אהרון בלנק
בית''ר רמלה
ID של השחקן : 1298
קטגוריה : S60 נקודות : 291.5
גברים
861
כל השדות חובה
## דירוג תאריך אירוע סיבוב שחקן תוצאה Φ Δ
196953 31/05/2019
285.9
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
3 יניב בלנק
בית''ר רמלה
1113.8 11/7 11/8 11/6 0/0 3-0 0.7 0
196952 31/05/2019
285.9
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
2 גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0.0 11/9 12/10 11/8 3-0 0.7 0
196950 31/05/2019
285.9
10/05/2019 רנקליסט-5 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 1
1 אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
257.6 8/11 7/11 6/11 0-3 0.7 +5.6
191159 30/04/2019
281.7
02/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
3 אלכסנדר ריינשטיין
בית''ר רמלה
407.3 11/9 11/8 11/9 3-0 0.7 -2.1
191158 30/04/2019
281.7
02/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
2 גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0.0 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 0
191156 30/04/2019
281.7
02/04/2019 רנקליסט-4 2018-19 רמה ג'
ביתר רמלה
בית 1
1 אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
263.2 6/11 5/11 8/11 0-3 0.7 +6.3
169327 30/11/2018
281.7
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
5 יניב בלנק
בית''ר רמלה
1062.2 11/6 11/7 11/5 3-0 0.7 0
169326 30/11/2018
281.7
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
4 סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
0.0 6/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +0
169322 30/11/2018
281.7
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
2 יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0.0 6/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +0
169319 30/11/2018
281.7
28/11/2018 רנקליסט-2 2018-19 רמה ג'
רמלה
בית 1
1 אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0.0 7/11 7/11 8/11 0-3 0.7 +0
167611 30/11/2018
281.7
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 2
3 יניב בלנק
בית''ר רמלה
1062.2 11/6 11/7 11/5 3-0 0.7 0
167610 30/11/2018
281.7
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 2
2 גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0.0 11/8 11/7 11/9 3-0 0.7 0
167608 30/11/2018
281.7
01/11/2018 רנקליסט-1 2018-19 רמה ג'
רמלה בוגרים
בית 2
1 יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0.0 6/11 8/11 9/11 0-3 0.7 +0
159716 30/06/2018
288.7
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' בית"ר רמלה
בית 1
3 דימיטרי גורליק
טנ''ש נס ציונה
465.0 11/5 11/4 11/7 3-0 0.7 -2.1
159714 30/06/2018
288.7
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' בית"ר רמלה
בית 1
2 יעקב עוזיאל
טנ''ש נס ציונה
480.1 11/9 11/5 11/7 3-0 0.7 -2.1
159712 30/06/2018
288.7
08/06/2018 רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018
ג' בית"ר רמלה
בית 1
1 נדב נתן
טנ''ש נס ציונה
361.0 11/9 11/8 11/7 3-0 0.7 -2.8
155869 30/04/2018
293.6
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' בית"ר רמלה
בית 1
3 אורי פנירי
בית''ר רמלה
342.5 11/7 11/8 11/7 3-0 0.7 -2.8
155867 30/04/2018
293.6
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' בית"ר רמלה
בית 1
2 ארטיום מרטיסיוק
בית''ר רמלה
635.7 11/7 11/8 11/6 3-0 0.7 -1.4
155864 30/04/2018
293.6
15/04/2018 רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018
ג' בית"ר רמלה
בית 1
1 גור רולניק
בית''ר רמלה
755.3 11/6 11/5 11/7 3-0 0.7 -0.7
155375 31/03/2018
299.9
01/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמלה בוגרים
בית 1
3 אורי פנירי
בית''ר רמלה
338.1 11/7 11/6 7/11 12/10 3-1 0.7 -2.8
155373 31/03/2018
299.9
01/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמלה בוגרים
בית 1
2 תובל אפרת
בית''ר רמלה
424.4 11/6 11/5 12/10 3-0 0.7 -2.1
155370 31/03/2018
299.9
01/03/2018 רנקליסט 4 - 2017-2018
ג' רמלה בוגרים
בית 1
1 אלכס וייסמן
בית''ר רמלה
643.0 11/6 11/6 11/7 3-0 0.7 -1.4
143989 31/01/2018
293.6
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
רמלה בוגרים
בית 1
3 אורי פנירי
בית''ר רמלה
362.2 6/11 9/11 11/7 10/12 1-3 0.7 +9.8
143987 31/01/2018
293.6
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
רמלה בוגרים
בית 1
2 תובל אפרת
בית''ר רמלה
412.0 11/6 11/5 12/10 3-0 0.7 -2.1
143984 31/01/2018
293.6
24/01/2018 רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג'
רמלה בוגרים
בית 1
1 אלכס וייסמן
בית''ר רמלה
618.3 11/6 11/6 11/7 3-0 0.7 -1.4
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
196953
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
יניב בלנק
בית''ר רמלה
1113.8 0-3 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
285.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
