הפועל אשדוד
ישוב : אשדוד (10066)
אחראי : יוסי רוזנבלט
אתר אינתרנט :
דוא''ל : yos-roz@zahav.net.il
כתובת : רחוב אבן עזרה 16, אשדוד
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-4 139 925 S40 אלכס בינמן הפועל אשדוד 790.1 (790.1)
+1 141 1375 S60 אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 787.9 (779.9)
+6 144 998 S60 יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 783.7 (766.7)
= 155 935 S40 אלעד אברויה הפועל אשדוד 761.1 (756.1)
+12 159 834 S יובל ורדי הפועל אשדוד 754.4 (729.2)
-3 170 903 S רועי רוזנבלט הפועל אשדוד 742.9 (741.7)
-8 186 362 S60 זאב גליקמן הפועל אשדוד 712.5 (712.5)
-9 223 1374 S60 שמואל שור הפועל אשדוד 677.1 (677.1)
-17 239 836 S מרק פירגר הפועל אשדוד 658.4 (666.8)
= 249 3667 S60 דוד מוסקוביץ הפועל אשדוד 648.9 (635.9)
-4 256 990 S60 יעקב כהן גדול הפועל אשדוד 643.4 (634.4)
-16 290 2243 S70 ויליאם וינשטוק הפועל אשדוד 608.6 (612.6)
-1 341 2457 S50 שי ברגר הפועל אשדוד 564.5 (556.5)
-4 398 2025 S50 אשד צפריר הפועל אשדוד 512.7 (504.7)
-16 400 4169 S40 מיכאל מוגורדומוב הפועל אשדוד 507.2 (513.5)
+17 441 3858 S50 גינדי בייבוק הפועל אשדוד 471.9 (434.9)
+13 461 4011 S50 רומן אמינוב הפועל אשדוד 456.5 (422.5)
-31 725 3429 S60 זורח קלנר הפועל אשדוד 237.8 (240.6)
-40 755 1377 S70 ארקדי ברבר הפועל אשדוד 227.5 (232.4)
-15 793 4262 S40 ברק דוידוביץ הפועל אשדוד 215.2 (213.8)
-24 809 3431 S50 אלי אשש הפועל אשדוד 210.0 (210.0)
-20 826 3546 S50 חן יוסי הפועל אשדוד 202.2 (202.2)
-21 829 3445 S50 יוסי רייכמן הפועל אשדוד 201.6 (201.6)
-32 845 2881 S70 שמואל גילובוי הפועל אשדוד 196.8 (200.3)
-21 902 4577 S50 רוני סרי לוי הפועל אשדוד 167.7 (167.7)
139    אלכס בינמן הפועל אשדוד 790 (790)
141    אלכסנדר קורנמן הפועל אשדוד 787 (779)
144    יוסי רוזנבלט הפועל אשדוד 783 (766)
155 = אלעד אברויה הפועל אשדוד 761 (756)
159    יובל ורדי הפועל אשדוד 754 (729)
170    רועי רוזנבלט הפועל אשדוד 742 (741)
186    זאב גליקמן הפועל אשדוד 712 (712)
223    שמואל שור הפועל אשדוד 677 (677)
239    מרק פירגר הפועל אשדוד 658 (666)
249 = דוד מוסקוביץ הפועל אשדוד 648 (635)
256    יעקב כהן גדול הפועל אשדוד 643 (634)
290    ויליאם וינשטוק הפועל אשדוד 608 (612)
341    שי ברגר הפועל אשדוד 564 (556)
398    אשד צפריר הפועל אשדוד 512 (504)
400    מיכאל מוגורדומוב הפועל אשדוד 507 (513)
441    גינדי בייבוק הפועל אשדוד 471 (434)
461    רומן אמינוב הפועל אשדוד 456 (422)
725    זורח קלנר הפועל אשדוד 237 (240)
755    ארקדי ברבר הפועל אשדוד 227 (232)
793    ברק דוידוביץ הפועל אשדוד 215 (213)
809    אלי אשש הפועל אשדוד 210 (210)
826    חן יוסי הפועל אשדוד 202 (202)
829    יוסי רייכמן הפועל אשדוד 201 (201)
845    שמואל גילובוי הפועל אשדוד 196 (200)
902    רוני סרי לוי הפועל אשדוד 167 (167)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com