ליאל וולך
ללא מועדון
ID של השחקן : 1076
קטגוריה : E21 נקודות : 484.5
נשים
כל השדות חובה
ליגות נשים 2017-2018 על נשים - מחוז צפון
136359 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל /
136356 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/5 11/9
136364 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
136361 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/5 11/3 11/1
ליגות נשים 2016-2017 על נשים - מחוז צפון
95405 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרית חוזה בית''ר חדרה 11/5 11/4 13/15 11/4
107674 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל איריס שטיין הישגי כרמיאל 11/2 11/8 12/10
101025 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ג לבילב / ס. טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5/11 9/11 12/10 10/12
107681 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/3 11/5 11/6
101031 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 5/11 5/11
97420 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 8/11 11/7 9/11 11/6 11/8
110745 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל חני פלדמן אליצור קריית אתא /
95404 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 3/11 11/8 11/1 7/11 1/11
97418 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
103431 0 שרית חוזה בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 11/6 4/11 6/11
101023 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/9 11/9 11/4
107680 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 11/9 11/7 11/6
101030 0 א. יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/6 11/5
110744 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/9 2/11 11/9 3/11 11/9
110750 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה /
95403 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 5/11 4/11 5/11
97416 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 8/11 8/11 7/11
103430 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 8/11 15/13 11/7 11/13
97422 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל /
107678 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/5 11/6 11/7
101028 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/7 11/8 11/9
110743 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 11/7 1/11 13/11 11/6
110749 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ג לבילב / ס. טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5/11 14/12 7/11 5/11
97414 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל איריס שטיין הישגי כרמיאל 11/7 11/8 11/9
103428 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/7 11/5 11/4
97421 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/9 11/7 13/11
107676 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 11/4 11/3
101027 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה /
110748 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 7/11 13/11 9/11 11/8 6/11
107682 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/9 11/7 11/6
ליגות נוער 2016-2017 על נוער - מחוז צפון
104256 0 ע. צאירי / ג. פדה מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ל וולך / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 4/11 11/6 5/11
100951 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נתן סגל הישגי כרמיאל /
104270 0 ל. וולך / ע. גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י שוסטרמן / ד. אורן מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב 11/6 11/5 11/4
102322 0 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 4/11 4/11
95152 0 ל. וולך / נ. יקימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ג פרפל / י. שויפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 11/5
96343 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יואב לוין מועדון טניס שולחן רעננה 8/11 12/10 11/8 11/7
95142 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל טל טילקין הישגי כרמיאל 11/3 11/5 11/7
97457 0 ניר רחליס הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
96366 0 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 6/11 7/11
100939 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יאן שויפר הישגי כרמיאל 11/1 11/3 11/4
97447 0 ג. פדה / ע. צאירי מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב א רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 11/7 11/8 11/9
104254 0 אופק מרואני מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 9/11 11/9 2/11
100948 0 ע. גנטמן / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ סגל / ע. לרמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/4 11/4 12/10
104269 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רוי קופיט מכבי זכרון יעקב 11/6 11/4 11/7
102319 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רועי כהן מועדון טניס שולחן רעננה /
95149 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יאן שויפר הישגי כרמיאל 11/6 11/3 11/4
96341 0 א. רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י לוין / א. זלן מועדון טניס שולחן רעננה/ מועדון טניס שולחן רעננה 9/11 8/11 11/4 15/13 12/10
97454 0 ס. יצחקי / ד. בסקין הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון א רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 11/8 10/12 9/11
96358 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יואב שר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה /
97463 0 דור אורן מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
97444 0 עומר צאירי מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 7/11 7/11
104272 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ארד סגל מכבי זכרון יעקב /
102317 0 ע. גנטמן / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ר כהן / א. זלן מועדון טניס שולחן רעננה/ מועדון טניס שולחן רעננה 8/11 11/7 11/9 11/4
102325 0 ארז קופרווסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
100946 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עידן לרמן הישגי כרמיאל 11/9 11/6 11/7
