הפועל ירושלים
ישוב : ירושלים (11205)
אחראי : דודיק אלטרץ
אתר אינתרנט : http://www.ttj.co.il
דוא''ל : dudika6@yahoo.com
כתובת : רחוב זנגוויל 23, קרית יובל, ירושלים
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 10 806 S רונאל דוידוב הפועל ירושלים 1330.5 (1356.0)
= 43 324 S גבריאל קלוו הפועל ירושלים 1005.7 (995.2)
-2 57 126 S אור שטיין הפועל ירושלים 939.1 (946.6)
+1 63 107 S40 דוד אלטרץ הפועל ירושלים 931.4 (924.2)
+3 102 900 S גאד הזו הפועל ירושלים 829.7 (821.3)
+8 152 2809 J16 עמנואל כהן הפועל ירושלים 726.3 (709.5)
-2 206 2157 S40 רון צפור הפועל ירושלים 650.2 (650.2)
-3 217 289 S40 אלכס רייצס הפועל ירושלים 638.7 (638.7)
-3 218 147 S יוסי אהרון הפועל ירושלים 636.5 (636.5)
-1 232 4179 S50 אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 623.0 (623.0)
= 249 1155 S40 דויד אסוביץ הפועל ירושלים 601.0 (601.0)
-2 255 309 S60 בוריס סמיונוב הפועל ירושלים 598.8 (598.8)
-1 337 310 S40 דוד אלבז הפועל ירושלים 505.7 (505.7)
-2 359 1108 S50 לביא בונימוביץ הפועל ירושלים 472.1 (472.1)
-1 372 303 S60 דני בן שיטרית הפועל ירושלים 446.9 (446.9)
-1 374 4540 J16 ישעיה ברזילי הפועל ירושלים 442.3 (442.3)
-1 405 2807 C15 עידו אלטרץ הפועל ירושלים 391.3 (391.3)
-2 443 3717 J16 שגיא גלברג-סומך הפועל ירושלים 340.5 (340.5)
-3 465 1765 S40 דניאל ברזילי הפועל ירושלים 300.6 (300.6)
-4 472 3422 S איתי אבנר הפועל ירושלים 295.1 (295.1)
-4 488 270 S50 שמואל ויסמן הפועל ירושלים 275.9 (275.9)
-5 499 1817 S ארי בסגובטי הפועל ירושלים 263.3 (263.3)
-2 502 1768 S אורן אילוז הפועל ירושלים 254.2 (254.2)
-2 511 4537 C14 יהודה ברזילי הפועל ירושלים 246.0 (246.0)
-2 514 3711 S40 ניר שרבי הפועל ירושלים 241.5 (241.5)
-2 518 4538 J17 יעקב ברזילי הפועל ירושלים 234.8 (234.8)
-1 535 2810 E19 אופיר כודדה הפועל ירושלים 224.8 (224.8)
-3 584 4553 S דניאל נווה הפועל ירושלים 189.1 (189.1)
-4 592 4528 S50 אורי צור הפועל ירושלים 180.7 (180.7)
10 = רונאל דוידוב הפועל ירושלים 1330 (1356)
43 = גבריאל קלוו הפועל ירושלים 1005 (995)
57    אור שטיין הפועל ירושלים 939 (946)
63    דוד אלטרץ הפועל ירושלים 931 (924)
102    גאד הזו הפועל ירושלים 829 (821)
152    עמנואל כהן הפועל ירושלים 726 (709)
206    רון צפור הפועל ירושלים 650 (650)
217    אלכס רייצס הפועל ירושלים 638 (638)
218    יוסי אהרון הפועל ירושלים 636 (636)
232    אלקסנדר בליאחוב הפועל ירושלים 622 (622)
249 = דויד אסוביץ הפועל ירושלים 601 (601)
255    בוריס סמיונוב הפועל ירושלים 598 (598)
337    דוד אלבז הפועל ירושלים 505 (505)
359    לביא בונימוביץ הפועל ירושלים 472 (472)
372    דני בן שיטרית הפועל ירושלים 446 (446)
374    ישעיה ברזילי הפועל ירושלים 442 (442)
405    עידו אלטרץ הפועל ירושלים 391 (391)
443    שגיא גלברג-סומך הפועל ירושלים 340 (340)
465    דניאל ברזילי הפועל ירושלים 300 (300)
472    איתי אבנר הפועל ירושלים 295 (295)
488    שמואל ויסמן הפועל ירושלים 275 (275)
499    ארי בסגובטי הפועל ירושלים 263 (263)
502    אורן אילוז הפועל ירושלים 254 (254)
511    יהודה ברזילי הפועל ירושלים 245 (245)
514    ניר שרבי הפועל ירושלים 241 (241)
518    יעקב ברזילי הפועל ירושלים 234 (234)
535    אופיר כודדה הפועל ירושלים 224 (224)
584    דניאל נווה הפועל ירושלים 189 (189)
592    אורי צור הפועל ירושלים 180 (180)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+1 3 1096 S כרמית דור הפועל ירושלים 935.1 (935.1)
+1 21 1467 S40 יאנה רודניצקי הפועל ירושלים 595.6 (595.6)
= 31 1815 S40 יבגניה שטרן הפועל ירושלים 528.0 (528.0)
3    כרמית דור הפועל ירושלים 935 (935)
21    יאנה רודניצקי הפועל ירושלים 595 (595)
31 = יבגניה שטרן הפועל ירושלים 528 (528)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com