ליגה למקומות עבודה ירושלים 2019-2020

דרג א'

דרג א'

## קבוצות + = - נקודות
1 ל. לסטטיסטיקה 13 11 0 2 24
2 מובילאיי א 13 10 0 3 23
3 בית הלוחם ג 14 6 0 8 20
4 בנק ישראל א 13 6 0 7 19
5 בית הלוחם ה 13 5 0 8 18
6 בית הלוחם א 10 7 0 3 17
7 בנק לאומי 13 4 0 9 17
8 משקם 13 5 0 8 16
9 בית הלוחם ב 12 3 0 9 15
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
07/11/2019 19:00 ל. לסטטיסטיקה 0:3 מובילאיי א
19:00 בית הלוחם ג 0:3 בית הלוחם ב
19:00 בית הלוחם א 3:0 בית הלוחם ה
19:00 בנק ישראל א 1:3 בנק לאומי
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
07/11/2019 19:45 מובילאיי א 1:3 משקם
19:45 בית הלוחם ה 3:0 ל. לסטטיסטיקה
19:45 בנק לאומי 3:2 בית הלוחם ג
19:45 בנק ישראל א 3:2 בית הלוחם א
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
21/11/2019 19:00 ל. לסטטיסטיקה 1:3 בנק ישראל א
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
21/11/2019 19:45 בנק לאומי 0:3 בית הלוחם ב
19:45 בנק ישראל א 3:2 מובילאיי א
19:45 בית הלוחם ג 3:1 ל. לסטטיסטיקה
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
12/12/2019 18:30 בית הלוחם ה 3:0 בנק ישראל א
18:30 בית הלוחם ב 3:0 בית הלוחם א
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
12/12/2019 19:30 בית הלוחם א 0:3 בנק לאומי
19:30 בית הלוחם ג 3:2 בית הלוחם ה
19:30 ל. לסטטיסטיקה 0:3 בית הלוחם ב
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/12/2019 18:30 משקם 3:2 בית הלוחם א
18:30 בנק ישראל א 1:3 בית הלוחם ג
18:30 בנק לאומי 3:0 ל. לסטטיסטיקה
18:30 בית הלוחם ב 2:3 מובילאיי א
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/12/2019 19:30 בית הלוחם ג 2:3 משקם
19:30 ל. לסטטיסטיקה 1:3 בית הלוחם א
19:30 מובילאיי א 3:2 בנק לאומי
19:30 בית הלוחם ב 2:3 בית הלוחם ה
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/01/2020 19:30 משקם 1:3 בנק לאומי
18:45 בית הלוחם א 3:2 מובילאיי א
18:45 בנק ישראל א 1:3 בית הלוחם ב
18:45 בנק לאומי 3:0 בית הלוחם ה
18:45 בית הלוחם ג 3:0 בית הלוחם א
19:45 בנק ישראל א 3:2 משקם
20:30 משקם 3:2 בית הלוחם ב
16/01/2020 18:45 מובילאיי א 0:3 בית הלוחם ה
18:45 משקם 3:0 ל. לסטטיסטיקה
19:45 מובילאיי א 1:3 בית הלוחם ג
19:45 בית הלוחם ה 3:1 משקם
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
06/02/2020 18:45 מובילאיי א 0:3 ל. לסטטיסטיקה
18:45 בית הלוחם ב 3:1 בית הלוחם ג
18:45 בית הלוחם ה 0:0 בית הלוחם א
18:45 בנק לאומי 3:2 בנק ישראל א
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
06/02/2020 19:45 משקם 3:0 מובילאיי א
19:45 ל. לסטטיסטיקה 3:2 בית הלוחם ה
19:45 בית הלוחם ג 0:3 בנק לאומי
19:45 בית הלוחם א 0:0 בנק ישראל א
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
20/02/2020 18:30 בית הלוחם ב 3:2 משקם
18:30 בית הלוחם ה 3:0 מובילאיי א
18:30 בנק ישראל א 3:0 ל. לסטטיסטיקה
18:30 בית הלוחם א 0:3 בית הלוחם ג
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
20/02/2020 19:30 משקם 1:3 בית הלוחם ה
19:30 בית הלוחם ב 3:1 בנק לאומי
19:30 מובילאיי א 0:3 בנק ישראל א
19:30 ל. לסטטיסטיקה 0:3 בית הלוחם ג
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/03/2020 18:30 בנק לאומי טכני משקם
18:30 בנק ישראל א 3:2 בית הלוחם ה
18:30 בית הלוחם א 0:0 בית הלוחם ב
18:30 בית הלוחם ג 3:0 מובילאיי א
מחזור 15 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/03/2020 19:30 משקם טכני בנק ישראל א
19:30 בנק לאומי 3:0 בית הלוחם א
19:30 בית הלוחם ה 3:0 בית הלוחם ג
19:30 בית הלוחם ב 3:0 ל. לסטטיסטיקה
מחזור 16 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/03/2020 18:30 בית הלוחם א 0:0 משקם
18:30 בית הלוחם ג 0:0 בנק ישראל א
18:30 ל. לסטטיסטיקה 0:0 בנק לאומי
18:30 מובילאיי א 0:0 בית הלוחם ב
מחזור 17 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/03/2020 19:30 משקם 0:0 בית הלוחם ג
19:30 בית הלוחם א 0:0 ל. לסטטיסטיקה
19:30 בנק לאומי 0:0 מובילאיי א
19:30 בית הלוחם ה 0:0 בית הלוחם ב
מחזור 18 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
16/04/2020 18:45 ל. לסטטיסטיקה 0:0 משקם
18:45 מובילאיי א 0:0 בית הלוחם א
18:45 בית הלוחם ב 0:0 בנק ישראל א
18:45 בית הלוחם ה 0:0 בנק לאומי
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com