אדל ברנסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
ID של השחקן : 2569
קטגוריה : C14 נקודות : 158.9
נשים
121
כל השדות חובה
ליגות נוער 2019-2020 קדטים צפון
228571 0 א. ברנסקי / א. מנוליס הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ר בכר / ר. צבי הפועל רמת ישי/ הפועל רמת ישי 11/9 6/11 4/11 11/9 9/11
228577 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל /
218639 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל שגיא קמין הפועל עירוני צפת 11/4 14/12 6/11 11/4
228569 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל רועי בכר הפועל רמת ישי 11/9 11/8 6/11 8/11 2/11
228576 0 א. ברנסקי / א. מנוליס הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א שביט / ס. ברקוביץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/4 11/5
218637 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/7 11/5 11/7
228574 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל נדב שאף הישגי כרמיאל 8/11 11/6 11/6 11/8
218636 0 א. ברנסקי / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ רזניק / ל. קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 9/11 11/5 11/9 11/8
218642 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל גלעד אברהם לב הפועל עירוני צפת /
228572 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל רותם צבי הפועל רמת ישי /
218634 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל נדב רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8/11 6/11 11/3 2/11
218641 0 א. ברנסקי / א. לב הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ש יהלום / א. אשנר הפועל עירוני צפת/ הפועל עירוני צפת 11/6 11/8 11/3
ליגת לאומית נשים 2019-2020 לאומית נשים צפון
238847 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 11/6 11/6 11/8
234003 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 11/1 11/2 11/1
242160 0 ס. ברקוביץ / ש. סלוצקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל /
234010 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ר זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/8 11/8 11/7
242171 0 ליאל שוט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 6/11 5/11
216984 0 ריטה זורין אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 2/11 4/11
223987 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ד קורובין / ס. טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/6 11/8 13/11
238811 0 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
224208 0 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
242158 0 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 3/11 5/11
234009 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא 11/7 12/14 11/13 4/11
242170 0 ל. שוט / א. שביט הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל /
216972 0 ניקול טרוסמן אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
223986 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/4 11/4 11/6
238807 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 6/11 1/11
224206 0 ס. ירובינסקי / ד. ירושבסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 9/11 1/11
238850 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל 13/11 7/11 6/11 3/11
234006 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ניקול טרוסמן אליצור קריית אתא /
242169 0 אלה שביט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 8/11 6/11
216971 0 ח. פלדמן / נ. טרוסמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 2/11 6/11
216988 0 פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 11/7 11/7 11/7
224204 0 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 11/7 4/11 7/11
238849 0 א. ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א ננחוב / ד. ירושבסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 10/12 11/8 7/11 11/3 5/11
234005 0 א. ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ טרוסמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/3 11/2 11/4
242162 0 שני סלוצקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 3/11 6/11
234012 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/7 11/8 11/6
216986 0 ר. זורין / פ. טרנוביך אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 7/11 11/7 11/7
223989 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה /
216970 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 2/11 6/11
אליפות הפועל 2019 בנות 15
186802 1 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
186803 2 לינל סורקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
186806 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל עופרי דניאל אופק קריית אונו /
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 בנות 13
184315 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/7 11/7 5/11 9/11 11/4
184317 2 אגם שר בית''ר באר שבע אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/3 11/4
184318 3 ליאל שוט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/9 4/11 0/11 6/11
זוגות בנות 15
185080 1 ס. ירובינסקי / ס. ברקוביץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 3/11 8/11
מאסטרס כרמיאל-3 בנות 15
169672 1 אלינור דוידוב מכבי דימונה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 5/11 4/11
169675 2 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ליאל שוט הישגי כרמיאל 9/11 11/9 11/7 11/4
169677 3 אלה שביט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 5/11 4/11
ליגת לאומית נשים 2018-2019 לאומית נשים צפון
189620 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ל סורקין / ר. טילקין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/5 9/11 11/7 11/9
176810 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אבגניה שנדריי אליצור קריית אתא 6/11 6/11 4/11
