גרגורי טלמן
הפועל חיפה
ID של השחקן : 1562
קטגוריה : S60 נקודות : 224.2
גברים
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
167395 30/11/2018
299.3
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל חיפה
בית 3
2 גיל אביבי
הפועל חיפה
1123.1 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 0
167394 30/11/2018
299.3
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
הפועל חיפה
בית 3
1 אלכסנדר לוין
הפועל חיפה
1022.4 8/11 11/9 11/6 11/7 3-1 0.7 -0.7
159562 30/06/2018
301.4
01/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
הפעול חיפה גברים
בית 1
2 יעקב קרקר
הפועל חיפה
867.7 6/11 8/11 11/5 11/7 11/9 3-2 0.7 -0.7
159561 30/06/2018
301.4
01/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
הפעול חיפה גברים
בית 1
1 אולג יוסימוב
הפועל חיפה
536.4 8/11 9/11 11/8 11/7 11/9 3-2 0.7 -1.4
157601 30/04/2018
302.8
20/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
הפעול חיפה גברים
בית 1
2 יעקב קרקר
הפועל חיפה
862.1 9/11 11/8 11/9 11/8 3-1 0.7 -0.7
157600 30/04/2018
302.8
20/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
הפעול חיפה גברים
בית 1
1 יבגני מקלר
הפועל חיפה
804.3 9/11 8/11 11/9 11/8 11/8 3-2 0.7 -0.7
136180 31/12/2017
297.9
01/12/2017 רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג'
הפועל חיפה בוגרים
בית 4
3 אנטולי לוינשטיין
הפועל חיפה
787.5 9/11 11/6 11/9 11/8 3-1 0.7 -0.7
136178 31/12/2017
297.9
01/12/2017 רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג'
הפועל חיפה בוגרים
בית 4
1 מורדכי הרשקוביץ
הפועל חיפה
256.6 11/8 8/11 7/11 6/11 1-3 0.7 +5.6
128221 30/11/2017
300.0
03/11/2017 משחקי דירוג סיבוב 1 - שלב ג'
הפועל חיפה בוגרים
בית 2
3 יעקב קרקר
הפועל חיפה
863.7 11/8 11/6 11/9 3-0 0.7 -0.7
128219 30/11/2017
300.0
03/11/2017 משחקי דירוג סיבוב 1 - שלב ג'
הפועל חיפה בוגרים
בית 2
1 אולג יוסימוב
הפועל חיפה
513.7 9/11 11/9 11/8 11/9 3-1 0.7 -1.4
37648 31/10/2014
300.0
28/10/2014 ליגות גברים 2014-2015
לאומית גברים צפון
הפועל חיפה M1 - הפועל חיפה M3
יבגני מקלר
הפועל חיפה
903.0 11/8 11/8 11/8 3-0 1 0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל חיפה Φ:0.7
167395
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
גיל אביבי
הפועל חיפה
1123.07 0-3 +0
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
299.3
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' הפועל חיפה Φ:0.7
167394
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
אלכסנדר לוין
הפועל חיפה
1022.38 1-3 -0.7
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
299.3
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 הפעול חיפה גברים Φ:0.7
159562
דירוג
30/06/2018
תאריך
01/06/2018
יעקב קרקר
הפועל חיפה
867.65 2-3 -0.7
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
301.4
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 הפעול חיפה גברים Φ:0.7
159561
דירוג
30/06/2018
תאריך
01/06/2018
אולג יוסימוב
הפועל חיפה
536.375 2-3 -1.4
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
301.4
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 הפעול חיפה גברים Φ:0.7
157601
דירוג
30/04/2018
תאריך
20/04/2018
יעקב קרקר
הפועל חיפה
862.05 1-3 -0.7
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
302.8
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 הפעול חיפה גברים Φ:0.7
157600
דירוג
30/04/2018
תאריך
20/04/2018
יבגני מקלר
הפועל חיפה
804.3 2-3 -0.7
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
302.8
רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג' הפועל חיפה בוגרים Φ:0.7
136180
דירוג
31/12/2017
תאריך
01/12/2017
אנטולי לוינשטיין
הפועל חיפה
787.51 1-3 -0.7
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
297.9
רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג' הפועל חיפה בוגרים Φ:0.7
136178
דירוג
31/12/2017
תאריך
01/12/2017
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
297.9 1-3 +5.6
מורדכי הרשקוביץ
הפועל חיפה
256.6
משחקי דירוג סיבוב 1 - שלב ג' הפועל חיפה בוגרים Φ:0.7
128221
דירוג
30/11/2017
תאריך
03/11/2017
יעקב קרקר
הפועל חיפה
863.65 0-3 -0.7
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
300
משחקי דירוג סיבוב 1 - שלב ג' הפועל חיפה בוגרים Φ:0.7
128219
דירוג
30/11/2017
תאריך
03/11/2017
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
300 3-1 -1.4
אולג יוסימוב
הפועל חיפה
513.675
ליגות גברים 2014-2015 לאומית גברים צפון Φ:1
37648
דירוג
31/10/2014
תאריך
28/10/2014
יבגני מקלר
הפועל חיפה
903 0-3 +0
גרגורי טלמן
הפועל חיפה
300
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com