אליפות רמת ישי

הרשמה עד יום ד' בצהריים.
לינק להרשמה:
https://www.matnasry.co.il/page.php?type=event&id=19688&ht=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%99%202019

© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com