אליפות ישראל לשנת 2018 ה-64 בטניס שולחן

זוגות בנים 15

1/16 1/8 1/4 1/2 גמר מנצח
י קוחלי/ב בכר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/הישגי כרמיאל          
0/0 י קוחלי/ב בכר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/הישגי כרמיאל        
         
  11/6 11/3 11/3 י קוחלי/ב בכר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/הישגי כרמיאל      
נ פילטובסקי/א מאיר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה          
5/11 10/12 4/11 ד פאליי/י כוכבי עירוני גבעתיים/מכבי זכרון יעקב        
ד פאליי/י כוכבי עירוני גבעתיים/מכבי זכרון יעקב          
    11/8 15/13 11/4 י קוחלי/ב בכר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/הישגי כרמיאל    
ש גלברג-סומך/א יעקובי הפועל ירושלים/טנש ירושלים          
0/0 ש גלברג-סומך/א יעקובי הפועל ירושלים/טנש ירושלים        
         
  4/11 1/11 5/11 ע צליח/ר כהן הפועל קריית אונו/מועדון טניס שולחן רעננה      
         
0/0 ע צליח/ר כהן הפועל קריית אונו/מועדון טניס שולחן רעננה        
ע צליח/ר כהן הפועל קריית אונו/מועדון טניס שולחן רעננה          
      11/5 10/12 11/4 11/7 י קוחלי/ב בכר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה/הישגי כרמיאל  
ע לאור/ע גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה          
0/0 ע לאור/ע גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה        
         
  11/8 11/5 11/9 ע לאור/ע גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה      
         
0/0 י אלדד/מ מזרחי הפועל קריית אונו        
י אלדד/מ מזרחי הפועל קריית אונו          
    4/11 9/11 6/11 ד זוילי/ר אוישר הפועל לוד/הפועל טנ''ש באר שבע    
א קרפינובסקי/ד פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה          
0/0 א קרפינובסקי/ד פרידמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה        
         
  3/11 7/11 2/11 ד זוילי/ר אוישר הפועל לוד/הפועל טנ''ש באר שבע      
         
0/0 ד זוילי/ר אוישר הפועל לוד/הפועל טנ''ש באר שבע        
ד זוילי/ר אוישר הפועל לוד/הפועל טנ''ש באר שבע          
        7/11 9/11 5/11 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה
ע לרמן/נ סגל הישגי כרמיאל          
0/0 ע לרמן/נ סגל הישגי כרמיאל        
         
  11/8 11/1 11/1 ע לרמן/נ סגל הישגי כרמיאל      
א אביטבול/א ישראלי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה          
9/11 8/11 5/11 ע כהן/ע אלטרץ הפועל ירושלים        
ע כהן/ע אלטרץ הפועל ירושלים          
    11/5 11/9 11/8 ע לרמן/נ סגל הישגי כרמיאל    
ס דרומי/י שרון הפועל ירושלים          
0/0 ס דרומי/י שרון הפועל ירושלים        
         
  3/11 4/11 4/11 ב יצחק/ח מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה      
         
0/0 ב יצחק/ח מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה        
ב יצחק/ח מזור מ. טנ"ש ויקטור נתניה          
      7/11 4/11 15/13 10/12 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה  
ל קליין/נ אברהם הישגי כרמיאל          
0/0 ל קליין/נ אברהם הישגי כרמיאל        
         
  11/7 11/7 11/4 ל קליין/נ אברהם הישגי כרמיאל      
         
0/0 א סמורי/ע בירן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה        
א סמורי/ע בירן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה          
    5/11 9/11 5/11 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה    
ע שטינבך/א אלדורות עירוני גבעתיים          
11/7 12/10 11/7 ע שטינבך/א אלדורות עירוני גבעתיים        
ד קופצוב/י שבת טניס שולחן חיפה/הפועל עירוני צפת          
  10/12 9/11 9/11 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה      
         
0/0 ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה        
ש ברקטוב/ד קושקרוב מכבי דימונה          
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com