95146 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נתן סגל הישגי כרמיאל /
96340 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רונן ויינר מועדון טניס שולחן רעננה 6/11 7/11 5/11
97461 0 י. שוסטרמן / ר. קופיט מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ל וולך / נ. יקימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 3/11 7/11
96371 0 דניאל בסקין הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
100944 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גל פרפל הישגי כרמיאל /
97453 0 דניאל בסקין הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 11/8 9/11 8/11
96355 0 א. רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ג קוחלי / ע. גורן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/6 11/7 11/8
104257 0 גל פדה מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
102316 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ארווין זלן מועדון טניס שולחן רעננה 8/11 11/7 7/11 9/11
102324 0 א. קופרווסר / י. שר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה ל וולך / נ. יקימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 4/11 6/11
95153 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גל פרפל הישגי כרמיאל /
96353 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גיא קוחלי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/5 11/6 13/11
95145 0 ל. וולך / נ. יקימוביץ הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ט טילקין / ע. לרמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 11/8 11/6
97458 0 יונתן שוסטרמן מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 11/8 6/11 8/11
96369 0 ס. יצחקי / ד. בסקין הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון א רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 8/11 7/11
100941 0 ע. גנטמן / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י שויפר / א. הלפרן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/2 11/4 11/3
97449 0 אופק מרואני מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
על נוער - פלייאוף תחתון
110781 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 11/6 9/11 11/7 11/9
110778 0 שליו אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/9 9/11 9/11 9/11
110775 0 ר. אוישר / ש. אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע/ הפועל טנ''ש באר שבע א רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/7 9/11 11/8 11/9
110784 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שליו אלפסי הפועל טנ''ש באר שבע 5/11 11/9 12/10 11/7
110774 0 טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 12/10 6/11 6/11
110782 0 א. רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ט בלץ / ר. אוישר הפועל טנ''ש באר שבע/ הפועל טנ''ש באר שבע 11/9 14/12 11/8
משחקי דירוג 2015-2016 סבב 1 נשים א'
65390 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אירה טסקייב מכבי בני הרצליה 11/9 11/8 8/11 11/8
65394 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/7 9/11 11/8 6/11 11/6
65397 3 עלמה טנא הפועל קריית אונו ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 13/11 11/7 11/6
65399 4 ילנה אגרונוב מכבי רחובות ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 4/11 7/11
65401 5 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 8/11 5/11
נשים א - מקומות 9-12
65434 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עלמה טנא הפועל קריית אונו 11/13 7/11 6/11
65436 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6/11 11/8 8/11 6/11
65438 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 13/11 11/6 9/11 5/11 11/8
ליגות נשים 2015-2016 על נשים - מחוז צפון
70452 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/5 11/6 11/6
75927 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
75737 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 9/11 11/6 11/7 12/10
80834 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 7/11 11/7 8/11 11/8 11/7
75910 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 6/11 5/11
80846 0 י. יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 9/11 9/11
85169 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 8/11 9/11
70451 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 5/11 11/9 8/11 11/4 4/11
75925 0 ו. קרלין / ל. בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 11/4 11/8
75735 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
77787 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
75908 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/6
85161 0 נלי שוייפר הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
80844 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/9 11/4 11/9
85171 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
70450 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 7/11 8/11 6/11
75924 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 6/11 8/11
75733 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 10/12 7/11 13/15
77786 0 א. יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/5 6/11 11/8
75739 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/6 11/2 11/6
80838 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה /
85167 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 11/9 11/8 11/7
85159 0 נ. שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 8/11 9/11
75731 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 7/11 12/10 11/8 9/11 11/9
77784 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/9 11/4
75738 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ש גלמן / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/5 6/11 11/6
80836 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ו קרלין / נ. קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה 7/11 7/11 11/8 8/11
75911 0 שרית חוזה בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 5/11 5/11
80847 0 שרית חוזה בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 2/11 7/11 8/11
