אליפות הפועל 2018

 

לוח זמנים כללי אליפות הפועל 2018

 

08:00-08:50

חימום

08:50-09:00

טקס פתיחה

09:00

תחילת משחקים

12:00-12:30

חימום גלאי 9 –

בשולחנות 20-22

12:30

תחילת משחקים בנים 9

13:00-13:30

חימום גילאי 18

שולחנות 1-12

16:00

חימום לבוגרים ונשים על שולחנות 1-6 , 16-20

16:30

חימום לבוגרים ונשים

על כל השולחנות

חלוקת פרסים לכל הגילאים

(למעט בנים 18)

17:00

תחילת המשחקים גברים ונשים

19:45

חלוקת הפרסים לבנים 18

21:30

חלוקת פרסים לגברים ונשים

 

 תקנון האליפות

 

כללי:
 

·        כל האמור בתקנון זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

·        מקום האליפות - אולם מטרווסט , רעננה .

·        שופט ראשי – יורי פודובני

·        ועדת ערעורים: איז`ו ויינר, השופט ראשי, איציק אברמוביץ, שימי טננבויים ודודיק אלטרץ. חבר ועדה שהוא בא כוח/מנהל אגודה/מאמן, לא ידון בערעור של שחקן המעורב בערעור, אם הם מאותה אגודה.

·        מנהל האליפות: גל שמואל .

 

האליפות תהיה ע"פ חוקת ההתאחדות הבינלאומית לטניס שולחן  (ITTF)

 

זכות השתתפות באליפויות ובקטגוריות השונות:

 

·        האליפות פתוחה לכל משתתף המיצג אגודת ספורט המזוהה עם מרכז הפועל, מקבלת את תנאיו והחלטותיו.

·        אין הגבלת מספר המשתתפים, וזאת עפ"י הקריטריונים לדרגות ולגילאים.

·        הרישום ייעשה אך ורק על ידי אגודות ובאי כוחם בלבד, על גבי טופס ההרשמה אין אפשרות לרישום עצמי על ידי שחקנים.

 

1. שחקן שרשום באגודה , וברשותו כרטיס ליגה תקף, רשאי להשתתף באליפות. 

2. שחקן בעל בדיקה רפואית תקינה שנערכה במהלך המשחקים הנוכחית, במכון 

    רפואי מורשה על פי חוק הספורט.

3. שחקן המבוטח על יד האגודה אותו הוא מייצג.

4. שחקנים שנרשמו עד סיום מועד ההרשמה שנקבע לקראת האליפות כולל הסדר

    התשלום.    התשלום עבור כל משתתף בסך 70 ₪ לנוער ובוגרים

5. האגודות מתחייבות להעביר את התשלומים עבור השחקנים עד לתאריך 25.1.2018 .

6. כל שחקן באליפות יכול להשתתף במקצה אחד בלבד עפ"י גילו ומינו בלבד.

7. מינימום משתתפים בכל מקצה – 6 ספורטאים .

8. התשלום הינו מראש ואינו ניתן להחזרה בשל אי-השתתפות בפועל באליפות.

9. חובה על מנהלי האגודות להודיע על ביטול השתתפות שחקן/נים עד 24   

   שעות, אי הודעה תגרור קנס כספי של 20 ₪  על כל משתתף שלא יודיע  

   עליו.

 

הגרלות ומדורגים:

 

1.      ההגרלה למוקדמות יתקיימו במרכז "הפועל", רח' הארבעה 8 בתאריך 28.01.2017, בשעה 11.30 בבוקר, במשרדו של איז'ו וינר רכז ענף טניס שולחן במרכז "הפועל". ההגרלה פתוחה לכל נציגי האגודות המשתתפות. ההגרלה תיערך על ידי תוכנת TTTM .

2.      המדורגים באליפות הינם:

א.    עפ"י הדירוג הארצי האחרון הקיים בזמן מועד ההגרלה.

3.      מספר המדורגים באליפות בכל מקצה לא יפחת מ-2 מדורגים ועד מספר מדורגים , כמספר הבתים המוקדמים בכל מקצה.

4.      תיעשה הפרדה ככל שניתן בין שחקנים מאותה אגודה/אגודות אחיות בבתים המוקדמים בלבד.

5.      מדורג 1 ו- 2 יופרדו; מדורגים 3 ו- 4  יוגרלו כל אחד לחצי של מדורג 1 או 2.

מדורגים 5-8 , במידה ויהיו יוגרלו לאחד מארבעת המדורגים הראשונים. מדורגים 9-16 במידה ויהיו יוגרלו בנפרד .

6.      תוצאות הגרלות יפורסמו עד יום שני 1.2.2018 , כחודש ימים לפני האליפות.

7.      חוברת לוח זמנים תפורסם כ-3 שבועות לפני מועד האליפות .

8.      ערעור על תוצאות של ההגרלות, יש לשלוח בכתב למרכז הפועל לידי הוועדה המארגנת. כל שינוי במידה ויהיה על ידי וועדה מארגנת יחייב פרסום אל האגודות.

 

שיטת המשחקים:

 

א.    בשלב הראשון – בתים של 3-5  משתתפים, בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. מכל בית עולים 1-2 המקומות הראשונים.

 

ב.     בשלב השני – נוק אאוט (המפסיד יוצא), ברוב המקצים יהיו 8 מתחרים שישחקו בשלב רבע הגמר. במידה ויש 2 בתים במקצה,  יעלו לחצי גמר 2 הראשונים.

