
הפועל אשדוד
513.515 3-0 +16.8
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
304.967
רנקליסט 2 - ג אשדוד Φ:0.7
219345
דירוג
31/12/2019
תאריך
23/12/2019
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
304.967 2-3 +4.2
שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
200.275
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' אשדוד Φ:0.7
198049
דירוג
31/05/2019
תאריך
27/05/2019
נליה ממלין
הפועל אשדוד
924.45 0-3 -0.7
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
402.1
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' אשדוד Φ:0.7
198045
דירוג
31/05/2019
תאריך
27/05/2019
יהודה נניקאשוילי
בית''ר אשדוד
397.7 3-2 +6.3
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
402.1
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' אשדוד Φ:0.7
198043
דירוג
31/05/2019
תאריך
27/05/2019
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
402.1 3-1 -1.4
ויאצ'סלב גנין
הפועל אשדוד
627.95
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים Φ:0.7
188144
דירוג
31/03/2019
תאריך
25/03/2019
יהודה נניקאשוילי
בית''ר אשדוד
0 0-3 +0
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
402.1
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים Φ:0.7
188142
דירוג
31/03/2019
תאריך
25/03/2019
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
402.1 3-1 +0
גבריאל גנדלמן
בית''ר אשדוד
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים Φ:0.7
180631
דירוג
28/02/2019
תאריך
10/02/2019
גינדי בייבוק
הפועל אשדוד
568.875 0-3 -2.1
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
400.7
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים Φ:0.7
180627
דירוג
28/02/2019
תאריך
10/02/2019
דוד מוסקוביץ
הפועל אשדוד
840.6 0-3 -0.7
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
400.7
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים Φ:0.7
180625
דירוג
28/02/2019
תאריך
10/02/2019
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
400.7 2-3 +4.2
שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
260.4
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים-1 Φ:0.7
169641
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
אשד צפריר
הפועל אשדוד
617.95 1-3 -1.4
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
394.4
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים-1 Φ:0.7
169638
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
שמואל גילובוי
הפועל אשדוד
262.5 3-0 +4.2
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
394.4
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים-1 Φ:0.7
169635
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
מיכאל מוגורדומוב
הפועל אשדוד
684.625 0-3 -1.4
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
394.4
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' אשדוד בוגרים-1 Φ:0.7
169634
דירוג
30/11/2018
תאריך
13/11/2018
ארקדי ברבר
בית''ר אשדוד
304.6 3-1 +4.9
אוסקר קוגוסוב
בית''ר אשדוד
394.4
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com