196952
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0 0-3 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
285.9
רנקליסט-5 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
196950
דירוג
31/05/2019
תאריך
10/05/2019
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
285.9 0-3 +5.6
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
257.6
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
191159
דירוג
30/04/2019
תאריך
02/04/2019
אלכסנדר ריינשטיין
בית''ר רמלה
407.325 0-3 -2.1
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
191158
דירוג
30/04/2019
תאריך
02/04/2019
גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0 0-3 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7
רנקליסט-4 2018-19 רמה ג' ביתר רמלה Φ:0.7
191156
דירוג
30/04/2019
תאריך
02/04/2019
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 0-3 +6.3
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
263.2
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169327
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
יניב בלנק
בית''ר רמלה
1062.2 0-3 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169326
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
סטלה שטיינברג
בית''ר רמלה
0 3-0 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169322
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 0-3 +0
יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-2 2018-19 רמה ג' רמלה Φ:0.7
169319
דירוג
30/11/2018
תאריך
28/11/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 0-3 +0
אברום סוציקוב
בית''ר רמלה
0
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
167611
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
יניב בלנק
בית''ר רמלה
1062.2 0-3 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
167610
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
גבריאל פינחסוב
בית''ר רמלה
0 0-3 +0
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7
רנקליסט-1 2018-19 רמה ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
167608
דירוג
30/11/2018
תאריך
01/11/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
281.7 0-3 +0
יוסף ביטון
בית''ר רמלה
0
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' בית"ר רמלה Φ:0.7
159716
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
288.7 3-0 -2.1
דימיטרי גורליק
טנ''ש נס ציונה
465
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' בית"ר רמלה Φ:0.7
159714
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
288.7 3-0 -2.1
יעקב עוזיאל
טנ''ש נס ציונה
480.075
רנקליסט 6 - דרג ג' 2017-2018 ג' בית"ר רמלה Φ:0.7
159712
דירוג
30/06/2018
תאריך
08/06/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
288.7 3-0 -2.8
נדב נתן
טנ''ש נס ציונה
361
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' בית"ר רמלה Φ:0.7
155869
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
אורי פנירי
בית''ר רמלה
342.5 0-3 -2.8
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
293.6
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' בית"ר רמלה Φ:0.7
155867
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
293.6 3-0 -1.4
ארטיום מרטיסיוק
בית''ר רמלה
635.65
רנקליסט 5 - דרג ג - 2017-2018 ג' בית"ר רמלה Φ:0.7
155864
דירוג
30/04/2018
תאריך
15/04/2018
גור רולניק
בית''ר רמלה
755.3 0-3 -0.7
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
293.6
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
155375
דירוג
31/03/2018
תאריך
01/03/2018
אורי פנירי
בית''ר רמלה
338.1 1-3 -2.8
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
299.9
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
155373
דירוג
31/03/2018
תאריך
01/03/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
299.9 3-0 -2.1
תובל אפרת
בית''ר רמלה
424.4
רנקליסט 4 - 2017-2018 ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
155370
דירוג
31/03/2018
תאריך
01/03/2018
אלכס וייסמן
בית''ר רמלה
642.975 0-3 -1.4
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
299.9
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
143989
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
אורי פנירי
בית''ר רמלה
362.2 3-1 +9.8
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
293.6
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
143987
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
293.6 3-0 -2.1
תובל אפרת
בית''ר רמלה
412
רנקליסט 3 - 2017-2018 - שלב ג' רמלה בוגרים Φ:0.7
143984
דירוג
31/01/2018
תאריך
24/01/2018
אלכס וייסמן
בית''ר רמלה
618.275 0-3 -1.4
אהרון בלנק
בית''ר רמלה
293.6
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com