אליפות מכבי 2021

לוח זמנים לפי קטגוריות:

9:00 - בנים 9-11, בנים 13

11:00 - בנים 15

11:30 - בנים 18

12:30 - בנות 13, בנות 15-18

14:00 - גברים א', נשים א'

15:00 - גברים ב', סניורים 40, סניורים 50, סניורים 60

18:00 - גברים ג'

חימום בכל הקטגוריות - 30 דקות לפני השעה הנקובה למשחקים

© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com