194936 0 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 7/11 11/7 11/8 7/11
189524 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ל שוט / א. שביט הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 12/10 11/4 11/7
176802 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 9/11 11/6 11/6 11/5
189619 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל רומי טילקין הישגי כרמיאל 11/7 8/11 11/7 11/9
176808 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א שנדריי / ר. זורין אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 11/9 6/11 8/11
194938 0 ד. ירושבסקי / א. ננחוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 11/7 11/13 3/11
182373 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/2 11/4 11/5
176807 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ריטה זורין אליצור קריית אתא 11/6 5/11 11/6 11/8
174942 0 כנרת ריעני הפועל גליל תחתון אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
194940 0 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
182370 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל כנרת ריעני הפועל גליל תחתון 6/11 11/9 9/11 1/11
189526 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ליאל שוט הישגי כרמיאל /
174938 0 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 2/11 3/11
176805 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל דינה ירושבסקי הישגי כרמיאל 11/8 11/7 11/8
189622 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל לינל סורקין הישגי כרמיאל /
182371 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ס יצחקי / כ. ריעני הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון 11/3 11/6 11/4
189523 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל 11/4 11/9 8/11 11/6
174940 0 ס. יצחקי / כ. ריעני הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 5/11 8/11
176803 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ד ירושבסקי / א. ננחוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/6 11/8 11/9
מאסטרס כרמיאל-1 בנות 12
165283 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ניגר ממדוב אליצור קריית אתא 6/11 5/11 6/11
165285 3 רומי טילקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 4/11 6/11
165293 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ליאל שוט הישגי כרמיאל 11/4 11/5 11/6
בנות 15
165435 1 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 7/11 6/11
165436 2 רומי טילקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 10/12 2/11
165439 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל 11/4 11/2 11/4
בנות 15 מקום 5-7
165450 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל עדאל נובק אליצור קריית אתא 11/8 11/6 11/9
165452 3 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
ליגות נוער 2018-2019 קדטים צפון
176430 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל נטע מאיר סרפטי הפועל עירוני צפת /
176406 0 ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 8/11 11/13
176418 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל פ מחמוד / נ. עתאמנה הפועל אום אל פחם/ הפועל אום אל פחם 2/11 2/11 3/11
176405 0 אילון קבלה הפועל עירוני צפת אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
176417 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל פריחאת מחמוד הפועל אום אל פחם 4/11 2/11 1/11
176428 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ד דהן / נ. סרפטי הפועל עירוני צפת/ הפועל עירוני צפת 7/11 7/11 11/7 1/11
176403 0 א. בן שושן / א. קבלה הפועל עירוני צפת/ הפועל עירוני צפת ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 7/11 1/11
176410 0 אורן וקרט הפועל גליל תחתון אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
176427 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל יהונתן דהן הפועל עירוני צפת 11/9 7/11 11/8 5/11 11/5
176401 0 אבירם ימין בן שושן הפועל עירוני צפת אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 2/11 6/11
176408 0 ל. מור יוסף / א. וקרט הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 16/14 5/11 8/11 7/11
176420 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל נעים עתאמנה הפועל אום אל פחם /
קדטים שלב ב צפון בית תחתון
183177 0 עויס כרים הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 11/8 11/8
183199 0 ד. דהן / נ. סרפטי הפועל עירוני צפת/ הפועל עירוני צפת א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 11/7 11/6
190194 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אור מצר טניס שולחן חיפה /
190216 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אהרון שלום נדב הפועל עירוני צפת 8/11 11/8 11/7 6/11 6/11
183166 0 עדאל נובק אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
183197 0 נטע מאיר סרפטי הפועל עירוני צפת אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 11/8 4/11 11/7 11/4
190192 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א מצר / ע. נזרי טניס שולחן חיפה/ טניס שולחן חיפה 5/11 8/11 10/12
190209 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל פריחאת מחמוד הפועל אום אל פחם /
183164 0 ע. נובק / ו. ליבקינד אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/2 11/3 11/8
183179 0 ע. כרים / ע. גנאיים הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה/ הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/7 11/8 11/3
190219 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אבירן מזוז הפועל עירוני צפת /
190191 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל עדן נזרי טניס שולחן חיפה 5/11 6/11 7/11
190207 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ עתאמנה / פ. מחמוד הפועל אום אל פחם/ הפועל אום אל פחם 5/11 6/11 7/11
183162 0 ולריה ליבקינד אליצור קריית אתא אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/3 11/1 11/7
