אמילי קליין
הישגי כרמיאל
ID של השחקן : 1067
קטגוריה : E21 נקודות : 841.7
נשים
20
אליפות הפועל 2019 נשים
192483 1 עלמה טנא הפועל קריית אונו אמילי קליין הישגי כרמיאל 10/12 3/11 11/9 8/11
192485 2 טטיאנה קופילוב הפועל בת ים אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/4 7/11 11/6 11/4
192487 3 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 8/11 8/11 7/11
192491 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/3 11/9 11/9
192495 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניקול קוגן הפועל לוד /
אליפות ישראל ה-65 בטניס שולחן 2019 נשים א
184799 1 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 4/11 3/11 11/6 6/11
184801 2 כרמית דור מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/7 4/11 4/11
184804 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/9 13/15 11/13 11/6 9/11
184808 5 שני גראואר מכבי רחובות אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 11/4 11/7
ליגת על נשים 2018-2019 על נשים צפון
170749 0 מ. קרבצנקו / נ. טרוסמן מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה א שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/9 7/11 5/11 9/11
168445 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל /
171111 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה /
170737 0 יעל בנדלק מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/3 11/4 11/7
179013 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 5/11 11/9 7/11 7/11
185721 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל דבורה שקולניק מכבי בני הרצליה /
185718 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל יעל בנדלק מכבי בני הרצליה 6/11 6/11 4/11
188083 0 דיאנה מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 10/12 4/11 11/8 11/5 11/6
168444 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ק אדמסקי / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 7/11 11/5 11/6 11/6
171108 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה 6/11 11/6 10/12 11/8 11/1
168902 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
170748 0 ניקול טרוסמן מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 2/11 5/11 8/11
185729 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל נ טרוסמן / מ. קרבצנקו מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה 11/4 11/3 11/3
185719 0 א. שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ד שקולניק / י. בנדלק מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה 2/11 3/11 4/11
171126 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/5 11/8 8/11 9/11 11/8
188082 0 ל. בוגוסלבסקי / ד. מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 11/6 11/5
171110 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ל בוגוסלבסקי / ו. קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה 10/12 11/5 12/14 11/4 12/10
168901 0 ש. גלמן / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 8/11 4/11
171125 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 9/11 5/11 5/11
170741 0 דבורה שקולניק מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
168442 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שלי גלמן הישגי כרמיאל 14/16 11/4 11/6 11/6
185730 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה /
179015 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 1/11 11/4 8/11
188081 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 5/11 11/7 11/8
170750 0 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
168900 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 7/11 12/10 6/11 2/11
171123 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 12/10 11/8 7/11 11/13 7/11
170739 0 י. בנדלק / ד. שקולניק מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה א קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/3 11/3 11/5
185727 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניקול טרוסמן מכבי בני הרצליה 11/9 11/3 11/2
179014 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 5/11 11/4 6/11 11/6 12/10
אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן נשים א
153075 1 ילנה אגרונוב מכבי רחובות אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/7 9/11 8/11 8/11
153078 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 11/1 11/8 8/11 11/2
153080 3 איריס קרונפלד הפועל אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/7 5/11 7/11 9/11
זוגות נשים
153444 2 נ. שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א טקצנקו / א. קרבצוב מכבי דימונה/ מכבי דימונה /
153447 3 נ. שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ו קרלין / כ. דור מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מכבי בני הרצליה /
ליגות נשים 2017-2018 על נשים - מחוז צפון
148438 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אדל ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל /
145206 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 9/11 11/8 11/6 11/7
148427 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א יאנקו / ע. נובק אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 7/11 5/11 1/11
136349 0 עדאל נובק אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל /
