יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 1600
קטגוריה : S40 נקודות : 353.3
גברים
725
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
197906 30/06/2019
337.9
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
דרג א
4 גיא צבי
הפועל מבשרת ציון
805.9 11/7 11/6 11/5 3-0 0.7 -0.7
197895 30/06/2019
337.9
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
דרג א
בית 2
3 סטניסלב בוייקנר
מכבי זכרון יעקב
929.9 11/8 11/6 11/6 3-0 0.7 -0.7
197893 30/06/2019
337.9
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
דרג א
בית 2
1 יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
219.9 8/11 6/11 7/11 0-3 0.7 +4.2
197993 30/06/2019
337.9
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
5-8
2 יוסי אברמוב
הישגי כרמיאל
546.9 9/11 8/11 11/7 11/8 6/11 2-3 0.7 +16.8
197991 30/06/2019
337.9
15/06/2019 אליפות שבועות כרמיאל
5-8
1 רומן רייטיך
הישגי כרמיאל
300.0 11/9 8/11 11/7 11/6 3-1 0.7 -4.2
193509 30/04/2019
316.2
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
4 שימי אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1208.0 11/7 11/8 11/8 3-0 0.7 0
193662 30/04/2019
316.2
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
בית 3
3 ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 6/11 6/11 9/11 1-3 0.7 +0
193659 30/04/2019
316.2
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
בית 3
2 תומר בן זריהם
עמותת קריית מוצקין
1126.0 8/11 11/7 11/7 11/7 3-1 0.7 0
193658 30/04/2019
316.2
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
דרג א
בית 3
1 דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
775.5 8/11 7/11 11/6 8/11 1-3 0.7 +22.4
193670 30/04/2019
316.2
22/04/2019 אליפות פסח כרמיאל
5-8
1 מיכאל דיטיניס
עמותת קריית מוצקין
804.6 11/8 11/8 11/7 3-0 0.7 -0.7
186994 31/03/2019
324.2
22/03/2019 אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019
תנחומים סניורים 40
4 עמית מלמד
בית''ר ראשון לציון
749.5 5/11 11/5 7/11 11/6 11/7 3-2 2 -2
186988 31/03/2019
324.2
21/03/2019 אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019
תנחומים סניורים 40
בית 1
2 יעקב ירוסלימסקי
בית''ר ראשון לציון
828.7 11/7 11/1 11/8 3-0 2 -2
185301 31/03/2019
324.2
20/03/2019 אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019
סניורים 40
בית 4
3 יעקב ירוסלימסקי
בית''ר ראשון לציון
828.7 11/8 11/8 11/5 3-0 2 -2
185299 31/03/2019
324.2
20/03/2019 אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019
סניורים 40
בית 4
2 זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
945.1 9/11 11/5 11/9 11/5 3-1 2 -2
185296 31/03/2019
324.2
20/03/2019 אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019
סניורים 40
בית 4
1 רם שר
בית''ר באר שבע
1190.8 11/4 11/8 11/3 3-0 2 0
181962 31/03/2019
324.2
03/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ב'
גברים, צפון, דרג ב'
בית 6
2 יונתן קוחלי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
1378.5 11/8 11/7 11/5 3-0 1 0
181961 31/03/2019
324.2
03/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ב'
גברים, צפון, דרג ב'
בית 6
1 שימי אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1219.6 11/7 11/7 11/6 3-0 1 0
185184 31/03/2019
324.2
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
6 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0.0 8/11 9/11 11/5 10/12 1-3 0.7 +0
185182 31/03/2019
324.2
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
5 גרגורי נטישינסקי
הישגי כרמיאל
0.0 11/8 11/9 11/5 3-0 0.7 0
185173 31/03/2019
324.2
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
3 אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0.0 11/6 10/12 7/11 11/8 7/11 2-3 0.7 +0
185172 31/03/2019
324.2
01/03/2019 רנקליסט-3 2018-19 רמה ג'
כרמיאל בוגרים
בית 2
2 יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
0.0 3/11 4/11 7/11 0-3 0.7 +0
177262 28/02/2019
324.2
02/02/2019 מאסטרס כרמיאל- 5
18 בוגרים
בית 4
1 עידן טרוסמן
אליצור קריית אתא
1095.0 11/3 11/8 11/9 3-0 0.7 0
173665 31/01/2019
310.9
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
18 בוגרים
בית 2
3 אורי אלמור
מכבי זכרון יעקב
1044.7 10/12 12/10 11/8 11/5 3-1 0.7 -0.7
173662 31/01/2019
310.9
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
18 בוגרים
בית 2
2 עמית גורן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
1620.2 11/6 11/5 11/5 3-0 0.7 0
173661 31/01/2019
310.9
05/01/2019 מאסטרס כרמיאל-4
18 בוגרים
בית 2
1 פואד ליאור שלמה
עמותת קריית מוצקין
496.1 5/11 13/15 7/11 0-3 0.7 +14
אליפות שבועות כרמיאל דרג א Φ:0.7
197906
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
337.87 3-0 -0.7
