לילך גרינבוים
ללא מועדון
ID של השחקן : 1728
קטגוריה : S נקודות : 484.9
נשים
כל השדות חובה
אליפות ישראל ה-61 בטניס שולחן זוגות מעורבים 18
59655 1 ב. פומפס / נ. יחליאל עירוני גבעתיים/ הישגי כרמיאל ד אורן / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 6/11 11/13 11/13
ליגות גברים 2014-2015 לאומית גברים צפון
37726 0 אופק מרואני מכבי זכרון יעקב לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 11/8 7/11 6/11 11/7 11/9
ליגות נשים 2014-2015 ליגה לאומית נשים מחוז צפון
51480 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב א שוייפר / ר. פרנקל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
45673 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב יעל יחנס הישגי כרמיאל /
53339 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב יעל יחנס הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
41910 0 דניאל נסיר מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 11/9 11/6 11/8
51479 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב ג'וליית נסור הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
45671 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ש רבינוביץ / י. יחנס הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
45678 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב אליס שוייפר הישגי כרמיאל /
45669 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
41908 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב /
45676 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ר פרנקל / א. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
53340 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב י יחנס / ש. רבינוביץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
41907 0 נ. קוגן / ל. בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 7/11 11/8 16/18 6/11
41913 0 דיאנה מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 7/11 11/13 8/11
51481 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב רויטל פרנקל הישגי כרמיאל 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
45674 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב רויטל פרנקל הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
53341 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
41905 0 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 12/14 8/11 4/11
41912 0 ד. מזור / ד. נסיר מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 11/8 7/11 11/8 11/5
ליגה לאומית 2013-2014 לאומית נשים צפון
17473 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ש גראואר / ט. אונגורן עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים 11/8 11/8 11/8
13984 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב שי זאבי הפועל גליל תחתון /
16463 0 דיאנה מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 11/8 8/11 8/11 8/11
13977 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ת וינברג / י. פאירמן הפועל ארנון רמת גן/ הפועל ארנון רמת גן 7/11 6/11 11/5 11/4 7/11
19195 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 8/11 11/8 11/8 11/8
17877 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב נ סטפנץ / ס. דובינסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
20067 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב מ אלנסקי / ע. גולדפדר הפועל ארנון רמת גן/ הפועל ארנון רמת גן 11/8 11/8 11/8
17883 0 שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב /
21410 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב הילה סקסטין עירוני גבעתיים 11/7 5/11 9/11 6/11
29038 0 שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 8/11 11/8 11/8 11/8
17472 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב טלי אונגורן עירוני גבעתיים 11/8 11/8 8/11 11/8
13982 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ס יצחקי / ש. זאבי הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון 11/6 11/9 11/6
17478 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ס גרינשטיין / ה. סקסטין עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים 8/11 8/11 8/11
16460 0 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 11/8 8/11 8/11 8/11
13975 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב תמירה וינברג הפועל ארנון רמת גן 7/11 11/6 11/8 7/11 6/11
19193 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב /
17876 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11
20066 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב תמירה וינברג הפועל ארנון רמת גן 11/8 8/11 8/11 8/11
17882 0 ש. רבינוביץ / ש. רוזנבלום הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 4/11 6/11 10/12
29041 0 שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב /
21408 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ס גרינשטיין / ה. סקסטין עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים 6/11 11/7 4/11 1/11
21415 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב טלי אונגורן עירוני גבעתיים /
16466 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב /
13980 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/9 11/8 11/6
17477 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב הילה סקסטין עירוני גבעתיים 8/11 8/11 8/11
16459 0 ו. קרלין / נ. קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 8/11 8/11 8/11
21406 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב סטאר גרינשטיין עירוני גבעתיים 11/7 12/10 9/11 7/11 11/5
19191 0 ל. בוגוסלבסקי / ד. מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 8/11 8/11 8/11
17479 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב סטאר גרינשטיין עירוני גבעתיים 11/8 11/8 11/8
19198 0 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 8/11 11/8 11/8 11/8
17880 0 שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 6/11 6/11 7/11
21413 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ש גראואר / ט. אונגורן עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים 11/7 6/11 11/8 11/8
24624 0 ניקול איוונוב הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב /
13979 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב ילנה פאירמן הפועל ארנון רמת גן /
17474 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב שני גראואר עירוני גבעתיים /
16457 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 8/11 8/11 11/8 11/8 8/11
16464 0 ל. בוגוסלבסקי / ד. מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 8/11 8/11 8/11
19190 0 דיאנה מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 8/11 11/8 8/11 8/11
19196 0 ו. קרלין / נ. קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ג ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 11/8 11/8 11/8
17878 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב סילביה דובינסקי הישגי כרמיאל 8/11 8/11 11/8 11/8 11/8
20068 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב עדי גולדפדר הפועל ארנון רמת גן 11/8 11/8 11/8
21411 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב שני גראואר עירוני גבעתיים 8/11 11/8 11/6 11/9
24621 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 11/8 11/8 11/8
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com