 

ג.       במידה ויש 7-10 שחקנים, הם יחולקו ל-2 בתים. במידה וכמות המשתתפים תרד ל-6 משתתפים ומטה , יאוחדו הבתים – לבית גמר אחד .

 

ד.     בשלב הבתים במקרה של שוויון בין 2 משתתפים, יקבע הניצחון ביניהם.

במקרה של שוויון  בין 3 משתתפים או יותר הקביעה תעשה בין אותם משתתפים לפי ניצחונות והפסדים, במידה של שוויון אז לפי יחס המערכות הכלליות ביניהם ואם גם במקרה זה ישמר השוויון, אז לפי סך כל  הנקודות הקטנות ביניהם.

 

שיטת הניקוד

·          שחקן זוכה ב- 2 נק' עבור ניצחון (גם עבור ניצחון טכני).

·          שחקן זוכה בנקודה אחת עבור הפסד.

·          שחקן זוכה באפס נק' עבור הפסד טכני (משחק שלא שוחק בכלל או הופסק בגלל השחקן).

שופטים: לאליפות השנה יוזמנו 16 שופטים רשמים – נא להיערך לכך מבחינת חוקיות ותקניות של הגומיות .

 

לכל משחק ימונה שופט, שיהיה המחליט הבלעדי לאירועי המשחק. במקרה של ספק ההחלטה הסופית בידי השופט הראשי.

 

חובה לשפוט באליפות עפ"י תוכנית המשחקים !

 

אי הגעה לשיפוט בבתים המוקדמים בכל הגילאים = ייחשב כאי הופעה

 

ספורטאים:

 

·        חובה על המשתתפים להופיע בתלבושת קצרה (מכנס וחולצה קצרה) נא להקפיד על חולצה בתוך המכנס. אסור בגדים בצבע לבן !

·        המחבטים חייבים להיות על פי חוקת ה-ITTF  עפ"י הרשימה העדכנית של עצים וגומיות לשנה הנוכחית.

 

 

המקצים באליפות:

 

מקצה 1

גברים א'

שחקן ליגת על לבוגרים

שנתון 2000 ומטה

מקצה 2

גברים ב'

שחקני ליגה לאומית ומטה

שנתון 2000 ומטה

מקצה 3

גברים ג'

שחקני ליגה ארצית ומטה

שנתון 2000 ומטה

מקצה 4

גברים מסטרס 40

שנתונים 1978-1969

מקצה 5

גברים מסטרס 50

שנתונים 1968-ומטה

מקצה 6

נוער 18

שנתונים 2000-2002

מקצה 7

נערות 18

שנתונים 2000-2002

מקצה 8

בנים 15

שנתונים 2003-2004

מקצה 9

בנות 15

שנתונים 2003-2005

מקצה 10

בנים 13

שנתונים 2005-2006

מקצה 11

בנות 12

שנתונים  2003 ומטה

מקצה 12

בנים 11

שנתונים 2007-2008

מקצה 13

בנים 9

שנתונים 2009 - ומטה

 

 

שחקןית  נוער

 

רשאי להשתתף בקטגוריה נוער אחת בלבד על פי גילו, לפי קבוצות הגילאים שנקבעו.

 

שחקןית  בוגר

 

רשאי להשתתף בקטגורית בוגרים אחת בלבד על פי גילו, לפי קבוצות הגילאים שנקבעו ולפי הליגה שבו הוא משתתף.

 

ועדת ערעורים תידון בפניות של שחקנים להירשם לקטגוריות שלא עפ"י התקנון.

ערעורים:

 

ניתן להגיש ערעור במקום מיד לאחר המשחק, אך לא במה שקשור לחוקי המשחק. הערעור יוגש בכתב וידון על ידי ועדת הערעורים עד לפני תחילת הסיבוב הבא של המשחקים באותה קטגוריה.

התנהגות כללית:

 

 

·        אין להכניס אוכל ושתייה לאולם (למעט מים למי שיש משחק), למקומות הישיבה ושטח המשחקים. יש מקום מסודר ליד המזנון.

 

·        אין לרדת לשטח המשחקים ללא אישור,ו/או ללא צורך להתייצב למשחק או חימום רשמי.

 

·        ליד כל שחקן , רשאי לתדרך מאמן/מדריך אחד בלבד.

 

·        לפניות למזכירות האליפות רשאים לגשת מאמןמנהל קבוצהנציג קבוצה בלבד. 

 

·        יש להישמע להוראות הנהלת האליפות, הסדרנים והמאבטחים.

 

·        יש לעבור באולם אך ורק במעברים המיועדים למעבר , מאחורי המחיצות.

 

·        בתום כל משחק יש לעזוב את שטח המשחק בחזרה ליציע.  

 

פרסים וחלוקת הפרסים:

 

·        חלוקת פרסים לזוכים תיערך בטקסים על פי תוכנית האליפות.

 

·         יש להופיע לטקס חלוקת הפרסים בלבוש הולם ובזמן שנקבע !  

 

·        לא יינתן פרס לזוכה שלא ישתתף בטקס חלוקת הפרסים , ללא אישור רכז ענף טניס שולחן איז'ו ויינר.

 

·        הפרסים לזוכים במקומות הראשונים :

 

 

מקום

 1

מקום

 2

מקומות

 3-4

בכל

הגילאים

גביע

גביע

מדליות

 

 

 

בהצלחה לכולם !

© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com