מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
ID של השחקן : 2222
קטגוריה : S60 נקודות : 252.7
גברים
794
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
223437 31/01/2020
233.1
10/01/2020 רנקליסט 2 - ג
ביתר באר שבע בוגרים
6 זק מרדכי
בית''ר באר שבע
393.9 11/6 11/6 11/4 3-0 0.7 -2.1
223435 31/01/2020
233.1
10/01/2020 רנקליסט 2 - ג
ביתר באר שבע בוגרים
5 שמעון סרור
בית''ר באר שבע
237.0 11/3 11/4 11/7 3-0 0.7 -3.5
223433 31/01/2020
233.1
10/01/2020 רנקליסט 2 - ג
ביתר באר שבע בוגרים
4 איגור קושקרוב
בית''ר באר שבע
583.0 9/11 7/11 11/13 0-3 0.7 +19.6
223416 31/01/2020
233.1
10/01/2020 רנקליסט 2 - ג
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
3 שמעון טויטו
בית''ר באר שבע
200.0 5/11 5/11 7/11 0-3 0.7 +5.6
223414 31/01/2020
233.1
10/01/2020 רנקליסט 2 - ג
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
2 יאיר מיקי
בית''ר באר שבע
0.0 4/11 5/11 7/11 0-3 0.7 +0
223412 31/01/2020
233.1
10/01/2020 רנקליסט 2 - ג
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
1 אריה כפיר
בית''ר באר שבע
0.0 3/11 2/11 4/11 0-3 0.7 +0
186232 31/03/2019
312.6
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
3 ערן לוגסי
בית''ר באר שבע
0.0 9/11 11/9 11/8 11/7 3-1 0.7 0
186230 31/03/2019
312.6
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
2 יאיר מיקי
בית''ר באר שבע
0.0 4/11 5/11 5/11 0-3 0.7 +0
186227 31/03/2019
312.6
17/03/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
1 ערן סימטוב
בית''ר באר שבע
438.7 11/7 11/7 11/8 3-0 0.7 -2.1
180559 28/02/2019
316.1
04/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
4 רומן ציציקביץ
בית''ר באר שבע
754.1 11/7 11/6 11/6 3-0 0.7 -0.7
180544 28/02/2019
316.1
04/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
3 איליה לוייב
בית''ר באר שבע
379.4 11/8 11/8 11/8 3-0 0.7 -2.8
180543 28/02/2019
316.1
04/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
2 ערן לוגסי
בית''ר באר שבע
0.0 7/11 9/11 7/11 0-3 0.7 +0
180541 28/02/2019
316.1
04/02/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 2
1 שמעון טויטו
בית''ר באר שבע
0.0 7/11 11/8 7/11 7/11 1-3 0.7 +0
168611 30/11/2018
320.3
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 1
3 שי בלזר
בית''ר באר שבע
0.0 9/11 11/8 11/8 11/7 3-1 0.7 0
168610 30/11/2018
320.3
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 1
2 זק מרדכי
בית''ר באר שבע
414.5 11/2 11/4 11/1 3-0 0.7 -2.8
168608 30/11/2018
320.3
22/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 1
1 דן בלנרו
בית''ר באר שבע
541.0 11/4 11/4 11/6 3-0 0.7 -1.4
165978 31/10/2018
314.7
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
4 יעקב שי
בית''ר באר שבע
977.4 11/2 11/1 11/4 3-0 0.7 -0.7
165957 31/10/2018
314.7
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 1
3 רונן לב
בית''ר באר שבע
0.0 8/11 8/11 7/11 0-3 0.7 +0
165954 31/10/2018
314.7
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 1
2 שי בלזר
בית''ר באר שבע
0.0 11/8 9/11 11/9 11/6 3-1 0.7 0
165953 31/10/2018
314.7
26/10/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
ביתר באר שבע בוגרים
בית 1
1 גידו אורסיני
בית''ר באר שבע
304.2 8/11 7/11 11/9 12/10 12/14 2-3 0.7 +6.3
157647 30/04/2018
290.9
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
בית"ר ב"ש בוגרים
7 לואי אלקתנאני
בית''ר באר שבע
287.9 13/11 11/7 11/7 3-0 0.7 -3.5
157644 30/04/2018
290.9
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
בית"ר ב"ש בוגרים
6 איגור שבצוב
בית''ר באר שבע
0.0 8/11 7/11 7/11 0-3 0.7 +0
157641 30/04/2018
290.9
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
בית"ר ב"ש בוגרים
בית 4
5 עידו סקאזי
בית''ר באר שבע
309.8 8/11 11/13 15/17 0-3 0.7 +7
157640 30/04/2018
290.9
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
בית"ר ב"ש בוגרים
בית 4
4 יעקב כאליף
בית''ר באר שבע
300.0 6/11 7/11 9/11 0-3 0.7 +7
157636 30/04/2018
290.9
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
בית"ר ב"ש בוגרים
בית 4
2 רונן ריאבושקין
בית''ר באר שבע
301.4 8/11 11/9 7/11 10/12 1-3 0.7 +7
רנקליסט 2 - ג ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
223437
דירוג
31/01/2020
תאריך
10/01/2020
זק מרדכי
בית''ר באר שבע
393.88 0-3 -2.1
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
233.125
רנקליסט 2 - ג ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
223435
דירוג
31/01/2020
תאריך
10/01/2020
שמעון סרור
בית''ר באר שבע
237.025 0-3 -3.5
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
233.125
רנקליסט 2 - ג ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
223433
דירוג
31/01/2020
תאריך
10/01/2020
איגור קושקרוב
בית''ר באר שבע
582.977 3-0 +19.6
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
233.125