136362 0 ע. גנטמן / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/4 11/5 11/8
131951 0 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
148437 0 א. קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ע גנטמן / א. ברנסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 5/11 5/11
144029 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה /
148426 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 9/11 7/11 12/10 11/9 9/11
135351 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 11/5 11/9
136360 0 עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/3 11/8 11/7
131949 0 כרמית דור מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 5/11 9/11 8/11
144028 0 א. שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל כ דור / מ. קרבצנקו מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה 11/2 11/5 11/6
145209 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה /
148435 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל עופירה גנטמן הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 5/11 3/11
136345 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 13/11 6/11 7/11 8/11
131950 0 מ. קרבצנקו / כ. דור מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה א קליין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 3/11 5/11 11/7 11/13
135349 0 ו. קרלין / ל. בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 7/11 11/8
145207 0 נ. שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ו קרלין / ל. בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה 0/0 0/11 0/11
148429 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל עדאל נובק אליצור קריית אתא /
144026 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל כרמית דור מכבי בני הרצליה 11/6 10/12 11/4 11/1
136347 0 ח. פלדמן / ע. נובק אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א קליין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/3 11/7 11/3
136364 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
135347 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 6/11 11/7 8/11
אליפות ישראל לשנת 2017 ה-63 בטניס שולחן נשים א
111937 1 נליה ממלין בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 9/11 18/16 8/11 16/14 5/11
111938 2 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/5 12/10 8/11 8/11
זוגות נשים
113575 1 י. רוזנוייר / א. טסקייב מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה א קליין / ס. טיפליצקי הישגי כרמיאל/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5/11 6/11 6/11
גביע המדינה 2017- 2016 גביע מדינה לנשים
118378 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 4/11 10/12 7/11
118385 0 כ. דור / מ. קרבצנקו מכבי בני הרצליה/ מכבי בני הרצליה א קליין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 5/11
118384 0 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 2/11 2/11 5/11
118379 0 ד. קורובין / ס. טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה נ שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 11/6 9/11 11/5
118387 0 כרמית דור מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
118381 0 דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
ליגות נשים 2016-2017 על נשים - מחוז צפון
96171 0 א. שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 11/4 11/4 11/2
96155 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 10/12 8/11 11/1 11/5 10/12
111227 0 אורלי חוזה בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
107211 0 גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/1 11/5 11/5
107223 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל חני פלדמן אליצור קריית אתא /
97418 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
96170 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 11/7 11/6 11/6
97416 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 8/11 8/11 7/11
95243 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
111225 0 א. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 11/9
98088 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
107222 0 נ. שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 5/11 6/11 3/11
96157 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 12/14 6/11 11/5 12/10 12/10
97415 0 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 4/11 7/11
95241 0 ק. אדמסקי / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א קליין / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/13 7/11 7/11
111224 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/5 11/6 14/12
98086 0 ש. גלמן / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א קליין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 10/12 9/11 8/11
107221 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 8/11 8/11 9/11
96156 0 א. שטיין / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ס טיפליצקי / ד. קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/8 7/11 11/8 6/11 11/8
96172 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל חני פלדמן אליצור קריית אתא /
95240 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 7/11 6/11 6/11
98085 0 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/5 6/11 7/11 11/7 8/11
