ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020

דרג ו' - סיבוב ב'

דרג ו' - סיבוב ב'

## קבוצות + = - נקודות
1 משרד העבודה והרווחה 9 7 0 2 16
2 קופ''ח מאוחדת 9 6 0 3 13
3 משרד החוץ א 9 6 0 3 12
4 משרד לשרותי דת א 9 4 0 5 11
5 משרד החוץ ב 9 4 0 5 10
6 הסתדרות המורים 9 1 0 8 7
7 משרד החינוך א 9 1 0 8 4
8 משרד המדע התרבות והספורט 9 1 0 8 2
9 ה.ה הסביבה א 9 0 0 9 0
10 רבנות ראשית 9 0 0 9 0
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/02/2020 19:00 ה.ה הסביבה א טכני רבנות ראשית
19:00 הסתדרות המורים 3:0 קופ''ח מאוחדת
19:00 משרד החוץ א 1:3 משרד לשרותי דת א
19:00 משרד החוץ ב 1:3 משרד העבודה והרווחה
19:00 משרד החינוך א טכני משרד המדע התרבות והספורט
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/02/2020 19:45 ה.ה הסביבה א טכני קופ''ח מאוחדת
19:45 רבנות ראשית טכני משרד לשרותי דת א
19:45 הסתדרות המורים 3:2 משרד העבודה והרווחה
19:45 משרד החוץ א טכני משרד המדע התרבות והספורט
19:45 משרד החוץ ב 0:3 משרד החינוך א
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/02/2020 19:00 ה.ה הסביבה א טכני משרד לשרותי דת א
19:00 קופ''ח מאוחדת 3:2 משרד העבודה והרווחה
19:00 רבנות ראשית טכני משרד המדע התרבות והספורט
19:00 הסתדרות המורים 3:2 משרד החינוך א
19:00 משרד החוץ א 0:3 משרד החוץ ב
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/02/2020 19:45 ה.ה הסביבה א טכני משרד העבודה והרווחה
19:45 משרד לשרותי דת א טכני משרד המדע התרבות והספורט
19:45 קופ''ח מאוחדת 0:3 משרד החינוך א
19:45 רבנות ראשית טכני משרד החוץ ב
19:45 הסתדרות המורים 3:0 משרד החוץ א
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
04/03/2020 19:00 ה.ה הסביבה א טכני משרד המדע התרבות והספורט
19:00 משרד העבודה והרווחה טכני משרד החינוך א
19:00 משרד לשרותי דת א 1:3 משרד החוץ ב
19:00 קופ''ח מאוחדת טכני משרד החוץ א
19:00 רבנות ראשית טכני הסתדרות המורים
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
04/03/2020 19:45 ה.ה הסביבה א טכני משרד החינוך א
19:45 משרד המדע התרבות והספורט טכני משרד החוץ ב
19:45 משרד העבודה והרווחה 3:1 משרד החוץ א
19:45 משרד לשרותי דת א 0:3 הסתדרות המורים
19:45 קופ''ח מאוחדת טכני רבנות ראשית
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/06/2020 19:00 ה.ה הסביבה א טכני משרד החוץ ב
19:00 משרד החינוך א טכני משרד החוץ א
19:00 משרד המדע התרבות והספורט טכני הסתדרות המורים
19:00 משרד העבודה והרווחה טכני רבנות ראשית
19:00 משרד לשרותי דת א 2:1 קופ''ח מאוחדת
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/06/2020 19:45 ה.ה הסביבה א טכני משרד החוץ א
19:45 משרד החוץ ב טכני הסתדרות המורים
19:45 משרד החינוך א טכני רבנות ראשית
19:45 משרד המדע התרבות והספורט טכני קופ''ח מאוחדת
19:45 משרד העבודה והרווחה 0:3 משרד לשרותי דת א
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/06/2020 20:30 ה.ה הסביבה א טכני הסתדרות המורים
20:30 משרד החוץ א טכני רבנות ראשית
20:30 משרד החוץ ב טכני קופ''ח מאוחדת
20:30 משרד החינוך א טכני משרד לשרותי דת א
20:30 משרד המדע התרבות והספורט טכני משרד העבודה והרווחה
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com