מיטל בילסון
ללא מועדון
ID של השחקן : 1590
קטגוריה : S נקודות : 225.3
נשים
כל השדות חובה
ליגה על 2014-2015 ליגת על נשים מחוז צפון
39997 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל נ שוייפר / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
42388 0 שרית חוזה בית''ר חדרה מיטל בילסון הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
39015 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל מיטל בילסון הישגי כרמיאל /
47431 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל גל ספרן טנ''ש 2007 נתניה 8/11 8/11 8/11
42387 0 ש. חוזה / א. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
47426 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל שרית חוזה בית''ר חדרה 11/8 11/8 11/8
39996 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
47435 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל מאיה גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה /
42385 0 אורלי חוזה בית''ר חדרה מיטל בילסון הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
47428 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 11/8 11/8 11/8
39012 0 נלי שוייפר הישגי כרמיאל מיטל בילסון הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
47433 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל מ גלשטיין / ג. ספרן טנ''ש 2007 נתניה/ טנ''ש 2007 נתניה 9/11 8/11 8/11
39998 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
47430 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
39013 0 א. שטיין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com