85158 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 9/11 11/8 9/11 8/11 9/11
על נשים - פלייאוף עליון
87152 0 כרמית דור מכבי בני הרצליה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 6/11 7/11
87748 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל כ דור / מ. קרבצנקו מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה 11/4 11/6 11/5
87747 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל כרמית דור מכבי בני הרצליה 11/7 11/5 11/7
87155 0 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
87153 0 מ. קרבצנקו / כ. דור מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 7/11 8/11
87749 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה /
ליגות נוער 2015-2016 על נוער - מחוז צפון
77405 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עידו פנסו מועדון טניס שולחן רעננה /
71613 0 א. רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ סגל / ע. לרמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 4/11 9/11 11/9 11/8 15/13
68520 0 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
75955 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שילה אלי צדק הפועל גליל תחתון /
70163 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עמית הד מועדון טניס שולחן רעננה 8/11 11/8 8/11 8/11
77402 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עופרי להב מועדון טניס שולחן רעננה 7/11 11/7 8/11 11/6 11/13
68519 0 ע. צוק שגיא / נ. ראובני הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון ל וולך / א. רז הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 8/11 11/8 11/8
71623 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יאן שויפר הישגי כרמיאל /
70159 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אביב עמידור הפועל קריית אונו /
77398 0 אדיר דניאל הפועל קריית אונו ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
71612 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עידן לרמן הישגי כרמיאל 6/11 13/11 11/7 11/6
68517 0 ניב ראובני הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
71618 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רון דימנט הישגי כרמיאל 11/6 11/8 11/7
70156 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אדיר דניאל הפועל קריית אונו 11/8 8/11 11/8 11/8
77393 0 אביב עמידור הפועל קריית אונו ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 7/11 9/11
70166 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עידו פנסו מועדון טניס שולחן רעננה /
78816 0 רוי קופיט מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
71615 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אביב הלפרן הישגי כרמיאל /
70157 0 ל. וולך / א. רז הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל קריית אונו א עמידור / א. דניאל הפועל קריית אונו/ הפועל קריית אונו 8/11 11/8 11/8 11/8
78812 0 יונתן שוסטרמן מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 3/11 5/11
70164 0 א. רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ מועדון טניס שולחן רעננה ע פנסו / ע. הד מועדון טניס שולחן רעננה/ מועדון טניס שולחן רעננה 8/11 11/8 8/11 8/11
אליפות ישראל ה-61 בטניס שולחן בנות 18
57430 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6/11 3/11 5/11
57432 2 גילה שולמן מכבי רחובות ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 14/12 11/7
57433 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 13/11 5/11 11/7 11/13 9/11
57438 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/2 20/18 11/5
נשים א
57850 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרן יצחקוב בית''ר אשדוד 8/11 8/11 11/7 11/8 4/11
57851 3 יקטרינה חטמוב מכבי רחובות ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 14/12 3/11 10/12
57859 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ניקול טרוסמן אליצור קריית אתא 11/4 11/5 11/8
זוגות בנות 18
59603 2 א. קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ח פלדמן / ל. וולך אליצור קריית אתא/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 5/11 11/8 8/11 11/9
59604 3 נ. שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ח פלדמן / ל. וולך אליצור קריית אתא/ הפועל עירוני נוף הגליל 10/12 5/11 7/11
זוגות מעורבים 18
59659 2 ר. דוידוב / ל. וולך מכבי זכרון יעקב/ הפועל עירוני נוף הגליל א פוני / ס. טיפליצקי הפועל קריית אונו/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/9 10/12 11/7 11/5
אליפות הפועל 2015 בנות 18
50956 1 חן צבע הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/4 11/4
50958 2 נעמי יחליאל הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
50960 3 שלי גלמן הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 9/11 4/11
50964 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/6 11/1 11/4
50968 5 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/9 11/9 11/5
משחקי דירוג 2014-2015 סבב 3 נשים א
60315 1 שרן יצחקוב בית''ר אשדוד ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 12/14 11/8 11/3 9/11 11/8
60317 2 עלמה טנא מכבי שהם ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/7 11/3 11/4
60319 3 שלי גלמן הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 4/11 5/11
60323 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/5 9/11 5/11 10/12
60327 5 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל חן צבע הפועל גליל תחתון 11/9 3/11 3/11 4/11
60344 6 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
נשים א' מקומות 1-4
60576 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 11/7 6/11 4/11
60577 2 שלי גלמן הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
60580 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/7 11/8 9/11 11/6
גביע 2014-2015 גביע מדינה לנוער
47979 0 א. פוני / א. דניאל הפועל קריית אונו/ הפועל קריית אונו ת וולוך / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
משחקי דירוג 2014-2015 סבב 2 נשים א
43719 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
43723 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל איריס קרונפלד בית''ר אשדוד 11/8 11/8 11/8