107214 0 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
107676 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל נ שוייפר / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 11/4 11/3
מאסטרס כרמיאל - התחרות המסכמת 18 בוגרים
91749 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל תומר גורלניק הישגי כרמיאל 12/10 11/13 3/11 5/11
91752 2 יאן שויפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 2/11 5/11 9/11
91754 3 דור אורן מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 3/11 7/11 11/5 7/11
91756 4 גל פרפל הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 4/11 6/11 8/11
91760 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל רון דימנט הישגי כרמיאל 11/4 11/7 11/8
אליפות ישראל ה-62 בטניס שולחן בנות 18
85768 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 2/11 8/11 9/11
85770 3 איריס קרונפלד בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 2/11 11/6 6/11 11/7 13/11
85779 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 12/10 3/11 6/11 12/10 9/11
85782 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/9 11/7 11/7
נשים א
86095 1 איריס קרונפלד בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 9/11 6/11 11/7 8/11
86098 3 נטלי רובמן הפועל לוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 8/11 8/11
86101 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל כרמית דור מכבי בני הרצליה 11/4 11/8 7/11 11/9
86103 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל יקטרינה רוזנוייר מכבי רחובות /
זוגות בנות 18
87400 2 א. קרונפלד / נ. קוגן בית''ר אשדוד/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/9 7/11 6/11 6/11
זוגות מעורבים 18
87326 2 ו. פורמן / ט. בלץ הפועל טנ''ש באר שבע/ הפועל טנ''ש באר שבע ג פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/9 11/7
87328 3 ב. פומפס / נ. מייזלס עירוני גבעתיים/ הפועל אילת ג פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/5 11/7
87329 4 ר. דימנט / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ג פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 4/11 11/8 6/11
משחקי דירוג סבב 3 נשים - דרג א'
84623 1 גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/5 11/5 11/4
84626 3 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 9/11 9/11 6/11
84629 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 9/11 11/3 3/11 11/5 9/11
84631 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל איריס קרונפלד בית''ר אשדוד 8/11 11/5 11/3 11/7
נשים א- מקומות 5-8
84599 1 איריס קרונפלד בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 5/11 3/11 7/11
84600 2 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 4/11 4/11 11/9 6/11
84603 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3/11 5/11 6/11
מאסטרס כרמיאל 2015-2016 - סבב 5 18 בוגרים
79055 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל בנימין פרידמן מכבי זכרון יעקב 11/7 11/8 10/12 11/7
79057 2 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 0/0
79058 3 אושר אשכנזי עירוני גבעתיים אמילי קליין הישגי כרמיאל 0/0
משחקי דירוג סבב 2 נשים - דרג א'
72173 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 11/9 11/5 11/6
72177 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 11/8 13/15 11/8 11/5
72180 3 מרגרט ברן מכבי רחובות אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/4 11/8 11/4
72182 4 יקטרינה רוזנוייר מכבי רחובות אמילי קליין הישגי כרמיאל 7/11 8/11 2/11
72184 5 ילנה אגרונוב מכבי רחובות אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 9/11 7/11
נשים א- מקומות 9-12
76955 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל מרגרט ברן מכבי רחובות 4/11 8/11 4/11
76957 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל אמילי קרבצוב מכבי דימונה 0/0
76959 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל אליסה ירובינסקי הישגי כרמיאל 0/0
מאסטרס כרמיאל 2016-2015 - סבב 2 18 בוגרים
69755 1 דור אורן מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 11/8 11/8 11/8
69756 2 יאן שויפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
69759 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל אביחי נחשון ללא מועדון 8/11 8/11 8/11
בוגרים דרג ב
69787 1 תומר גורלניק הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
69792 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל עמית וולפרט הפועל גליל תחתון 11/8 11/8 11/8
מאסטרס כרמיאל 2016-2015 - סבב 1 18 בוגרים
68029 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל יובל וולפרט הפועל גליל תחתון 8/11 8/11 8/11
68030 3 גל פרפל הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
68051 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי לוינשטיין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
משחקי דירוג 2015-2016 סבב 1 נשים א'
65405 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5/11 11/13 4/11
65409 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3/11 7/11 4/11
65412 3 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
65414 4 דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/7 11/5 13/11
65416 5 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 7/11 11/13 3/11
נשים א - מקומות 5-8
