נינה סטפנץ
ללא מועדון
ID של השחקן : 1598
קטגוריה : S נקודות : 293.4
נשים
כל השדות חובה
ליגה לאומית 2013-2014 לאומית נשים צפון
21181 0 ס. טיפליצקי / ל. בוגוסלבסקי הפועל טירת הכרמל/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה נ סטפנץ / נ. איוונוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
17879 0 גלינה ריבצין מכבי זכרון יעקב נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
19821 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל עדי גולדפדר הפועל ארנון רמת גן 11/8 11/8 11/8
16719 0 ס. דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ה סקסטין / ס. גרינשטיין עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים 8/11 8/11 8/11
15735 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
26756 0 ד. בילסון / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ת וינברג / ע. גולדפדר הפועל ארנון רמת גן/ הפועל ארנון רמת גן 11/8 11/8 11/8
13970 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל יעל יחנס הישגי כרמיאל 13/11 11/3 11/13 11/3
22840 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל שני גראואר עירוני גבעתיים /
15676 0 ל. בוגוסלבסקי / ד. מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ס דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
24621 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב 11/8 11/8 11/8
13026 0 חן צבע הפועל גליל תחתון נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
21191 0 ו. קרלין / נ. קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה נ סטפנץ / נ. איוונוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
21179 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
17877 0 ג. ריבצין / ל. גרינבוים מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב נ סטפנץ / ס. דובינסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
19134 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל שי זאבי הפועל גליל תחתון /
16717 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל סטאר גרינשטיין עירוני גבעתיים 8/11 11/8 11/8 11/8
15733 0 ו. קרלין / נ. קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ס דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
26755 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל תמירה וינברג הפועל ארנון רמת גן 8/11 8/11 8/11
13030 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל יעל יחנס הישגי כרמיאל /
22838 0 נ. סטפנץ / נ. איוונוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש גראואר / ט. אונגורן עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים 11/8 11/8 11/8
15675 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
22845 0 הילה סקסטין עירוני גבעתיים נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
13024 0 ב. צבע / ס. יצחקי הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון ס דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
17876 0 לילך גרינבוים מכבי זכרון יעקב נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11
21192 0 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
19132 0 ס. דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ב צבע / ח. צבע הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון 11/6 11/9 11/8
16715 0 שני גראואר עירוני גבעתיים נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
19825 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל תמירה וינברג הפועל ארנון רמת גן /
24623 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל גלינה ריבצין מכבי זכרון יעקב /
13029 0 ס. דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש רוזנבלום / י. יחנס הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
22836 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל טלי אונגורן עירוני גבעתיים 11/8 11/8 11/8
16714 0 ש. גראואר / ט. אונגורן עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים ס דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 6/11 8/11
13974 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל /
22843 0 ס. גרינשטיין / ה. סקסטין עירוני גבעתיים/ עירוני גבעתיים נ סטפנץ / נ. איוונוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
13023 0 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
15732 0 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
21182 0 סוניה טיפליצקי הפועל טירת הכרמל נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
19130 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/9 7/11 11/5 9/11 11/6
19823 0 ס. דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל מ אלנסקי / ע. גולדפדר הפועל ארנון רמת גן/ הפועל ארנון רמת גן 11/8 11/8 11/8
16721 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל הילה סקסטין עירוני גבעתיים /
21189 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
16712 0 טלי אונגורן עירוני גבעתיים נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 5/11 7/11 8/11
26757 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל עדי גולדפדר הפועל ארנון רמת גן 11/8 11/8 11/8
13972 0 ס. דובינסקי / נ. סטפנץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל י יחנס / ש. רבינוביץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 8/11 11/7 11/8 11/6
22842 0 סטאר גרינשטיין עירוני גבעתיים נינה סטפנץ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
15678 0 דיאנה מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה נינה סטפנץ הישגי כרמיאל /
24622 0 נ. סטפנץ / נ. איוונוב הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ה רוזנבאום / ח. בר מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 11/8 11/8 11/8
13028 0 נינה סטפנץ הישגי כרמיאל שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com