רנקליסט 2 - ג ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
223416
דירוג
31/01/2020
תאריך
10/01/2020
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
233.125 0-3 +5.6
שמעון טויטו
בית''ר באר שבע
200.042
רנקליסט 2 - ג ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
223414
דירוג
31/01/2020
תאריך
10/01/2020
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
233.125 0-3 +0
יאיר מיקי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט 2 - ג ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
223412
דירוג
31/01/2020
תאריך
10/01/2020
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
233.125 0-3 +0
אריה כפיר
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
186232
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
ערן לוגסי
בית''ר באר שבע
0 1-3 +0
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
312.6
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
186230
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
312.6 0-3 +0
יאיר מיקי
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
186227
דירוג
31/03/2019
תאריך
17/03/2019
ערן סימטוב
בית''ר באר שבע
438.7 0-3 -2.1
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
312.6
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
180559
דירוג
28/02/2019
תאריך
04/02/2019
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
316.1 3-0 -0.7
רומן ציציקביץ
בית''ר באר שבע
754.1
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
180544
דירוג
28/02/2019
תאריך
04/02/2019
איליה לוייב
בית''ר באר שבע
379.4 0-3 -2.8
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
316.1
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
180543
דירוג
28/02/2019
תאריך
04/02/2019
ערן לוגסי
בית''ר באר שבע
0 3-0 +0
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
316.1
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
180541
דירוג
28/02/2019
תאריך
04/02/2019
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
316.1 1-3 +0
שמעון טויטו
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
168611
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
שי בלזר
בית''ר באר שבע
0 1-3 +0
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
320.3
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
168610
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
זק מרדכי
בית''ר באר שבע
414.45 0-3 -2.8
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
320.3
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
168608
דירוג
30/11/2018
תאריך
22/11/2018
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
320.3 3-0 -1.4
דן בלנרו
בית''ר באר שבע
540.95
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
165978
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
יעקב שי
בית''ר באר שבע
977.42 0-3 -0.7
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
314.7
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
165957
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
314.7 0-3 +0
רונן לב
בית''ר באר שבע
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
165954
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
שי בלזר
בית''ר באר שבע
0 1-3 +0
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
314.7
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' ביתר באר שבע בוגרים Φ:0.7
165953
דירוג
31/10/2018
תאריך
26/10/2018
גידו אורסיני
בית''ר באר שבע
304.2 3-2 +6.3
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
314.7
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 בית"ר ב"ש בוגרים Φ:0.7
157647
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
לואי אלקתנאני
בית''ר באר שבע
287.9 0-3 -3.5
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
290.9
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 בית"ר ב"ש בוגרים Φ:0.7
157644
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
איגור שבצוב
בית''ר באר שבע
0 3-0 +0
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
290.9
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 בית"ר ב"ש בוגרים Φ:0.7
157641
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
עידו סקאזי
בית''ר באר שבע
309.8 3-0 +7
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
290.9
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 בית"ר ב"ש בוגרים Φ:0.7
157640
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
יעקב כאליף
בית''ר באר שבע
300 3-0 +7
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
290.9
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 בית"ר ב"ש בוגרים Φ:0.7
157636
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
מיכאל בלנקי
בית''ר באר שבע
290.9 1-3 +7
רונן ריאבושקין
בית''ר באר שבע
301.4
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com