43726 3 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
43728 4 אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
43730 5 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
נשים א משחקי הישרדות
43739 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרן יצחקוב בית''ר אשדוד 0/0
פרנקי פיש 2014 גיל 15
38058 1 איתי חננאל הפועל קריית אונו ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 11/8 11/8 12/14 4/11
38059 2 יואב לחיאני מכבי בני הרצליה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 0/0
38091 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל איתי שחק הפועל לוד 11/8 11/8 11/8
ליגה על 2014-2015 ליגת על נשים מחוז צפון
44451 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
46078 0 מאיה גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
44438 0 ענבר המר טנ''ש 2007 נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
51195 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל /
40007 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 8/11 8/11
38897 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 8/11 8/11
40421 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
44453 0 ילנה יודין בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
46077 0 ג. ספרן / מ. גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה/ טנ''ש 2007 נתניה ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
51194 0 א. יבורובסקי / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ שוייפר / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
46088 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרית חוזה בית''ר חדרה 11/8 8/11 11/8 11/8
51210 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 11/8
40006 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 8/11 11/8 8/11 8/11
38896 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
40419 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
44436 0 ס. חלפון / ע. המר טנ''ש 2007 נתניה/ טנ''ש 2007 נתניה ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
40430 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל /
46075 0 גל ספרן טנ''ש 2007 נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
46087 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/8 8/11 11/8 11/8
51209 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
51193 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
38894 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
40418 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
40429 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 11/8
44450 0 שרית חוזה בית''ר חדרה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
46086 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/8 8/11 8/11
44435 0 סיון חלפון טנ''ש 2007 נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
51208 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
40008 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל חני פלדמן אליצור קריית אתא /
40428 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 8/11 11/8 11/8
ליגת על נוער מחוז צפון
40870 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יאן שויפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
46296 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
46306 0 ל. וולך / א. רז הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ג פרפל / י. נוטנקו הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
37715 0 ע. צוק שגיא / נ. ראובני הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון ק פלדוס / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
39118 0 אביב עמידור מועדון טניס שולחן רעננה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 4/11 7/11
40857 0 ר. דימנט / י. נוטנקו הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ט פוני / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 8/11 8/11
61511 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רוי קופיט מכבי זכרון יעקב /
46303 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל רון דימנט הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
37713 0 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
39108 0 רונאל דוידוב מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
61508 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אביב בן ארי מכבי זכרון יעקב 11/8 11/8 11/8
46300 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
37573 0 ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
39123 0 מעיין פרנק מועדון טניס שולחן רעננה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
39107 0 ר. קופיט / י. שוסטרמן מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב ת וולוך / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 12/14 4/11
40873 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל /
46299 0 ת. וולוך / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י שויפר / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 8/11 11/8 11/8
46307 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גל פרפל הישגי כרמיאל /
37578 0 ניב ראובני הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
39121 0 מ. פרנק / א. עמידור מועדון טניס שולחן רעננה/ מועדון טניס שולחן רעננה א רז / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 11/8 8/11 5/11
37716 0 ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
39105 0 יונתן שוסטרמן מכבי זכרון יעקב ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 4/11 8/11 2/11
משחקי דירוג 2014-2015 סבב 1 נשים א'
35000 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל טלי קסטלבאום אס''א טכניון 10/12 6/11 10/12
35002 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל 9/11 11/9 8/11 8/11
35004 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה 11/8 8/11 7/11 9/11
35006 5 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אירה טסקייב מכבי בני הרצליה 12/10 12/10 5/11 6/11 9/11