65428 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל אירה טסקייב מכבי בני הרצליה 7/11 6/11 5/11
65430 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 3/11 7/11 4/11
65432 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6/11 11/4 3/11 6/11
ליגות נשים 2015-2016 על נשים - מחוז צפון
70740 0 שרית חוזה בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 4/11 5/11 5/11
70221 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/5 11/6 9/11 11/6
70729 0 ו. קרלין / ל. בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/9 4/11 11/7 11/8
75735 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
82421 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/8 11/6 5/11 11/7
79859 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל /
85168 0 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 9/11 8/11 7/11
70739 0 א. חוזה / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 11/6 11/8
71128 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל איריס שטיין הישגי כרמיאל /
70728 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 9/11 10/12 11/8 11/4 9/11
75750 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 12/10 11/6 11/5
75733 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/7 10/12 7/11 13/15
79864 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
79857 0 נ. קוגן / ו. קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/6 11/8
85169 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 8/11 9/11
70737 0 אורלי חוזה בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/1 11/2 11/5
71127 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש גלמן / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 5/11 4/11
70219 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל איריס שטיין הישגי כרמיאל 4/11 10/12 4/11
75748 0 א. יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/9 11/9 11/9
75732 0 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 4/11 7/11 7/11
82425 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא /
79856 0 לרה בוגוסלבסקי מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 5/11 12/10 11/8 11/9
79862 0 א. קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א חוזה / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/7 11/7 6/11 8/11 11/9
85171 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
70731 0 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/2 11/9 11/8
71126 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שלי גלמן הישגי כרמיאל 0/11 0/11 0/11
70220 0 א. קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל נ שוייפר / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 5/11 11/5 11/8 11/8
75747 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/2 1/11 3/11 9/11
82423 0 א. קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א יאנקו / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 7/11 8/11 8/11
79860 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שרית חוזה בית''ר חדרה 11/6 11/7 11/7
ליגות נוער 2015-2016 על נוער - מחוז צפון
78747 0 עופרי להב מועדון טניס שולחן רעננה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 11/8 9/11 11/8
69464 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל רון דימנט הישגי כרמיאל /
70123 0 יונתן שוסטרמן מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל /
78744 0 עידו פנסו מועדון טניס שולחן רעננה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/7 11/7 8/11 9/11 9/11
69460 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל גל פרפל הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
70122 0 א. בן ארי / ד. אורן מכבי זכרון יעקב/ מכבי זכרון יעקב נ סגל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 5/11 10/12 11/6
78768 0 אביב עמידור הפועל קריית אונו אמילי קליין הישגי כרמיאל /
70120 0 רוי קופיט מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 10/12 7/11 12/14
73242 0 עמית הד מועדון טניס שולחן רעננה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 7/11 6/11 9/11
78765 0 אדיר דניאל הפועל קריית אונו אמילי קליין הישגי כרמיאל 5/11 6/11 9/11
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - תחרות מסכמת בנים 18
62814 1 בר-אושר עובדיה הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11
62815 2 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
62818 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל יובל קוגן הפועל גליל תחתון 8/11 8/11 8/11
תחרות סוף העונה 2014-15 נשים דרג א
62697 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל איריס קרונפלד בית''ר אשדוד 9/11 11/6 8/11 11/9 11/9
62699 2 אירה טסקייב מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/9 11/6 11/4
62700 3 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 9/11 7/11 9/11
נשים א פלייאוף תחתון
62715 1 ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/9 11/4 11/8
62718 2 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/3 11/9 9/11 11/7
62722 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל נליה ממלין בית''ר אשדוד 11/8 6/11 11/8 13/11
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 8 בוגרים 18
