אליפות ישראל ה-62 בטניס שולחן

זוגות בנים 13

1/16 1/8 1/4 1/2 גמר מנצח
ט ישראלי/ת סידלר הפועל חיפה/מכבי שהם          
0/0 ט ישראלי/ת סידלר הפועל חיפה/מכבי שהם        
         
  11/5 11/4 11/4 ט ישראלי/ת סידלר הפועל חיפה/מכבי שהם      
ג גינזבורג/י הרץ מכבי שהם          
7/11 9/11 11/7 7/11 א טל/ע שטינבך עירוני גבעתיים        
א טל/ע שטינבך עירוני גבעתיים          
    11/3 11/6 11/7 ט ישראלי/ת סידלר הפועל חיפה/מכבי שהם    
י בירן/י ליאור מכבי בני הרצליה          
0/0 י בירן/י ליאור מכבי בני הרצליה        
         
  11/8 11/8 15/13 י בירן/י ליאור מכבי בני הרצליה      
         
0/0 ד שלם/א אמיר עירוני גבעתיים        
ד שלם/א אמיר עירוני גבעתיים          
      12/10 11/5 11/3 ט ישראלי/ת סידלר הפועל חיפה/מכבי שהם  
נ סגל/ע לרמן הישגי כרמיאל          
11/3 11/5 13/11 נ סגל/ע לרמן הישגי כרמיאל        
ג לוי/א גל-לביא הפועל אילת          
  11/3 11/7 11/5 נ סגל/ע לרמן הישגי כרמיאל      
ל אשחר/ע גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה          
6/11 7/11 9/11 ב ציטרין/ל רוטשטיין הפועל עירוני נוף הגליל        
ב ציטרין/ל רוטשטיין הפועל עירוני נוף הגליל          
    6/11 8/11 11/8 9/11 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה    
נ עמר/ד גרינשפון מכבי דימונה          
0/0 א שפינר/י דגן טניס שולחן חיפה        
א שפינר/י דגן טניס שולחן חיפה          
  3/11 11/13 2/11 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה      
         
0/0 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה        
ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה          
        11/2 11/4 12/10 ט ישראלי/ת סידלר הפועל חיפה/מכבי שהם
ד בסקין/ע טרוסמן אליצור קריית אתא          
0/0 ד בסקין/ע טרוסמן אליצור קריית אתא        
         
  11/4 11/5 12/10 ד בסקין/ע טרוסמן אליצור קריית אתא      
מ גרויסברג/ד פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה          
0/0 ל קליין/ב בכר הישגי כרמיאל        
ל קליין/ב בכר הישגי כרמיאל          
    11/7 11/8 6/11 11/5 ד בסקין/ע טרוסמן אליצור קריית אתא    
ת גלובוס/י כהן הפועל גליל תחתון          
11/3 11/9 11/3 ת גלובוס/י כהן הפועל גליל תחתון        
ש כהן מאור/ר סטמבולציק הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה/מכבי רחובות          
  4/11 7/11 8/11 י איתן/ח מזור עירוני גבעתיים/מ. טנ"ש ויקטור נתניה      
         
0/0 י איתן/ח מזור עירוני גבעתיים/מ. טנ"ש ויקטור נתניה        
י איתן/ח מזור עירוני גבעתיים/מ. טנ"ש ויקטור נתניה          
      9/11 11/9 11/7 6/11 9/11 נ אברהם/מ פולובץ הישגי כרמיאל  
נ אברהם/מ פולובץ הישגי כרמיאל          
0/0 נ אברהם/מ פולובץ הישגי כרמיאל        
         
  11/7 11/5 11/7 נ אברהם/מ פולובץ הישגי כרמיאל      
א כהן/א סמורי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה          
3/11 4/11 4/11 ד זוילי/י זהר הפועל לוד/מ. טנ"ש ויקטור נתניה        
ד זוילי/י זהר הפועל לוד/מ. טנ"ש ויקטור נתניה          
    14/12 6/11 11/8 11/7 נ אברהם/מ פולובץ הישגי כרמיאל    
ד הורנשטיין/ר פרץ עירוני גבעתיים          
0/0 ד הורנשטיין/ר פרץ עירוני גבעתיים        
ר רוגובוי /ע שולקלפר הפועל טירת הכרמל          
  7/11 4/11 13/11 3/11 ר אוישר/י קוחלי הפועל טנ''ש באר שבע/כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה      
         
0/0 ר אוישר/י קוחלי הפועל טנ''ש באר שבע/כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה        
ר אוישר/י קוחלי הפועל טנ''ש באר שבע/כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה          
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com