שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
ID של השחקן : 1518
קטגוריה : S40 נקודות : 876.6
גברים
232
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
195070 31/05/2019
860.5
05/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
7 אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1079.7 11/6 11/7 11/4 3-0 0.7 -1.4
195068 31/05/2019
860.5
05/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
6 דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
754.3 11/7 7/11 11/8 6/11 4/11 2-3 0.7 +4.2
195056 31/05/2019
860.5
05/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
בית 1
3 זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
938.1 9/11 12/14 11/7 11/13 1-3 0.7 +9.8
195055 31/05/2019
860.5
05/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
בית 1
2 יבגני ליבסטר
הפועל עירוני נוף הגליל
408.4 11/9 1/11 10/12 8/11 1-3 0.7 +1.4
195053 31/05/2019
860.5
05/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
בית 1
1 לאוניד בונצ'וק
הפועל עירוני נוף הגליל
540.7 6/11 11/4 6/11 3/11 1-3 0.7 +2.1
191562 30/04/2019
861.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית
6 יובל וולפרט
הפועל עירוני נוף הגליל
916.3 11/2 11/4 12/10 3-0 0.7 -2.8
191559 30/04/2019
861.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית
בית 2
5 זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
945.1 11/6 8/11 11/7 11/5 3-1 0.7 -2.8
191558 30/04/2019
861.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית
בית 2
4 ישראל גור-אריה
הפועל עירוני נוף הגליל
395.6 9/11 13/15 8/11 0-3 0.7 +1.4
191554 30/04/2019
861.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית
בית 2
2 דן קריב
הפועל עירוני נוף הגליל
588.7 9/11 13/15 9/11 0-3 0.7 +2.8
191551 30/04/2019
861.9
04/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית
בית 2
1 נתנאל סעדי
הפועל עירוני נוף הגליל
0.0 4/11 6/11 6/11 0-3 0.7 +0
168806 30/11/2018
827.0
25/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
גברים, צפון, דרג ב'
4 טל טילקין
הישגי כרמיאל
1320.2 11/8 11/7 11/9 3-0 1 -1
168790 30/11/2018
827.0
25/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
גברים, צפון, דרג ב'
בית 2
2 גל פרפל
הישגי כרמיאל
1640.2 11/2 11/3 11/4 3-0 1 0
168789 30/11/2018
827.0
25/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ב'
גברים, צפון, דרג ב'
בית 2
1 פואד ליאור שלמה
עמותת קריית מוצקין
470.1 4/11 6/11 7/11 0-3 1 +3
168470 30/11/2018
827.0
21/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
6 זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
954.0 5/11 11/2 5/11 8/11 1-3 0.7 +11.2
168466 30/11/2018
827.0
21/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
5 אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1022.4 11/8 8/11 11/13 8/11 1-3 0.7 +14
168463 30/11/2018
827.0
21/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
4 דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
838.3 11/9 5/11 11/7 9/11 9/11 2-3 0.7 +7
168454 30/11/2018
827.0
21/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
בית 2
3 זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
954.0 11/13 11/9 11/8 12/10 3-1 0.7 -2.1
168453 30/11/2018
827.0
21/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
בית 2
2 גיל סתתי
הפועל עירוני נוף הגליל
294.2 3/11 5/11 7/11 0-3 0.7 +0.7
168451 30/11/2018
827.0
21/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
נצרת עילית בוגרים
בית 2
1 בוריס טרטקובסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
522.8 11/13 4/11 9/11 0-3 0.7 +2.1
156180 30/04/2018
822.1
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' נצרת עילית בוגרים
7 אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1040.2 11/6 11/7 11/9 3-0 0.7 -1.4
156178 30/04/2018
822.1
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' נצרת עילית בוגרים
6 נדב דהן
הפועל עירוני נוף הגליל
998.8 8/11 11/2 11/2 4/11 11/9 3-2 0.7 -2.1
156165 30/04/2018
822.1
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' נצרת עילית בוגרים
בית 1
5 ענבר צוק שגיא
הפועל עירוני נוף הגליל
1346.2 11/8 11/4 11/9 3-0 0.7 -0.7
156164 30/04/2018
822.1
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' נצרת עילית בוגרים
בית 1
4 שארלי אבגי
הפועל עירוני נוף הגליל
451.9 11/5 5/11 3/11 11/8 3/11 2-3 0.7 +2.1
156160 30/04/2018
822.1
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' נצרת עילית בוגרים
בית 1
2 דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
810.4 11/2 3/11 11/8 6/11 7/11 2-3 0.7 +6.3
156157 30/04/2018
822.1
16/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' נצרת עילית בוגרים
בית 1
1 מאיר אהרון נוימן
הפועל עירוני נוף הגליל
288.7 2/11 9/11 8/11 0-3 0.7 +0.7
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
195070
דירוג
31/05/2019
תאריך
05/05/2019
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
860.5 3-0 -1.4
אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1079.7
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
195068
דירוג
