ליגה למקומות עבודה ירושלים 2016-2017

דרג ג'

דרג ג'

## קבוצות + = - נקודות
1 בית הלוחם ד 18 18 0 0 36
2 ה. ל. לאומי 18 14 0 4 32
3 חברת הגיחון 18 11 0 7 29
4 ר. א. והגבייה 18 11 0 7 28
5 בנק ישראל ג 17 8 0 9 25
6 בנק ישראל ד 18 6 0 12 24 5/4=1.25
7 בנק ישראל ב 18 6 0 12 24 4/5=0.80
8 משרד החוץ ב 15 5 0 10 20
9 בינוי והשיכון א 17 1 0 16 17
10 מובילאיי א 17 7 0 10 16
מחזור 1 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/11/2016 18:30 ה. ל. לאומי טכני מובילאיי א
18:30 בית הלוחם ד 0:3 בינוי והשיכון א
18:30 בנק ישראל ד 3:0 חברת הגיחון
18:30 בנק ישראל ג 2:3 משרד החוץ ב
18:30 ר. א. והגבייה 1:3 בנק ישראל ב
מחזור 2 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
17/11/2016 19:15 ה. ל. לאומי 1:3 בינוי והשיכון א
19:15 מובילאיי א טכני חברת הגיחון
19:15 בית הלוחם ד 0:3 משרד החוץ ב
19:15 בנק ישראל ד 1:3 בנק ישראל ב
19:15 בנק ישראל ג 0:3 ר. א. והגבייה
מחזור 3 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/12/2016 18:30 ה. ל. לאומי 2:3 חברת הגיחון
18:30 בינוי והשיכון א 3:0 משרד החוץ ב
18:30 מובילאיי א טכני בנק ישראל ב
18:30 בית הלוחם ד 0:3 ר. א. והגבייה
18:30 בנק ישראל ד 3:0 בנק ישראל ג
מחזור 4 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
01/12/2016 19:15 ה. ל. לאומי 3:2 משרד החוץ ב
19:15 בית הלוחם ד 0:3 בנק ישראל ד
19:15 חברת הגיחון 1:3 בנק ישראל ב
19:15 בינוי והשיכון א 3:0 ר. א. והגבייה
19:15 מובילאיי א טכני בנק ישראל ג
מחזור 5 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
15/12/2016 18:30 ה. ל. לאומי 3:2 בנק ישראל ב
18:30 משרד החוץ ב 3:1 ר. א. והגבייה
18:30 חברת הגיחון 1:3 בנק ישראל ג
18:30 בינוי והשיכון א 3:2 בנק ישראל ד
18:30 מובילאיי א טכני בית הלוחם ד
מחזור 6 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
15/12/2016 19:15 ה. ל. לאומי 2:3 ר. א. והגבייה
19:15 בנק ישראל ב 3:0 בנק ישראל ג
19:15 משרד החוץ ב 0:3 בנק ישראל ד
19:15 חברת הגיחון 3:0 בית הלוחם ד
19:15 בינוי והשיכון א טכני מובילאיי א
מחזור 7 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/01/2017 18:30 ה. ל. לאומי 2:3 בנק ישראל ג
18:30 ר. א. והגבייה 1:3 בנק ישראל ד
18:30 בנק ישראל ב 3:1 בית הלוחם ד
18:30 משרד החוץ ב טכני מובילאיי א
18:30 חברת הגיחון 0:3 בינוי והשיכון א
מחזור 8 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
05/01/2017 19:15 ה. ל. לאומי 1:3 בנק ישראל ד
19:15 בנק ישראל ג 3:0 בית הלוחם ד
19:15 ר. א. והגבייה טכני מובילאיי א
19:15 בנק ישראל ב 1:3 בינוי והשיכון א
19:15 משרד החוץ ב 3:2 חברת הגיחון
מחזור 9 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
