טנ''ש נס ציונה
ישוב : נס ציונה (60200)
אחראי : בנצי בלנק
אתר אינתרנט :
דוא''ל : benziblank@yahoo.com
כתובת : רחי המניין 1 מסי 17
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-2 143 1381 S אביב גורדון טנ''ש נס ציונה 809.8 (805.8)
+28 163 4340 M13 גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה 775.3 (730.5)
+2 203 5626 S40 אלכס אייקליס טנ''ש נס ציונה 716.5 (706.5)
-12 229 1798 S40 ויאצ'סלב גלפמן טנ''ש נס ציונה 696.6 (696.6)
-11 231 906 S40 דניאל שלום טנ''ש נס ציונה 695.1 (693.9)
+2 232 911 S אלכסנדר אבשלומוב טנ''ש נס ציונה 694.5 (684.6)
+2 269 2720 M13 גלעד לוין טנ''ש נס ציונה 657.5 (644.0)
-7 312 1978 S ניר חבצלת טנ''ש נס ציונה 611.6 (611.6)
-18 352 933 S40 רומן סיגלוב טנ''ש נס ציונה 575.4 (584.4)
-15 403 896 S40 לאוניד וטמכר טנ''ש נס ציונה 534.7 (534.7)
+6 477 1365 S40 לאוניד גילובוי טנ''ש נס ציונה 470.6 (453.6)
-23 548 4688 S40 רמי אנגלר טנ''ש נס ציונה 407.9 (412.8)
-22 608 1800 S60 יעקב עוזיאל טנ''ש נס ציונה 361.7 (361.7)
-20 610 1956 S60 אברהם דקל טנ''ש נס ציונה 360.1 (360.1)
-30 612 1111 S40 דימיטרי גורליק טנ''ש נס ציונה 359.5 (363.5)
-26 669 5641 M13 אור אנגלר טנ''ש נס ציונה 322.1 (322.1)
+59 672 4707 B9 ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה 319.9 (262.7)
+4 977 5629 M13 ירין מור טנ''ש נס ציונה 166.0 (147.0)
-38 1189 3748 J17 איתי אוריאל טנ''ש נס ציונה 40.0 (40.4)
-32 1241 5628 M13 מאור פלטיאל טנ''ש נס ציונה 7.6 (6.0)
+21 1256 5627 C15 גלעד סטוליק טנ''ש נס ציונה 3.8 (1.0)
143    אביב גורדון טנ''ש נס ציונה 809 (805)
163    גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה 775 (730)
203    אלכס אייקליס טנ''ש נס ציונה 716 (706)
229    ויאצ'סלב גלפמן טנ''ש נס ציונה 696 (696)
231    דניאל שלום טנ''ש נס ציונה 695 (693)
232    אלכסנדר אבשלומוב טנ''ש נס ציונה 694 (684)
269    גלעד לוין טנ''ש נס ציונה 657 (643)
312    ניר חבצלת טנ''ש נס ציונה 611 (611)
352    רומן סיגלוב טנ''ש נס ציונה 575 (584)
403    לאוניד וטמכר טנ''ש נס ציונה 534 (534)
477    לאוניד גילובוי טנ''ש נס ציונה 470 (453)
548    רמי אנגלר טנ''ש נס ציונה 407 (412)
608    יעקב עוזיאל טנ''ש נס ציונה 361 (361)
610    אברהם דקל טנ''ש נס ציונה 360 (360)
612    דימיטרי גורליק טנ''ש נס ציונה 359 (363)
669    אור אנגלר טנ''ש נס ציונה 322 (322)
672    ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה 319 (262)
977    ירין מור טנ''ש נס ציונה 166 (147)
1189    איתי אוריאל טנ''ש נס ציונה 39 (40)
1241    מאור פלטיאל טנ''ש נס ציונה 7 (6)
1256    גלעד סטוליק טנ''ש נס ציונה 3 (1)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-5 43 1072 S אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה 526.5 (539.5)
43    אלמוג כהן טנ''ש נס ציונה 526 (539)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com