הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה
ישוב : מבשרת ציון (10200)
אחראי : טל וינר
אתר אינתרנט :
דוא''ל : talwiener@gmail.com
כתובת :
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 272 188 S גיא צבי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 831.3 (831.3)
= 309 945 S טל וינר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 791.9 (791.9)
= 379 571 J16 עידו לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 709.9 (709.9)
-1 403 2825 S40 בועז תירוש הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 690.0 (690.0)
-1 408 574 J18 קורן לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 685.9 (685.9)
= 483 566 J17 עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 602.7 (602.7)
= 568 583 S40 תומר לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 509.9 (509.9)
+1 640 557 C15 עידן גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 430.9 (430.9)
-1 825 3764 C14 יאיר רומנו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 304.1 (304.1)
-1 921 2591 C15 עידן בירן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 276.7 (276.7)
= 978 3777 M13 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 262.5 (262.5)
= 1026 2655 C14 יונתן שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 244.8 (244.8)
+1 1030 3749 C14 דניאל שי רגב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 243.8 (243.8)
-2 1053 3783 C15 אלון ישראלי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 230.7 (230.7)
-2 1056 3766 M12 אדיר שומר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 228.8 (228.8)
-3 1065 3109 M12 דביר זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 221.9 (221.9)
-2 1067 2878 M13 להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 220.3 (220.3)
-1 1069 4451 M12 יואב חיים יוסף הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 218.3 (218.3)
-2 1127 3798 C15 אמיר מנצורה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 167.9 (167.9)
-3 1146 3768 M13 מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 152.4 (152.4)
-4 1182 3752 M13 יוסף נאמן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 106.2 (106.2)
= 1357 3922 C14 אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 57.0 (57.0)
= 1363 2979 C14 נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 54.0 (54.0)
= 1365 4367 C15 עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 52.0 (52.0)
-1 1374 3765 B9 ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 45.7 (45.7)
-1 1377 3759 B10 דרור גורן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 43.0 (43.0)
272 = גיא צבי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 831 (831)
309 = טל וינר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 791 (791)
379 = עידו לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 709 (709)
403    בועז תירוש הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 690 (690)
408    קורן לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 685 (685)
483 = עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 602 (602)
568 = תומר לאור הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 509 (509)
640    עידן גראי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 430 (430)
825    יאיר רומנו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 304 (304)
921    עידן בירן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 276 (276)
978 = אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 262 (262)
1026 = יונתן שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 244 (244)
1030    דניאל שי רגב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 243 (243)
1053    אלון ישראלי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 230 (230)
1056    אדיר שומר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 228 (228)
1065    דביר זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 221 (221)
1067    להב מרוז הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 220 (220)
1069    יואב חיים יוסף הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 218 (218)
1127    אמיר מנצורה הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 167 (167)
1146    מיכאל לוסקי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 152 (152)
1182    יוסף נאמן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 106 (106)
1357 = אלון אלמוג הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 57 (57)
1363 = נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 54 (54)
1365 = עמית יוניוב הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 52 (52)
1374    ינאי זינגר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 45 (45)
1377    דרור גורן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 43 (43)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 27 190 S מיכל פרץ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 787.1 (787.1)
= 152 2978 C14 שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 184.2 (184.2)
= 153 2980 M12 רומי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 180.6 (180.6)
= 232 3762 M12 איילה סמורי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 63.2 (63.2)
27 = מיכל פרץ הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 787 (787)
152 = שיר לרון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 184 (184)
153 = רומי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 180 (180)
232 = איילה סמורי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 63 (63)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com