62472 1 עידו תמם עירוני גבעתיים אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
62473 2 גל פרפל הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
62476 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל איריס שטיין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
62486 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל יונתן שיפמן הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
בוגרים ב
62516 1 עמית וולפרט הפועל גליל תחתון אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
62518 2 עומר צאירי מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
62519 3 עמית גורן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 7 18 ובוגרים
61844 1 רון דימנט הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
61845 2 בנימין פרידמן מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
18 ובוגרים ב
61866 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל יאן שויפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
אליפות ישראל ה-61 בטניס שולחן בנות 18
57429 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילה שולמן מכבי רחובות 2/11 5/11 6/11
57431 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 2/11 5/11 3/11
57433 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 13/11 5/11 11/7 11/13 9/11
57436 4 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 11/5 3/11 14/16
נשים א
57835 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל ויטל קרלין מ. טנ"ש ויקטור נתניה 11/6 10/12 8/11 4/11
57836 3 כרמית דור מכבי בני הרצליה אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 8/11 11/13
57853 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 11/4 13/11 13/11
זוגות בנות 18
59603 2 א. קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ח פלדמן / ל. וולך אליצור קריית אתא/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 5/11 11/8 8/11 11/9
זוגות מעורבים 18
59658 2 י. ירמיהו / נ. קוגן הפועל לוד/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / י. נוטנקו הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/9 13/15 11/7 8/11 12/10
59661 3 ג. פרפל / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א קליין / י. נוטנקו הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 9/11 5/11 10/12
אליפות הפועל 2015 בנות 18
50955 1 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 5/11 9/11
50957 2 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 6/11 6/11
50961 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל חן צבע הפועל גליל תחתון 11/9 1/11 7/11 11/9 7/11
50965 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל נעמי יחליאל הישגי כרמיאל 0/0
50968 5 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/9 11/9 11/5
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 6 18 בוגרים
53424 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל איגור קוגן הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
53425 3 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
53432 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל גל פרפל הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
בוגרים ב
53438 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל יובל וולפרט הפועל גליל תחתון 8/11 8/11 8/11
53441 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל 9/11 8/11 11/8 11/8 11/8
משחקי דירוג 2014-2015 סבב 3 נשים א
60330 1 ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/7 11/6 11/7
60332 2 גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 11/5 11/5
60334 3 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/4 11/13 6/11 11/3
60338 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל איריס קרונפלד בית''ר אשדוד 16/14 8/11 9/11 13/15
60342 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6/11 6/11 3/11
60344 6 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
נשים א' מקומות 1-4
60576 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 5/11 11/7 6/11 4/11
60578 2 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
60579 3 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 4 18 בוגרים
44825 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 8/11
44826 3 עידו אטקין עירוני גבעתיים אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
44834 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
44853 6 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל 11/8 11/8 11/8
44862 7 אמילי קליין הישגי כרמיאל בר-אושר עובדיה הישגי כרמיאל /
18 בוגרים דרג ב'
45045 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל עופר פוקס טנ''ש ראשון 8/11 8/11 8/11
45049 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל 11/8 11/8 11/8
משחקי דירוג 2014-2015 סבב 2 נשים ב
43745 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילי לבילב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 8/11 8/11 8/11
43747 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל עלמה טנא מכבי שהם 8/11 8/11 8/11
43749 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל טלי בלץ הפועל טנ''ש באר שבע 11/8 8/11 8/11 8/11
43752 4 סטאר גרינשטיין עירוני גבעתיים אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
43753 5 דינה קורובין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 3 18 וגברים