35020 6 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שירן קלנר טנ''ש נס ציונה 2/11 5/11 6/11
35023 7 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/2 11/6 13/11
נשים א' 3-4
35070 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/4 11/8 13/15 7/11 11/9
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 4 נשים א'
31282 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל דינה קורובין הפועל טירת הכרמל 12/14 6/11 11/9 6/11
31284 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל איריס קרונפלד בית''ר אשדוד 11/7 9/11 5/11 11/6 6/11
31286 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/8 11/8 11/8
31289 4 ילנה אגרונוב לנד&סקיי ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 6/11 10/12
31298 6 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 0/0
אליפות ישראל ה-60 בטניס שולחן נשים דרגה א'
27037 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/4 11/5 11/7
בנות 15
27055 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל מיה פורטנוי לנד&סקיי 1/11 4/11 2/11
27057 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל חן צבע הפועל גליל תחתון 9/11 6/11 7/11
27059 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 11/1 8/11 11/9 11/4
27073 6 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 3/11 9/11 11/8 4/11
זוגות בנות 15
28269 2 ק. אדמסקי / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל י יחנס / ש. רבינוביץ הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 5/11 6/11 7/11
28271 3 ק. אדמסקי / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל ח פלדמן / א. קרונפלד אליצור קריית אתא/ בית''ר אשדוד 13/15 11/13 4/11
זוגות מעורבים 15
28440 1 נ. ראובני / ס. יצחקי הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון ר דימנט / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 11/6 13/11
28446 2 י. בלקין / נ. מייזלס הפועל אילת/ הפועל אילת ר דימנט / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/4 11/0 11/7
28449 3 ח. פלדמן / א. דניאל אליצור קריית אתא/ הפועל קריית אונו ר דימנט / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 8/11 11/7 11/7
28451 4 ר. דימנט / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל ג פרפל / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/4 11/9 6/11 11/9
אליפות הפועל 2014 בנות גילאי 15
30239 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל 0/0
30241 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נויה מייזלס הפועל אילת 11/7 10/12 8/11 11/7 8/11
30243 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/7 11/8 12/10
30262 6 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי רבינוביץ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
30265 7 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 3 נשים א' בתים ומק' 1-4
23659 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 10/12 11/4 10/12 11/9 10/12
23661 2 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 8/11 11/9 11/9
23662 3 ילנה אגרונוב לנד&סקיי ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 8/11 9/11 9/11
23671 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שני גראואר עירוני גבעתיים 8/11 11/8 11/8 11/8
נשים א' מק' 5-6
23840 1 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 11/8 11/8
גביע מדינה 2013-2014 גביע מדינה נשים
22775 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמה טקצנקו הפועל טנ''ש באר שבע /
31542 0 כרמית דור מכבי בני הרצליה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
22773 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א טקצנקו / ג. רוגובין הפועל טנ''ש באר שבע/ הפועל טנ''ש באר שבע 11/8 8/11 11/8 11/8
31539 0 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 1/11 8/11 8/11
31018 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל /
22771 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גרטה רוגובין הפועל טנ''ש באר שבע 8/11 8/11 8/11
31014 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/9 11/6
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 2 נשים דרג א'
13605 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל סוניה טיפליצקי הפועל טירת הכרמל 11/7 11/7 12/10
13607 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל תהילה בן שושן הפועל גליל תחתון 10/12 4/11 1/11
13609 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 11/8 1/11 10/12 11/13
13614 4 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה אגרונוב לנד&סקיי 11/7 11/8 12/10
נשים א' מקומות 5-8
13759 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל 11/13 8/11 11/13
13761 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/5 11/4 11/8
ליגות נוער 2013-2014 לאומית נוער צפון
23088 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עידן טרוסמן אליצור קריית אתא 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
26778 0 ניב שורצולד הפועל קריית אונו ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
18424 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אליה זבולוני הפועל קריית אונו 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11
19781 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אביב הלפרן הישגי כרמיאל /
26775 0 שלומי מועלם הפועל קריית אונו ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
18421 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אסף שמואלי מועדון טניס שולחן רעננה /
19777 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל טל טילקין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11
23147 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יובל רוטיץ מכבי זכרון יעקב /
18417 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עמית קמינסקי מועדון טניס שולחן רעננה 8/11 8/11 8/11
29396 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל מאור אמור עירוני גבעתיים 9/11 6/11 8/11
23143 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל דור אורן מכבי זכרון יעקב 8/11 8/11 11/8 8/11
12768 0 איתמר מלכה הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
