רנקליסט 2 - 2017-2018, שלב ג'

נתניה 2007 גיל 18

1/4 1/2 גמר מנצח
גילעד סקופ טנ''ש 2007 נתניה      
11/9 12/10 11/7 גילעד סקופ טנ''ש 2007 נתניה    
ירון רתם טנ''ש 2007 נתניה      
  8/11 11/9 11/6 14/12 גילעד סקופ טנ''ש 2007 נתניה  
רועי אלוני טנ''ש 2007 נתניה      
9/11 11/8 6/11 8/11 יהונתן אזרי טנ''ש 2007 נתניה    
יהונתן אזרי טנ''ש 2007 נתניה      
    11/9 11/8 11/8 גילעד סקופ טנ''ש 2007 נתניה
מיכאלה יוסופוב טנ''ש 2007 נתניה      
7/11 11/7 13/15 4/11 נתנאל חייט טנ''ש 2007 נתניה    
נתנאל חייט טנ''ש 2007 נתניה      
  7/11 8/11 שגב זלמה טנ''ש 2007 נתניה  
שגב זלמה טנ''ש 2007 נתניה      
11/3 11/7 11/6 שגב זלמה טנ''ש 2007 נתניה    
רעות אברהם טנ''ש 2007 נתניה      
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com