41495 1 אנטולי לוינשטיין הפועל טירת הכרמל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
41496 2 אושר אשכנזי עירוני גבעתיים אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
41499 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל עומר צאירי מכבי זכרון יעקב 8/11 8/11 8/11
18 וגברים ב
41547 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל עופר פוקס טנ''ש ראשון 11/8 11/8 11/8
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 2 18 בוגרים
39581 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל סטניסלב בוייקנר 11/8 8/11 11/8 11/8
39582 3 ניב ראובני הפועל גליל תחתון אמילי קליין 11/8 11/8 8/11 8/11 11/8
בוגרים ב'
39592 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל עידו תמם עירוני גבעתיים 8/11 8/11 8/11
39597 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי לוינשטיין הפועל ראשון לציון 11/8 8/11 11/8 11/8
ליגות נוער 2014-2015 ליגה ארצית נוער מחוז גליל
46476 0 עדי יחזקאל שמוחה הפועל ראשון לציון אמילי קליין הישגי כרמיאל /
46473 0 שי בבלי הפועל ראשון לציון אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/3 11/6 11/5
46468 0 יואב שר עמותת קריית מוצקין אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/5 8/11 7/11 11/13
46471 0 תומר אבוחצרה עמותת קריית מוצקין אמילי קליין הישגי כרמיאל /
ארצית נוער פלייאוף
62439 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אדם אמיר עירוני גבעתיים /
62437 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ארז לויים עירוני גבעתיים 8/11 8/11 8/11
פרנקי פיש 2014 גיל 21
38227 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל אדיר דניאל הפועל קריית אונו 11/8 11/9 11/8
38228 3 מיכאל טברסקי הפועל לוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 7/11 5/11 11/5 8/11
ליגה על 2014-2015 ליגת על נשים פלייאוף תחתון
53242 0 שרי ארנליב הפועל קריית אונו אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
60391 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל איילת קליינרמן הפועל קריית אונו /
60390 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש ארנליב / א. קליינרמן הפועל קריית אונו/ הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
53245 0 איילת קליינרמן הפועל קריית אונו אמילי קליין הישגי כרמיאל /
60389 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שרי ארנליב הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
53244 0 ש. ארנליב / א. קליינרמן הפועל קריית אונו/ הפועל קריית אונו א קליין / ק. אדמסקי הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
ליגת על נשים מחוז צפון
47429 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שרית חוזה בית''ר חדרה 8/11 8/11 11/8 11/8 11/8
51197 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
47433 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל מ גלשטיין / ג. ספרן טנ''ש 2007 נתניה/ טנ''ש 2007 נתניה 9/11 8/11 8/11
51207 0 אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
39011 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
40419 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ל וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/8 11/8
40412 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
42389 0 אורלי חוזה בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
47432 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל מאיה גלשטיין טנ''ש 2007 נתניה 8/11 8/11 11/8 11/8 11/8
51200 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
39013 0 א. שטיין / נ. שוייפר הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
39999 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שלי גלמן הישגי כרמיאל /
42387 0 ש. חוזה / א. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
40418 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
47427 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה 8/11 11/8 8/11 8/11
39014 0 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
51210 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 11/8
39997 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל נ שוייפר / א. שטיין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
42386 0 שרית חוזה בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
40415 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 11/8 11/8
47428 0 א. קליין / מ. בילסון הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל י יודין / ש. חוזה בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 8/11 11/8 11/8 11/8
51199 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
47434 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל גל ספרן טנ''ש 2007 נתניה 8/11 8/11 8/11
51209 0 ל. וולך / א. יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
40420 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אינגה יבורובסקי הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 8/11 11/8 11/8
39995 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
40414 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
מאסטרס כרמיאל 2014-2015 - סבב 1 18 ובוגרים דרג א
38832 1 דניס גונוחוב הפועל כפר סבא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 11/8 11/8
38833 2 רון דימנט הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