29392 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל עידו אטקין עירוני גבעתיים 11/6 11/5 11/5
19774 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אור כהן עירוני גבעתיים 11/8 8/11 8/11 8/11
לאומית נוער פלייאוף עלייה
30594 0 נווה אשר בית''ר אשדוד ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 11/8 11/8
האליפות ה-4 ע״ש פרנקי פיש בנים 15
10790 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אלון מרקין בית''ר ראשון לציון 6/11 9/11 11/8 5/11
10791 3 ליאור קוסטינסקי הפועל טירת הכרמל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 9/11 9/11
10645 4 דור רזניק הפועל טירת הכרמל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/6 11/5
10655 5 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל יונתן שוסטרמן הפועל טירת הכרמל 11/4 11/7 12/10
ליגה על 2013-2014 על נשים מחוז צפון
17132 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
17659 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה /
17125 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
20899 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
20906 0 נ. טרוסמן / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
17130 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
17657 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
13006 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
25111 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 8/11 8/11
18601 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
20904 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
17129 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
17655 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרית חוזה בית''ר חדרה 11/8 11/8 11/8
13004 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ל וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 11/8 11/8
25115 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרית חוזה בית''ר חדרה /
18599 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ל וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
20903 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
17127 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
17134 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל נלי שוייפר הישגי כרמיאל /
13003 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 8/11 11/8 8/11
18598 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
20901 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
20908 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
על נשים פלייאוף עליון
29708 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה /
28662 0 נליה ממלין בית''ר אשדוד ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 8/11 9/11
29348 0 דנה קוטלרסקי בית''ר אשדוד ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
29707 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל כ דור / מ. קרבצנקו מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה 11/3 11/6 11/8
29351 0 נליה ממלין בית''ר אשדוד ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
29706 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל כרמית דור מכבי בני הרצליה 11/9 11/4 11/7
28665 0 דנה קוטלרסקי בית''ר אשדוד ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל /
29688 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל כרמית דור מכבי בני הרצליה /
28663 0 ד. קוטלרסקי / נ. ממלין בית''ר אשדוד/ בית''ר אשדוד נ טרוסמן / ל. וולך הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/5 11/8 11/9
29684 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה 11/2 11/3 11/4
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1 נשים א'
11668 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל ילנה אגרונוב הפועל קריית אונו 9/11 11/7 9/11 15/13 11/8
11670 3 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שלי גלמן הישגי כרמיאל 11/9 11/8 7/11 11/8
נשים א' פלייאוף תחתון
11687 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל 6/11 11/9 5/11 6/11
11688 3 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/9 10/12 11/2 11/8
אליפות ישראל ה-59 בטניס שולחן בנות 15
6648 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל גילי לבילב הפועל טירת הכרמל 4/11 5/11 6/11
6651 2 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל מעיין רוגל הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 4/11 5/11 9/11
6655 4 חן צבע הפועל גליל תחתון ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 7/11 4/11 4/11
6656 5 שלי אוישר הפועל טנ''ש באר שבע ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 11/4 11/5 11/8
5860 6 הילה סקסטין עירוני גבעתיים ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 11/3 11/7 11/3
5863 7 סוניה טיפליצקי הפועל טירת הכרמל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 6/11 4/11 6/11
זוגות בנות 15
6013 1 ה. סקסטין / ש. צברי עירוני גבעתיים/ בית''ר ראשון לציון א קליין / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 11/5 12/10
6015 2 ג. לבילב / א. ירובינסקי הפועל טירת הכרמל/ הפועל טירת הכרמל א קליין / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 11/2 11/3
6016 3 ח. פלדמן / נ. קוגן אליצור קריית אתא/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/9 11/9 11/5
מעורב 15
6025 1 י. שגב / ס. טיפליצקי הפועל טירת הכרמל/ הפועל טירת הכרמל מ סימון / ל. וולך הפועל קריית אונו/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/4 11/7 10/12 11/8
6029 2 ע. צוק שגיא / ש. זאבי הפועל גליל תחתון/ הפועל גליל תחתון מ סימון / ל. וולך הפועל קריית אונו/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/7 11/4
6031 3 י. שויפר / ש. רוזנבלום הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל מ סימון / ל. וולך הפועל קריית אונו/ הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 11/6 11/4
6032 4 ג. פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל מ סימון / ל. וולך הפועל קריית אונו/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/13 11/8 4/11 9/11
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com