ילנה יודין
ללא מועדון
ID של השחקן : 1322
קטגוריה : S40 נקודות : 501.1
נשים
כל השדות חובה
ליגות נשים 2016-2017 על נשים - מחוז צפון
99608 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א שטיין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 6/11 11/5 14/12
95403 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 5/11 4/11 5/11
101846 0 ילנה יודין בית''ר חדרה סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/3 11/5 11/4
111219 0 ילנה יודין בית''ר חדרה שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/5 11/6 11/7
103430 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 8/11 15/13 11/7 11/13
99614 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 7/11 5/11 3/11
109031 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 8/11 11/6 11/5 11/8
111225 0 א. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 11/9
99613 0 ק. אדמסקי / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 7/11 9/11
99606 0 ילנה יודין בית''ר חדרה נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/4 11/3 11/5
109036 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ילנה יודין בית''ר חדרה /
103428 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/7 11/5 11/4
109029 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/5 11/8 11/9
101845 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 11/4 0/11 11/4
111224 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/5 11/6 14/12
99611 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 6/11 5/11 3/11
95406 0 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 5/11 3/11 4/11
109034 0 ס. טיפליצקי / ד. קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/9 11/6 11/9
101850 0 ילנה יודין בית''ר חדרה גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה /
109027 0 ילנה יודין בית''ר חדרה חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/3 11/6 11/7
101843 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 6/11 11/5 6/11 11/5 13/11
111221 0 ילנה יודין בית''ר חדרה קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל /
99610 0 ילנה יודין בית''ר חדרה איריס שטיין הישגי כרמיאל 14/12 11/7 11/5
95404 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 3/11 11/8 11/1 7/11 1/11
109033 0 גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/9 6/11 11/6 7/11
101848 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ג לבילב / ס. טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8/11 7/11 8/11
103432 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/2 11/3 11/5
101841 0 ילנה יודין בית''ר חדרה חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/4 11/7 11/4
111220 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ש גלמן / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/4 1/11 11/5 9/11 11/9
111226 0 ילנה יודין בית''ר חדרה איריס שטיין הישגי כרמיאל /
על נשים - פלייאוף תחתון
113787 0 ילנה יודין בית''ר חדרה דנה קוטלרסקי בית''ר אשדוד 7/11 5/11 6/11
113785 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ד קוטלרסקי / א. קרונפלד בית''ר אשדוד/ בית''ר אשדוד 9/11 11/9 7/11 13/11 12/10
114035 0 נליה ממלין בית''ר אשדוד ילנה יודין בית''ר חדרה /
113783 0 ילנה יודין בית''ר חדרה איריס קרונפלד בית''ר אשדוד 11/7 11/6 11/8
114033 0 נ. ממלין / א. קרונפלד בית''ר אשדוד/ בית''ר אשדוד י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/5 11/7 11/8
114032 0 איריס קרונפלד בית''ר אשדוד ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/9 6/11 7/11
ליגות נשים 2015-2016 על נשים - מחוז צפון
79588 0 ילנה יודין בית''ר חדרה לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 11/6 11/7 11/6
75908 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/6
75920 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 6/11 8/11 2/11
80848 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
79861 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 6/11 6/11 7/11
79586 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ל בוגוסלבסקי / ו. קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה 9/11 11/9 11/8 11/7
75918 0 ילנה יודין בית''ר חדרה חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/7 11/7 11/8
80846 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 9/11 9/11
80853 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ילנה יודין בית''ר חדרה /
79853 0 איריס שטיין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
79852 0 נ. שוייפר / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 5/11 1/11 5/11
75912 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
79584 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3/11 11/5 11/6 11/8
80851 0 א. יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/5 11/6 11/6
80844 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/9 11/4 11/9
79850 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 1/11 2/11 3/11
75910 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 6/11 5/11
75922 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא /
80850 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/9 11/3 11/8
79864 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
ליגה על 2014-2015 ליגת על נשים מחוז צפון
46089 0 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה /
46080 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 11/8 8/11 11/8 11/8
40374 0 מ. גלשטיין / ג. ספרן טנ''ש 2007 נתניה/ טנ''ש 2007 נתניה ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/8 11/8 11/8
44431 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/8 11/8 11/8
39668 0 ילנה יודין בית''ר חדרה גל ספרן טנ''ש 2007 נתניה 11/6 8/11 11/5 11/5
47427 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/8 8/11 8/11
46087 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/8 8/11 11/8 11/8
44449 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
40372 0 מאיה גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה ילנה יודין בית''ר חדרה 11/8 11/8 11/8
44430 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
47428 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 11/8 11/8 11/8
46086 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/8 8/11 8/11
39670 0 ילנה יודין בית''ר חדרה מאיה גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה 11/8 11/8 11/8
46084 0 ילנה יודין בית''ר חדרה חני פלדמן אליצור קריית אתא /
44433 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ילנה יודין בית''ר חדרה /
44451 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
47430 0 מיטל בילסון הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
46082 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 11/8 8/11 8/11
40375 0 גל ספרן טנ''ש 2007 נתניה ילנה יודין בית''ר חדרה /
44453 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
39669 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ג ספרן / מ. גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה/ טנ''ש 2007 נתניה 10/12 11/7 6/11 9/11
ליגה לאומית 2013-2014 לאמית גברים צפון
18255 0 אודי רוטיץ מכבי זכרון יעקב ילנה יודין בית''ר חדרה 11/8 8/11 8/11 8/11
18252 0 מיכאל זמרוני מכבי זכרון יעקב ילנה יודין בית''ר חדרה 6/11 2/11 5/11
29238 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אודי רוטיץ מכבי זכרון יעקב 11/5 11/7 11/6
18249 0 אביב בן ארי מכבי זכרון יעקב ילנה יודין בית''ר חדרה 5/11 6/11 4/11
29233 0 ילנה יודין בית''ר חדרה מיכאל זמרוני מכבי זכרון יעקב 11/8 11/5 11/5
18258 0 מתן עופר מכבי זכרון יעקב ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
ליגה על 2013-2014 על נשים מחוז צפון
13386 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
20147 0 א. שטיין / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה /
17659 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה /
13380 0 ילנה יודין בית''ר חדרה נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
20141 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 9/11 7/11 11/7 5/11
25116 0 ילנה יודין בית''ר חדרה חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/8 8/11 11/8 11/8
20146 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 7/11 8/11 7/11
17657 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
17663 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 11/8 11/8 11/8
13385 0 ילנה יודין בית''ר חדרה נעמי יחליאל הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
25111 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
25118 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/8 8/11 8/11 8/11
20144 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
17656 0 ניקול טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 3/11 3/11 3/11
17662 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
13382 0 ילנה יודין בית''ר חדרה שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
25113 0 א. יבורובסקי / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
25120 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 8/11 11/8 11/8 11/8
20142 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/6 11/7 11/6
13387 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
17661 0 ילנה יודין בית''ר חדרה חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/8 11/8 11/8
13381 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה נ שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
25114 0 ניקול טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה /
20149 0 איריס שטיין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
על נשים פלייאוף תחתון
27884 0 ילנה יודין בית''ר חדרה רקפת זיידן הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
27890 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ש ארנליב / ר. זיידן הפועל קריית אונו/ הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
27889 0 ילנה יודין בית''ר חדרה רקפת זיידן הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
27886 0 ילנה יודין בית''ר חדרה שרי ארנליב הפועל קריית אונו /
27885 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ש ארנליב / ר. זיידן הפועל קריית אונו/ הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
27891 0 ילנה יודין בית''ר חדרה שרי ארנליב הפועל קריית אונו /
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com