38836 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל אנטולי לזרביץ הפועל ארנון רמת גן 11/8 8/11 8/11 11/8 11/8
18 ובוגרים דרג ב
38857 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל יונתן שיפמן הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
38864 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל בר-אושר עובדיה הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 8/11 11/8
38872 4 גיל אלבר מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 8/11 8/11 8/11
אליפות ישראל ה-60 בטניס שולחן נשים דרגה א'
27033 1 דנה קוטלרסקי בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 13/11 11/6 10/12 6/11
בנות 18
27926 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל שלי אוישר הפועל טנ''ש באר שבע 5/11 8/11 11/9 7/11
27927 3 ילנה אגרונוב לנד&סקיי אמילי קליין הישגי כרמיאל 4/11 6/11 6/11
27930 4 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 9/11 5/11
זוגות מעורבים 18
28300 1 א. פוני / א. קליין הפועל קריית אונו/ הישגי כרמיאל ד קורובין / ט. אוקון הפועל טירת הכרמל/ הפועל לוד 7/11 9/11 7/11
28305 2 א. פוני / א. קליין הפועל קריית אונו/ הישגי כרמיאל א פסקל / י. אגרונוב מכבי זכרון יעקב/ לנד&סקיי 13/11 11/8 11/7
זוגות נשים
28260 1 א. קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש קלנר / א. כהן טנ''ש נס ציונה/ טנ''ש נס ציונה 0/0
28263 2 א. קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש גראואר / י. אגרונוב עירוני גבעתיים/ לנד&סקיי 11/6 7/11 8/11 11/5 13/11
אליפות הפועל 2014 בנות גילאי 18
30285 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל דינה קורובין הפועל טירת הכרמל 7/11 4/11 9/11
30287 2 שלי אוישר הפועל טנ''ש באר שבע אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/6 9/11 11/3 11/3
30288 3 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 10/12 7/11 9/11
30297 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 3 נשים א' בתים ומק' 1-4
23659 1 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 10/12 11/4 10/12 11/9 10/12
23660 2 ילנה אגרונוב לנד&סקיי אמילי קליין הישגי כרמיאל 3/11 6/11 11/6 3/11
23663 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניקול קוגן מ. טנ"ש ויקטור נתניה 11/8 11/8 8/11 8/11 11/8
נשים א' מק' 7-10
23849 1 דנה קוטלרסקי בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
נשים א' מק' 11-12
23858 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל מיכל פרץ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 8/11 8/11 8/11
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 2 נשים דרג א'
13599 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/9 11/7 11/6
13601 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל חן צבע הפועל גליל תחתון 10/12 6/11 2/11
13603 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל שני גראואר עירוני גבעתיים 3/11 9/11 11/9 11/4 17/15
נשים א' פלייאוף תחתון
13746 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל בר צבע הפועל גליל תחתון 2/11 7/11 6/11
13747 3 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/4 9/11 11/9 9/11
בנים 18 ג'
14841 1 ניב ראובני הפועל גליל תחתון אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/9 10/12 9/11 10/12
14844 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל יובל בץ הפועל ירושלים 11/6 11/8 3/11 11/4
14846 3 יואב פריבס מועדון טניס שולחן רעננה אמילי קליין הישגי כרמיאל 5/11 9/11 5/11
ליגות נוער 2013-2014 לאומית נוער צפון
13999 0 שיר דובנקו אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
23080 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל יובל רוטיץ מכבי זכרון יעקב /
18413 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אליה זבולוני הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
13996 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
23076 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל דור אורן מכבי זכרון יעקב 11/8 8/11 11/8 8/11 11/8
12769 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל קורן פלדוס הפועל עירוני נוף הגליל /
14008 0 דור אורן מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
12767 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל טל פוני הפועל עירוני נוף הגליל 8/11 8/11 11/8 11/8 11/8
14005 0 יובל רוטיץ מכבי זכרון יעקב אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
18415 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אליאור כהן הפועל קריית אונו 8/11 8/11 8/11
האליפות ה-4 ע״ש פרנקי פיש בנים 21
10496 1 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 6/11 11/13 5/11
10497 2 אושר אשכנזי עירוני גבעתיים אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 9/11 5/11
ליגה על 2013-2014 על נשים מחוז צפון
12765 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שלי גלמן הישגי כרמיאל /
13386 0 ש. חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה א קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
12758 0 נ. שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
17119 0 אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל /
20144 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל ילנה יודין בית''ר חדרה /
20910 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל אולסיה יאנקו אליצור קריית אתא 8/11 11/8 11/8 11/8
