ירון ליפקה
הפועל קריית אונו
ID של השחקן : 2785
קטגוריה : S40 נקודות : 535.1
גברים
536
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
159665 30/06/2018
540.0
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
רמת גן בוגרים
בית 2
3 טל וולקוביץ
הפועל ארנון רמת גן
560.3 11/9 12/10 11/8 3-0 0.7 -3.5
159663 30/06/2018
540.0
10/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
רמת גן בוגרים
בית 2
1 משה באבא
הפועל ארנון רמת גן
897.3 11/7 11/8 11/4 3-0 0.7 -1.4
157195 30/04/2018
315.4
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
רמת גן בוגרים
בית 1
3 אלכס פיירשטיין
הפועל ארנון רמת גן
379.7 8/11 11/8 11/8 11/9 3-1 0.7 -2.8
157192 30/04/2018
315.4
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
רמת גן בוגרים
בית 1
2 ולרי קוגן
הפועל ארנון רמת גן
647.3 11/8 7/11 11/9 6/11 11/9 3-2 0.7 -1.4
157191 30/04/2018
315.4
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
רמת גן בוגרים
בית 1
1 חביב דרגולי
הפועל ארנון רמת גן
592.5 8/11 11/7 6/11 11/9 9/11 2-3 0.7 +16.8
152648 30/04/2018
315.4
01/04/2018 אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן
גברים ג
7 יואב כהן
מכבי בני הרצליה
939.8 11/5 11/6 11/5 3-0 2 -2
152643 30/04/2018
315.4
01/04/2018 אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן
גברים ג
6 טל וינר
הפועל מבשרת ציון
840.2 9/11 9/11 13/11 11/7 8/11 2-3 2 +72
152632 30/04/2018
315.4
01/04/2018 אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן
גברים ג
5 אריה סמורודינסקי
בית''ר ראשון לציון
814.1 12/10 9/11 9/11 9/11 1-3 2 +64
152611 30/04/2018
315.4
01/04/2018 אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן
גברים ג
4 שארלי אבגי
הפועל עירוני נוף הגליל
451.9 6/11 4/11 7/11 0-3 2 +32
152546 30/04/2018
315.4
01/04/2018 אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן
גברים ג
בית 9
2 עירן ברנזון
הפועל עירוני צפת
785.6 11/9 11/7 9/11 11/5 3-1 2 -2
152545 30/04/2018
315.4
01/04/2018 אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן
גברים ג
בית 9
1 לאון איסחק
ברקים לבנים
573.1 11/8 4/11 2/11 9/11 1-3 2 +48
154483 31/03/2018
300.0
08/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמת גן בוגרים
5 משה באבא
הפועל ארנון רמת גן
776.3 11/6 11/7 11/8 3-0 0.7 -0.7
154481 31/03/2018
300.0
08/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמת גן בוגרים
4 אייל פיירשטיין
הפועל ארנון רמת גן
578.0 8/11 11/8 8/11 8/11 1-3 0.7 +16.8
154464 31/03/2018
300.0
08/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמת גן בוגרים
בית 1
2 רועי כהן
הפועל ארנון רמת גן
864.1 11/8 11/8 11/9 3-0 0.7 -0.7
154463 31/03/2018
300.0
08/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמת גן בוגרים
בית 1
1 ודים סרנצב
הפועל ארנון רמת גן
0.0 8/11 6/11 9/11 0-3 0.7 +0
79178 31/01/2016
300.0
24/01/2016 ליגות גברים 2015-2016
א גברים - מחוז מרכז
הפועל ארנון רמת גן M3 - מכבי תל אביב M3
תומר אלעזר
מכבי תל אביב
359.3 6/11 11/8 8/11 11/7 10/12 2-3 1 +8
79168 31/01/2016
300.0
24/01/2016 ליגות גברים 2015-2016
א גברים - מחוז מרכז
הפועל ארנון רמת גן M3 - מכבי כפר המכביה
אורי מינץ
מכבי כפר המכביה
300.0 11/8 11/9 11/5 3-0 1 -5
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 רמת גן בוגרים Φ:0.7
159665
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
טל וולקוביץ
הפועל ארנון רמת גן
560.283 0-3 -3.5
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
540
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 רמת גן בוגרים Φ:0.7
159663
דירוג
30/06/2018
תאריך
10/06/2018
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
540 3-0 -1.4
משה באבא
הפועל ארנון רמת גן
897.3
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 רמת גן בוגרים Φ:0.7
157195
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4 3-1 -2.8
אלכס פיירשטיין
הפועל ארנון רמת גן
379.7
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 רמת גן בוגרים Φ:0.7
157192
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
ולרי קוגן
הפועל ארנון רמת גן
647.25 2-3 -1.4
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 רמת גן בוגרים Φ:0.7
157191
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
חביב דרגולי
הפועל ארנון רמת גן
592.5 3-2 +16.8
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן גברים ג Φ:2
152648
דירוג
30/04/2018
תאריך
01/04/2018
יואב כהן
מכבי בני הרצליה
939.805 0-3 -2
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן גברים ג Φ:2
152643
דירוג
30/04/2018
תאריך
01/04/2018
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4 2-3 +72
טל וינר
הפועל מבשרת ציון
840.15
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן גברים ג Φ:2
152632
דירוג
30/04/2018
תאריך
01/04/2018
אריה סמורודינסקי
בית''ר ראשון לציון
814.095 3-1 +64
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן גברים ג Φ:2
152611
דירוג
30/04/2018
תאריך
01/04/2018
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4 0-3 +32
שארלי אבגי
הפועל עירוני נוף הגליל
451.9
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן גברים ג Φ:2
152546
דירוג
30/04/2018
תאריך
01/04/2018
עירן ברנזון
הפועל עירוני צפת
785.575 1-3 -2
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן גברים ג Φ:2
152545
דירוג
30/04/2018
תאריך
01/04/2018
לאון איסחק
ברקים לבנים
573.1 3-1 +48
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
315.4
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמת גן בוגרים Φ:0.7
154483
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
משה באבא
הפועל ארנון רמת גן
776.3 0-3 -0.7
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
300
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמת גן בוגרים Φ:0.7
154481
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
300 1-3 +16.8
אייל פיירשטיין
הפועל ארנון רמת גן
578
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמת גן בוגרים Φ:0.7
154464
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
רועי כהן
הפועל ארנון רמת גן
864.05 0-3 -0.7
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
300
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמת גן בוגרים Φ:0.7
154463
דירוג
31/03/2018
תאריך
08/03/2018
ודים סרנצב
הפועל ארנון רמת גן
0 3-0 +0
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
300
ליגות גברים 2015-2016 א גברים - מחוז מרכז Φ:1
79178
דירוג
31/01/2016
תאריך
24/01/2016
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
300 2-3 +8
תומר אלעזר
מכבי תל אביב
359.3
ליגות גברים 2015-2016 א גברים - מחוז מרכז Φ:1
79168
דירוג
31/01/2016
תאריך
24/01/2016
ירון ליפקה
הפועל ארנון רמת גן
300 3-0 -5
אורי מינץ
מכבי כפר המכביה
300
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com