רנקליסט 3 - דרג ג

מכבי תל אביב 13

## שחקן מועדונים
1 רון דימנט הישגי כרמיאל
2 יורי דימנט הישגי כרמיאל
3 שלי גלמן הישגי כרמיאל
4 בן בכר הישגי כרמיאל
5 קרינה אדמסקי הישגי כרמיאל
6 ספיר ברקוביץ הישגי כרמיאל
7 אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל
8 תירזה מסטר הישגי כרמיאל
9 בלה וגין הישגי כרמיאל
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com