13384 0 שרית חוזה בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 8/11
12759 0 נלי שוייפר הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
12763 0 א. קליין / נ. יחליאל הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל נ שוייפר / ש. גלמן הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/6 11/7 5/11 11/7
17117 0 ח. פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/8 8/11 8/11 11/8 8/11
20142 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ש חוזה / י. יודין בית''ר חדרה/ בית''ר חדרה 11/6 11/7 11/6
20903 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
17129 0 ליאל וולך הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל /
12761 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל נלי שוייפר הישגי כרמיאל 11/7 10/12 12/10 11/4
17116 0 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 11/8 11/8
20140 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שרית חוזה בית''ר חדרה 11/8 11/6 11/4
20901 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 8/11
17127 0 ל. וולך / נ. טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל/ הפועל עירוני נוף הגליל ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
20912 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל חני פלדמן אליצור קריית אתא 11/8 11/8 11/8
12756 0 שלי גלמן הישגי כרמיאל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
17126 0 ניקול טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
13387 0 ילנה יודין בית''ר חדרה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/8 11/8 11/8
20900 0 ניקול טרוסמן הפועל עירוני נוף הגליל אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
20911 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ח פלדמן / א. יאנקו אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 8/11 11/8 11/8 8/11 8/11
על נשים פלייאוף תחתון
28668 0 ק. אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ר וינברג / ש. הוס בר-אלי בית''ר ראשון לציון/ בית''ר ראשון לציון 11/7 11/9 11/8
28666 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל שירי הוס בר-אלי בית''ר ראשון לציון 11/5 11/7 11/7
26967 0 רותי וינברג בית''ר ראשון לציון אמילי קליין הישגי כרמיאל /
26965 0 ר. וינברג / ש. הוס בר-אלי בית''ר ראשון לציון/ בית''ר ראשון לציון ק אדמסקי / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 8/11 8/11 8/11
26964 0 שירי הוס בר-אלי בית''ר ראשון לציון אמילי קליין הישגי כרמיאל 8/11 11/8 8/11 11/8 8/11
28670 0 אמילי קליין הישגי כרמיאל רותי וינברג בית''ר ראשון לציון /
משחקי דירוג 2013-2014 סבב 1 נוער 18 ג'
10895 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניב ראובני הפועל גליל תחתון 11/9 11/7 12/10
10897 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל דוד יצחקי הפועל גליל תחתון 1/11 3/11 4/11
10899 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל אופיר חיים עירוני גבעתיים 11/9 11/7 11/7
נשים א'
11671 1 אמילי קליין הישגי כרמיאל שרון רוזנבלום הישגי כרמיאל 5/11 9/11 7/11
11673 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 11/3 11/8 11/3
11678 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל ניקול טרוסמן אליצור קריית אתא 11/7 11/5 11/2
נשים א' מקום 5-6
11685 1 מיכל פרץ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/7 11/9 11/3
אליפות ישראל ה-59 בטניס שולחן נשים דרגה א'
6735 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל נוי יוסף הפועל קריית אונו 11/13 6/11 11/6 11/7 5/11
6740 3 נליה ממלין בית''ר אשדוד אמילי קליין הישגי כרמיאל 5/11 7/11 7/11 11/8 5/11
בנות 15
5835 2 אמילי קליין הישגי כרמיאל גילה שולמן לנד&סקיי 0/11 5/11 5/11
5837 3 אמילי קליין הישגי כרמיאל שקד גרונוולד הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 3/11 6/11 8/11
5839 4 אמילי קליין הישגי כרמיאל נטע נובקובסקי הפועל טירת הכרמל 4/11 4/11 2/11
5841 5 אמילי קליין הישגי כרמיאל הילה סקסטין עירוני גבעתיים 4/11 1/11 5/11
5862 6 שלי אוישר הפועל טנ''ש באר שבע אמילי קליין הישגי כרמיאל 11/4 11/5 11/6
5864 7 חני פלדמן אליצור קריית אתא אמילי קליין הישגי כרמיאל 9/11 9/11 7/11
זוגות בנות 15
6013 1 ה. סקסטין / ש. צברי עירוני גבעתיים/ בית''ר ראשון לציון א קליין / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/6 11/5 12/10
6015 2 ג. לבילב / א. ירובינסקי הפועל טירת הכרמל/ הפועל טירת הכרמל א קליין / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 12/10 11/2 11/3
6016 3 ח. פלדמן / נ. קוגן אליצור קריית אתא/ מ. טנ"ש ויקטור נתניה א קליין / ל. וולך הישגי כרמיאל/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/9 11/9 11/5
מעורב 15
6019 1 ג. פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל א ברוך / ש. גרונוולד הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 11/9 8/11 8/11 9/11
6026 2 ו. פורמן / ש. אוישר הפועל טנ''ש באר שבע/ הפועל טנ''ש באר שבע ג פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל 11/9 11/8 3/11 11/5
6030 3 ג. פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל ר קופיט / ח. פלדמן אליצור קריית אתא/ אליצור קריית אתא 12/10 7/11 4/11 5/11
6032 4 ג. פרפל / א. קליין הישגי כרמיאל/ הישגי כרמיאל מ סימון / ל. וולך הפועל קריית אונו/ הפועל עירוני נוף הגליל 11/8 11/13 11/8 4/11 9/11
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com