183181 0 עלי גנאיים הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
190217 0 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א נדב / א. מזוז הפועל עירוני צפת/ הפועל עירוני צפת 5/11 8/11 9/11
183201 0 יהונתן דהן הפועל עירוני צפת אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
190206 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל נעים עתאמנה הפועל אום אל פחם 4/11 5/11 6/11
אליפות נצרת עילית - ספטמבר 2018 בנות 13
163047 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ניגר ממדוב אליצור קריית אתא 2/11 8/11 8/11
163049 3 אלה שביט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 3/11 6/11
163054 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל שיראל הרון הישגי כרמיאל 11/7 11/6 11/1
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן בנות 13
151610 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל מעין ריבצין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 9/11 8/11 4/11
151612 3 ניקול רפין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 0/11 11/9 2/11
151630 4 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 12/10 7/11 8/11
זוגות בנות 13
153596 2 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ת גולן / ג. נחושי מכבי שהם/ מכבי שהם 5/11 8/11 11/8 11/7 8/11
153599 3 ע. גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ רפין / ס. ירובינסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 10/12 11/5 9/11 5/11
153600 4 ר. טילקין / א. דוידוב הישגי כרמיאל/ מכבי דימונה ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 12/10 8/11 6/11
אליפות הפועל 2018 בנות 12
142913 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/6 11/5 11/6
142915 3 רומי טילקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 5/11 9/11
רנקליסט 2 - 2017-2018 בנות 15 א'
136446 1 שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 5/11 15/13 1/11
136447 2 אלה שביט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 9/11 2/11
136450 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל 12/10 7/11 7/11 12/10 5/11
בנות 15 א' פליי אוף תחתון
136467 2 אלכסנדרה בורדצוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/4 12/10
136469 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל יעל יהוד מכבי שהם 11/6 11/8 8/11 11/9
מאסטרס כרמיאל מס'1 בנות 12
130897 1 אלינור דוידוב מכבי דימונה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 11/8 5/11 8/11
130900 2 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל 11/4 11/9 11/5
130902 3 ליאל שוט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 2/11 8/11
בנות 15
130884 1 לינל סורקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 3/11 2/11
130886 2 אלכסנדרה בורדצוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 12/10 10/12 8/11
130888 3 ניקול רפין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 2/11 11/0
130892 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל 13/11 11/7 11/4
130896 5 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל שירן קליאוט כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/5 11/5 11/4
ליגות נשים 2017-2018 על נשים - מחוז צפון
138524 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/3 11/5 11/1
131231 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל פולינה קוניצנקו מכבי בני הרצליה /
148437 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 5/11 5/11
140552 0 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
148430 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 6/11 5/11
131228 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל כרמית דור מכבי בני הרצליה 11/3 11/5 11/4
131236 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
148436 0 איריס שטיין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 7/11 8/11
140550 0 כ. דור / מ. קרבצנקו מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 4/11 6/11
140676 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
131234 0 ו. קרלין / ל. בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א יבורובסקי / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 9/11 11/13
148434 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
140548 0 כרמית דור מכבי בני הרצליה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 3/11 5/11
140675 0 ל. בוגוסלבסקי / ו. קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 3/11 3/11
131232 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 5/11 6/11
148432 0 ש. גלמן / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א ברנסקי / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 5/11 4/11
138527 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא /
148438 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
140674 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 5/11 6/11
ליגות נוער 2017-2018 לאומית נוער - מחוז צפון
131419 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון 11/5 11/3 11/7
147059 0 ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 6/11 10/12
131414 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 7/11 11/6 11/8 11/9
146858 0 ליאור קליין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 3/11 3/11
153982 0 יונתן קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 3/11 1/11
129245 0 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל יועד כוכבי מכבי זכרון יעקב 11/5 11/7 11/9
146854 0 ניקול איוונוב הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 7/11 4/11
153967 0 שרון לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 5/11 1/11
141296 0 יועד כוכבי מכבי זכרון יעקב אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 4/11 8/11
