יונתן זיסקינד
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
ID של השחקן : 1810
קטגוריה : E19 נקודות : 620.2
גברים
305
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
29825 30/04/2014
300.0
17/03/2014 אליפות הפועל 2014
בנים גילאי 13
בית 11
3 דור רזניק
טנ''ש ראשון
601.7 11/8 12/14 11/7 11/1 3-1 1 -1
24153 28/02/2014
307.5
27/02/2014 משחקי דירוג 2013-2014 סבב 3
13 ג'
בית 9
3 מתן ונונו
עירוני גבעתיים
300.0 11/7 11/4 11/3 3-0 1.5 -7.5
24152 28/02/2014
307.5
27/02/2014 משחקי דירוג 2013-2014 סבב 3
13 ג'
בית 9
2 קורן לרון
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
719.5 11/7 11/3 11/8 3-0 1.5 0
10601 31/10/2013
307.5
26/10/2013 האליפות ה-4 ע״ש פרנקי פיש
בנים 15
בית 22
2 עידו אטקין
עירוני גבעתיים
851.5 11/1 11/2 11/3 3-0 0.7 0
10602 31/10/2013
307.5
26/10/2013 האליפות ה-4 ע״ש פרנקי פיש
בנים 15
בית 22
1 קרינה אדמסקי
הישגי כרמיאל
1402.0 11/5 11/4 11/4 3-0 0.7 0
11642 30/09/2013
300.0
20/09/2013 משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1
נוער 13 ג'
4 שביט שירזי
מכבי שהם
803.0 11/9 11/3 11/6 3-0 1.5 0
11607 30/09/2013
300.0
20/09/2013 משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1
נוער 13 ג'
בית 8
2 שון אבישר
עירוני גבעתיים
300.0 6/11 2/11 7/11 0-3 1.5 +9
11606 30/09/2013
300.0
20/09/2013 משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1
נוער 13 ג'
בית 8
1 סמיון פליפנקו
הישגי כרמיאל
626.0 11/5 11/7 11/6 3-0 1.5 -1.5
אליפות הפועל 2014 בנים גילאי 13 Φ:1
29825
דירוג
30/04/2014
תאריך
17/03/2014
דור רזניק
טנ''ש ראשון
601.7 1-3 -1
יונתן זיסקינד
הפועל לוד
300
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 3 13 ג' Φ:1.5
24153
דירוג
28/02/2014
תאריך
27/02/2014
מתן ונונו
עירוני גבעתיים
300 0-3 -7.5
יונתן זיסקינד
הפועל לוד
307.5
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 3 13 ג' Φ:1.5
24152
דירוג
28/02/2014
תאריך
27/02/2014
יונתן זיסקינד
הפועל לוד
307.5 3-0 +0
קורן לרון
הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
719.5
האליפות ה-4 ע״ש פרנקי פיש בנים 15 Φ:0.7
10601
דירוג
31/10/2013
תאריך
26/10/2013
עידו אטקין
עירוני גבעתיים
851.5 0-3 +0
יונתן זיסקינד
הפועל טירת הכרמל
307.5
האליפות ה-4 ע״ש פרנקי פיש בנים 15 Φ:0.7
10602
דירוג
31/10/2013
תאריך
26/10/2013
קרינה אדמסקי
הישגי כרמיאל
1402 0-3 +0
יונתן זיסקינד
הפועל טירת הכרמל
307.5
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1 נוער 13 ג' Φ:1.5
11642
דירוג
30/09/2013
תאריך
20/09/2013
יונתן זיסקינד
הפועל טירת הכרמל
300 3-0 +0
שביט שירזי
מכבי שהם
803
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1 נוער 13 ג' Φ:1.5
11607
דירוג
30/09/2013
תאריך
20/09/2013
שון אבישר
עירוני גבעתיים
300 3-0 +9
יונתן זיסקינד
הפועל טירת הכרמל
300
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1 נוער 13 ג' Φ:1.5
11606
דירוג
30/09/2013
תאריך
20/09/2013
סמיון פליפנקו
הישגי כרמיאל
626 0-3 -1.5
יונתן זיסקינד
הפועל טירת הכרמל
300
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com