ליגה למקומות עבודה ירושלים 2017-2018

דרג ד'

דרג ד'

## קבוצות + = - נקודות
1 משרד החוץ ב 14 11 0 3 24
2 בנק ישראל ד 14 9 0 5 23
3 מ.אנרגיה 14 8 0 6 22
4 משרד האוצר 14 7 0 7 21
5 משרד הבריאות ב 14 6 0 8 20
6 בינוי והשיכון א 14 6 0 8 20
7 משרד התיירות 14 5 0 9 18
8 נ. מס הכנסה א 14 4 0 10 17
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/11/2017 18:30 בינוי והשיכון א טכני נ. מס הכנסה א
18:30 בנק ישראל ד 3:2 משרד התיירות
18:30 מ.אנרגיה 3:2 משרד החוץ ב
18:30 משרד האוצר 3:2 משרד הבריאות ב
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/11/2017 19:15 משרד התיירות 3:1 בינוי והשיכון א
19:15 משרד החוץ ב 2:3 נ. מס הכנסה א
19:15 משרד הבריאות ב 3:0 בנק ישראל ד
19:15 משרד האוצר 3:0 מ.אנרגיה
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
23/11/2017 18:30 בינוי והשיכון א 2:3 משרד החוץ ב
18:30 משרד התיירות 3:2 משרד הבריאות ב
18:30 נ. מס הכנסה א 3:2 משרד האוצר
18:30 בנק ישראל ד 3:2 מ.אנרגיה
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
23/11/2017 19:15 משרד הבריאות ב 1:3 בינוי והשיכון א
19:15 משרד האוצר 3:1 משרד החוץ ב
19:15 מ.אנרגיה 1:3 משרד התיירות
19:15 בנק ישראל ד 1:3 נ. מס הכנסה א
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
07/12/2017 18:30 בינוי והשיכון א 3:2 משרד האוצר
18:30 משרד הבריאות ב 3:0 מ.אנרגיה
18:30 משרד החוץ ב 1:3 בנק ישראל ד
18:30 משרד התיירות 3:2 נ. מס הכנסה א
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
07/12/2017 19:15 מ.אנרגיה 0:3 בינוי והשיכון א
19:15 בנק ישראל ד 1:3 משרד האוצר
19:15 נ. מס הכנסה א 2:3 משרד הבריאות ב
19:15 משרד התיירות 3:0 משרד החוץ ב
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
28/12/2017 18:30 בינוי והשיכון א 3:2 בנק ישראל ד
18:30 מ.אנרגיה 1:3 נ. מס הכנסה א
18:30 משרד האוצר 1:3 משרד התיירות
18:30 משרד הבריאות ב 3:0 משרד החוץ ב
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
28/12/2017 19:15 נ. מס הכנסה א 0:3 בינוי והשיכון א
19:15 משרד התיירות טכני בנק ישראל ד
19:15 משרד החוץ ב 1:3 מ.אנרגיה
19:15 משרד הבריאות ב 3:2 משרד האוצר
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
25/01/2018 18:30 בינוי והשיכון א 3:1 משרד התיירות
18:30 נ. מס הכנסה א 0:3 משרד החוץ ב
18:30 בנק ישראל ד 0:3 משרד הבריאות ב
18:30 מ.אנרגיה 3:1 משרד האוצר
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
25/01/2018 19:15 משרד החוץ ב טכני בינוי והשיכון א
19:15 משרד הבריאות ב 3:0 משרד התיירות
19:15 משרד האוצר 2:3 נ. מס הכנסה א
19:15 מ.אנרגיה 3:1 בנק ישראל ד
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
08/02/2018 18:30 בינוי והשיכון א 3:2 משרד הבריאות ב
18:30 משרד החוץ ב 0:3 משרד האוצר
18:30 משרד התיירות 0:3 מ.אנרגיה
18:30 נ. מס הכנסה א 3:0 בנק ישראל ד
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
08/02/2018 19:15 משרד האוצר 3:0 בינוי והשיכון א
19:15 מ.אנרגיה 3:0 משרד הבריאות ב
19:15 בנק ישראל ד 3:0 משרד החוץ ב
19:15 נ. מס הכנסה א 3:0 משרד התיירות
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
15/03/2018 18:30 בינוי והשיכון א 3:2 מ.אנרגיה
18:30 משרד האוצר 3:2 בנק ישראל ד
18:30 משרד הבריאות ב 1:3 נ. מס הכנסה א
18:30 משרד החוץ ב 0:3 משרד התיירות
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
15/03/2018 19:15 בנק ישראל ד 3:2 בינוי והשיכון א
19:15 נ. מס הכנסה א 3:0 מ.אנרגיה
19:15 משרד התיירות 3:2 משרד האוצר
19:15 משרד החוץ ב 0:3 משרד הבריאות ב
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com