31/05/2019
תאריך
05/05/2019
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
860.5 2-3 +4.2
דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
754.345
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
195056
דירוג
31/05/2019
תאריך
05/05/2019
זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
938.1 3-1 +9.8
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
860.5
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
195055
דירוג
31/05/2019
תאריך
05/05/2019
יבגני ליבסטר
הפועל עירוני נוף הגליל
408.4 3-1 +1.4
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
860.5
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
195053
דירוג
31/05/2019
תאריך
05/05/2019
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
860.5 1-3 +2.1
לאוניד בונצ'וק
הפועל עירוני נוף הגליל
540.675
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נצרת עילית Φ:0.7
191562
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
יובל וולפרט
הפועל עירוני נוף הגליל
916.25 0-3 -2.8
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
861.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נצרת עילית Φ:0.7
191559
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
945.1 1-3 -2.8
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
861.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נצרת עילית Φ:0.7
191558
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
ישראל גור-אריה
הפועל עירוני נוף הגליל
395.575 3-0 +1.4
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
861.9
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נצרת עילית Φ:0.7
191554
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
861.9 0-3 +2.8
דן קריב
הפועל עירוני נוף הגליל
588.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' נצרת עילית Φ:0.7
191551
דירוג
30/04/2019
תאריך
04/04/2019
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
861.9 0-3 +0
נתנאל סעדי
הפועל עירוני נוף הגליל
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' גברים, צפון, דרג ב' Φ:1
168806
דירוג
30/11/2018
תאריך
25/11/2018
טל טילקין
הישגי כרמיאל
1320.17 0-3 -1
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' גברים, צפון, דרג ב' Φ:1
168790
דירוג
30/11/2018
תאריך
25/11/2018
גל פרפל
הישגי כרמיאל
1640.16 0-3 +0
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827
רנקליסט-2 2018-19 רמה ב' גברים, צפון, דרג ב' Φ:1
168789
דירוג
30/11/2018
תאריך
25/11/2018
פואד ליאור שלמה
עמותת קריית מוצקין
470.1 3-0 +3
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
168470
דירוג
30/11/2018
תאריך
21/11/2018
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827 1-3 +11.2
זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
954
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
168466
דירוג
30/11/2018
תאריך
21/11/2018
אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1022.4 3-1 +14
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
168463
דירוג
30/11/2018
תאריך
21/11/2018
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827 2-3 +7
דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
838.345
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
168454
דירוג
30/11/2018
תאריך
21/11/2018
זאב סהר
הפועל עירוני נוף הגליל
954 1-3 -2.1
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
168453
דירוג
30/11/2018
תאריך
21/11/2018
גיל סתתי
הפועל עירוני נוף הגליל
294.2 3-0 +0.7
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
168451
דירוג
30/11/2018
תאריך
21/11/2018
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
827 0-3 +2.1
בוריס טרטקובסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
522.775
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
156180
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
אלעד אסרף
הפועל עירוני נוף הגליל
1040.2 0-3 -1.4
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
822.1
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
156178
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
822.1 3-2 -2.1
נדב דהן
הפועל עירוני נוף הגליל
998.8
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
156165
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
ענבר צוק שגיא
הפועל עירוני נוף הגליל
1346.2 0-3 -0.7
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
822.1
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
156164
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
שארלי אבגי
הפועל עירוני נוף הגליל
451.9 3-2 +2.1
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
822.1
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
156160
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
822.1 2-3 +6.3
דיאגו שיקינסקי
הפועל עירוני נוף הגליל
810.445
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' נצרת עילית בוגרים Φ:0.7
156157
דירוג
30/04/2018
תאריך
16/04/2018
שלמן אשורוב
הפועל עירוני נוף הגליל
822.1 0-3 +0.7
מאיר אהרון נוימן
הפועל עירוני נוף הגליל
288.7
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com