ליגות נוער 2017-2018

ארצית נוער - מחוז צפון

ארצית נוער - מחוז צפון

## קבוצות + = - נקודות
1 עמותת קריית מוצקין J1 14 14 0 0 28
2 עמותת קריית מוצקין J2 14 10 0 4 24
3 הפועל עירוני צפת J1 14 10 0 4 23
4 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 14 8 0 6 22
5 הפועל עירוני צפת J2 14 5 0 9 19
6 הפועל גליל תחתון J3 14 6 0 8 18
7 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 14 3 0 11 17
8 הפועל חיפה J1 14 0 0 14 0
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ק. מוצקין 25/12/2017 19:00 עמותת קריית מוצקין J2 3:0 עמותת קריית מוצקין J1
כרמל חיפה 25/12/2017 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 3:2 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
צפת 25/12/2017 19:00 הפועל עירוני צפת J2 3:0 הפועל עירוני צפת J1
כדורי 27/12/2017 19:00 הפועל גליל תחתון J3 טכני הפועל חיפה J1
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ק. מוצקין
10/01/2018
19:00 עמותת קריית מוצקין J2 1:3 הפועל גליל תחתון J3
19:00 עמותת קריית מוצקין J1 טכני הפועל חיפה J1
20:00 עמותת קריית מוצקין J2 טכני הפועל חיפה J1
20:00 עמותת קריית מוצקין J1 0:3 הפועל גליל תחתון J3
כרמל חיפה
10/01/2018
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 1:3 הפועל עירוני צפת J2
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 טכני הפועל עירוני צפת J1
20:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 3:1 הפועל עירוני צפת J1
20:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 0:3 הפועל עירוני צפת J2
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
צפת
24/01/2018
20:00 הפועל עירוני צפת J2 2:3 עמותת קריית מוצקין J2
20:00 הפועל עירוני צפת J1 3:1 עמותת קריית מוצקין J1
21:00 הפועל עירוני צפת J2 3:0 עמותת קריית מוצקין J1
21:00 הפועל עירוני צפת J1 2:3 עמותת קריית מוצקין J2
כרמל חיפה
24/01/2018
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 3:0 הפועל גליל תחתון J3
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 טכני הפועל חיפה J1
20:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 טכני הפועל חיפה J1
20:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 0:3 הפועל גליל תחתון J3
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ק. מוצקין
25/02/2018
19:00 עמותת קריית מוצקין J2 1:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
19:00 עמותת קריית מוצקין J1 0:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
20:00 עמותת קריית מוצקין J2 1:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
20:00 עמותת קריית מוצקין J1 1:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
צפת
07/02/2018
20:00 הפועל עירוני צפת J2 3:0 הפועל גליל תחתון J3
20:00 הפועל עירוני צפת J1 טכני הפועל חיפה J1
21:00 הפועל עירוני צפת J2 טכני הפועל חיפה J1
21:00 הפועל עירוני צפת J1 1:3 הפועל גליל תחתון J3
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ק. מוצקין 27/12/2017 19:00 עמותת קריית מוצקין J1 1:3 עמותת קריית מוצקין J2
כרמל חיפה 14/01/2018 19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 0:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
צפת 01/01/2018 19:00 הפועל עירוני צפת J1 0:3 הפועל עירוני צפת J2
חיפה 14/02/2018 19:00 הפועל חיפה J1 טכני הפועל גליל תחתון J3
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
כדורי
21/02/2018
19:00 הפועל גליל תחתון J3 3:1 עמותת קריית מוצקין J2
19:00 הפועל חיפה J1 טכני עמותת קריית מוצקין J1
20:00 הפועל גליל תחתון J3 3:1 עמותת קריית מוצקין J1
20:00 הפועל חיפה J1 טכני עמותת קריית מוצקין J2
צפת
21/02/2018
20:00 הפועל עירוני צפת J2 1:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
20:00 הפועל עירוני צפת J1 0:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
21:00 הפועל עירוני צפת J2 3:0 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
21:00 הפועל עירוני צפת J1 2:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
ק. מוצקין
07/03/2018
19:00 עמותת קריית מוצקין J2 1:3 הפועל עירוני צפת J2
19:00 עמותת קריית מוצקין J1 0:3 הפועל עירוני צפת J1
20:00 עמותת קריית מוצקין J2 1:3 הפועל עירוני צפת J1
20:00 עמותת קריית מוצקין J1 0:3 הפועל עירוני צפת J2
07/03/2018 19:00 הפועל גליל תחתון J3 1:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
20:00 הפועל חיפה J1 טכני כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5
כדורי
07/03/2018
19:00 הפועל חיפה J1 טכני כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
20:00 הפועל גליל תחתון J3 2:3 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
כרמל חיפה
14/03/2018
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 3:0 עמותת קריית מוצקין J2
19:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 3:1 עמותת קריית מוצקין J1
20:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J5 3:0 עמותת קריית מוצקין J1
20:00 כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה J4 3:1 עמותת קריית מוצקין J2
כדורי
14/03/2018
19:00 הפועל גליל תחתון J3 טכני הפועל עירוני צפת J2
19:00 הפועל חיפה J1 טכני הפועל עירוני צפת J1
20:00 הפועל גליל תחתון J3 טכני הפועל עירוני צפת J1
20:00 הפועל חיפה J1 טכני הפועל עירוני צפת J2
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com