19/01/2017 18:30 ה. ל. לאומי 3:1 בית הלוחם ד
18:30 בנק ישראל ד טכני מובילאיי א
18:30 בנק ישראל ג 2:3 בינוי והשיכון א
18:30 ר. א. והגבייה 2:3 חברת הגיחון
18:30 בנק ישראל ב 3:2 משרד החוץ ב
מחזור 10 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/02/2017 18:30 מובילאיי א 3:1 ה. ל. לאומי
18:30 בינוי והשיכון א 3:0 בית הלוחם ד
18:30 חברת הגיחון 0:3 בנק ישראל ד
18:30 משרד החוץ ב 0:0 בנק ישראל ג
18:30 בנק ישראל ב 3:1 ר. א. והגבייה
מחזור 11 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
09/02/2017 19:15 משרד החוץ ב 3:2 בנק ישראל ב
19:15 בינוי והשיכון א 3:0 בנק ישראל ג
19:15 בנק ישראל ד 3:1 ה. ל. לאומי
19:15 חברת הגיחון 3:1 ר. א. והגבייה
19:15 בית הלוחם ד 0:3 מובילאיי א
מחזור 12 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
23/02/2017 18:30 מובילאיי א 1:3 בנק ישראל ד
18:30 בית הלוחם ד 0:3 בנק ישראל ג
18:30 ר. א. והגבייה 3:0 ה. ל. לאומי
18:30 בינוי והשיכון א 3:0 בנק ישראל ב
18:30 חברת הגיחון 0:3 משרד החוץ ב
מחזור 13 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
23/02/2017 19:15 בינוי והשיכון א 3:1 חברת הגיחון
19:15 בית הלוחם ד 1:3 בנק ישראל ב
19:15 בנק ישראל ד 3:2 ר. א. והגבייה
19:15 משרד החוץ ב 3:2 ה. ל. לאומי
19:15 בנק ישראל ג 3:2 מובילאיי א
מחזור 14 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
16/03/2017 18:30 מובילאיי א 2:3 ר. א. והגבייה
18:30 בנק ישראל ג 1:3 בנק ישראל ב
18:30 בנק ישראל ד 1:3 משרד החוץ ב
18:30 בית הלוחם ד 0:3 חברת הגיחון
18:30 בינוי והשיכון א 3:1 ה. ל. לאומי
מחזור 15 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
16/03/2017 19:15 ר. א. והגבייה 1:3 משרד החוץ ב
19:15 בנק ישראל ג 3:2 חברת הגיחון
19:15 בנק ישראל ד 1:3 בינוי והשיכון א
19:15 בית הלוחם ד 0:3 ה. ל. לאומי
19:15 בנק ישראל ב 3:1 מובילאיי א
מחזור 16 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
30/03/2017 18:30 מובילאיי א 0:0 משרד החוץ ב
18:30 בנק ישראל ב 3:2 חברת הגיחון
18:30 ר. א. והגבייה 0:3 בינוי והשיכון א
18:30 בנק ישראל ג 3:2 ה. ל. לאומי
18:30 בנק ישראל ד 3:0 בית הלוחם ד
מחזור 17 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
30/03/2017 19:15 משרד החוץ ב 0:0 בינוי והשיכון א
19:15 בנק ישראל ב 3:0 ה. ל. לאומי
19:15 בנק ישראל ג 3:2 בנק ישראל ד
19:15 ר. א. והגבייה 3:0 בית הלוחם ד
19:15 חברת הגיחון 3:2 מובילאיי א
מחזור 18 קבוצה 1 תוצאה קבוצה 2
20/04/2017 18:30 מובילאיי א טכני בינוי והשיכון א
18:30 חברת הגיחון 3:2 ה. ל. לאומי
18:30 משרד החוץ ב 3:1 בית הלוחם ד
18:30 בנק ישראל ב 2:3 בנק ישראל ד
18:30 ר. א. והגבייה 1:3 בנק ישראל ג
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com