ספורטיאדה 2019 קבוצתי

דרג ו'

1/4 1/2 גמר מנצח
מועצת קריית עקרון      
3/0 מועצת קריית עקרון    
בזק תל אביב 2      
  2/3 שב''כ 6  
פקיד שומה תל אביב      
0/3 שב''כ 6    
שב''כ 6      
    1/3 פרטנר
פרטנר      
3/0 פרטנר    
איכות הסביבה      
  3/2 פרטנר  
בנק הבינלאומי תל אביב 2      
1/3 אקרשטיין    
אקרשטיין      
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com