גיא צבי
הפועל מבשרת ציון
805.9
אליפות שבועות כרמיאל דרג א Φ:0.7
197895
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
סטניסלב בוייקנר
מכבי זכרון יעקב
929.85 0-3 -0.7
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
337.87
אליפות שבועות כרמיאל דרג א Φ:0.7
197893
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
337.87 0-3 +4.2
יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
219.9
אליפות שבועות כרמיאל 5-8 Φ:0.7
197993
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
יוסי אברמוב
הישגי כרמיאל
546.9 3-2 +16.8
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
337.87
אליפות שבועות כרמיאל 5-8 Φ:0.7
197991
דירוג
30/06/2019
תאריך
15/06/2019
רומן רייטיך
הישגי כרמיאל
300 1-3 -4.2
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
337.87
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193509
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
שימי אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1208.02 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
316.17
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193662
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
316.17 1-3 +0
ולנטין סיפקוב
הישגי כרמיאל
0
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193659
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
תומר בן זריהם
עמותת קריית מוצקין
1125.95 1-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
316.17
אליפות פסח כרמיאל דרג א Φ:0.7
193658
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
775.545 3-1 +22.4
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
316.17
אליפות פסח כרמיאל 5-8 Φ:0.7
193670
דירוג
30/04/2019
תאריך
22/04/2019
מיכאל דיטיניס
עמותת קריית מוצקין
804.59 0-3 -0.7
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
316.17
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 תנחומים סניורים 40 Φ:2
186994
דירוג
31/03/2019
תאריך
22/03/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17 3-2 -2
עמית מלמד
בית''ר ראשון לציון
749.5
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 תנחומים סניורים 40 Φ:2
186988
דירוג
31/03/2019
תאריך
21/03/2019
יעקב ירוסלימסקי
בית''ר ראשון לציון
828.725 0-3 -2
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 סניורים 40 Φ:2
185301
דירוג
31/03/2019
תאריך
20/03/2019
יעקב ירוסלימסקי
בית''ר ראשון לציון
828.725 0-3 -2
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 סניורים 40 Φ:2
185299
דירוג
31/03/2019
תאריך
20/03/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17 3-1 -2
זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
945.1
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 סניורים 40 Φ:2
185296
דירוג
31/03/2019
תאריך
20/03/2019
רם שר
בית''ר באר שבע
1190.75 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
רנקליסט-3 2018-19 רמה ב' גברים, צפון, דרג ב' Φ:1
181962
דירוג
31/03/2019
תאריך
03/03/2019
יונתן קוחלי
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
1378.47 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
רנקליסט-3 2018-19 רמה ב' גברים, צפון, דרג ב' Φ:1
181961
דירוג
31/03/2019
תאריך
03/03/2019
שימי אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1219.62 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185184
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0 3-1 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185182
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
גרגורי נטישינסקי
הישגי כרמיאל
0 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185173
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17 2-3 +0
אריה הלפרין
הישגי כרמיאל
0
רנקליסט-3 2018-19 רמה ג' כרמיאל בוגרים Φ:0.7
185172
דירוג
31/03/2019
תאריך
01/03/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17 0-3 +0
יעקב סקטקוב
הישגי כרמיאל
0
מאסטרס כרמיאל- 5 18 בוגרים Φ:0.7
177262
דירוג
28/02/2019
תאריך
02/02/2019
עידן טרוסמן
אליצור קריית אתא
1094.98 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
324.17
מאסטרס כרמיאל-4 18 בוגרים Φ:0.7
173665
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
310.87 3-1 -0.7
אורי אלמור
מכבי זכרון יעקב
1044.7
מאסטרס כרמיאל-4 18 בוגרים Φ:0.7
173662
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
עמית גורן
כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה
1620.23 0-3 +0
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
310.87
מאסטרס כרמיאל-4 18 בוגרים Φ:0.7
173661
דירוג
31/01/2019
תאריך
05/01/2019
פואד ליאור שלמה
עמותת קריית מוצקין
496.1 3-0 +14
יבגני בלכר
הישגי כרמיאל
310.87
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com