147063 0 נדב מרטין הפועל גליל תחתון אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 9/11 4/11
אליפות ישראל לשנת 2017 ה-63 בטניס שולחן בנות 11
111748 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אגם שר בית''ר באר שבע 3/11 8/11 1/11
111750 2 עדי מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/2 4/11 11/3
111751 3 רומי טילקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 13/11 9/11 11/9 5/11 8/11
111766 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל שיראל הרון הישגי כרמיאל 11/9 7/11 10/12 5/11
111769 5 אלינור דוידוב מכבי דימונה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 8/11 3/11
אליפות הפועל 2017 בנות 12
107101 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל 5/11 11/9 11/9 12/10
107103 2 עדי מיינצר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/6 11/4
107104 3 ניקול רפין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 6/11 4/11
מאסטרס כרמיאל-6 - 2016-17 בנות 12
110492 2 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל לוטם קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 7/11 4/11 7/11
110493 3 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 9/11 9/11 11/9 2/11
110495 4 אלה שביט הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 8/11 11/9 11/9 8/11
110504 6 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 11/9 9/11 8/11 11/9 9/11
מאסטרס כרמיאל-4 - 2016-17 בנות 12
99653 2 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 11/9 11/8 11/9
99654 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל 11/9 11/7 6/11 9/11 11/3
מאסטרס כרמיאל-2 - 2016-17 בנות 12
94255 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אלה שביט הישגי כרמיאל 11/6 6/11 7/11 8/11
94258 2 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 13/11 9/11 5/11 11/3 8/11
94260 3 שיראל הרון הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 14/12 8/11 10/12 8/11
94262 4 רומי טילקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 4/11 11/7 2/11
94266 5 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ליאל שוט הישגי כרמיאל 8/11 5/11 7/11
אליפות ישראל ה-62 בטניס שולחן בנות 11
85384 1 נגה ביצר הפועל אילת אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 5/11 5/11
85386 2 אלינור דוידוב מכבי דימונה אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 3/11 2/11
85390 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ניקול רפין הישגי כרמיאל 11/4 11/3 11/3
85394 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל תמר גולן מכבי שהם 7/11 13/11 12/10 11/9
85397 5 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 11/9 7/11 13/15
מאסטרס כרמיאל 2015-2016 - סבב 7 בנות 12
87867 1 לינל סורקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/13 9/11 7/11
87870 2 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל רומי טילקין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 9/11 8/11
87872 3 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 11/7 11/6 6/11 11/13
מאסטרס כרמיאל 2015-2016 - סבב 6 בנות 12
82198 1 רומי טילקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 13/15 6/11
82199 2 לינל סורקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 9/11 5/11
82202 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל מעין ריבצין מכבי זכרון יעקב 4/11 4/11 9/11
מאסטרס כרמיאל 2015-2016 - סבב 5 בנות 12
78881 1 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 4/11 11/9 9/11
78883 2 ניקול רפין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 1/11 7/11 4/11
78887 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל רומי טילקין הישגי כרמיאל 8/11 11/7 11/8 11/9
78891 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל יובל שלום הפועל טירת הכרמל 2/11 2/11 2/11
78894 5 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 12/10 9/11 11/3 6/11
אליפות הפועל 2016 בנות 12
81702 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ניקול רפין הישגי כרמיאל 0/0
81705 2 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל נגה ביצר הפועל אילת 0/0
81709 4 סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
81710 5 מאייה פרנקל הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
מאסטרס כרמיאל 2015-2016 - סבב 3 בנות 12
73420 1 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 7/11 6/11
73423 3 מאייה פרנקל הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 5/11 12/10 8/11
73426 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל ניקול רפין הישגי כרמיאל 11/3 11/3 11/2
73428 5 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל לינל סורקין הישגי כרמיאל 14/12 11/3 11/6
מאסטרס כרמיאל 2016-2015 - סבב 2 בנות 12
69535 1 ניקול רפין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
69537 2 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
69541 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
69545 4 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל מאייה פרנקל הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
69548 5 לינל סורקין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
מאסטרס כרמיאל 2016-2015 - סבב 1 בנות 12
67888 1 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל סוניה ירובינסקי הישגי כרמיאל 8/11 8/11 11/8 11/8 11/8
67890 2 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
67892 3 ניקול רפין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
67893 4 מאייה פרנקל הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 8 בנות 12
62302 1 מאייה פרנקל הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
62303 2 ליאל ממן הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
62306 3 אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com