מכבי תל אביב
ישוב : תל אביב (25510)
אחראי : יעקב בוגן
אתר אינתרנט :
דוא''ל : ybogen@gmail.com
כתובת : בי"ס צבי שפירא רחוב הצבי מספר 5, תל אביב
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 19 862 S עידן אוגורצב מכבי תל אביב 1292.8 (1292.8)
= 65 1992 S שחר כרמון מכבי תל אביב 1021.6 (1021.6)
+1 68 531 S60 יעקב בוגן מכבי תל אביב 1006.1 (1000.1)
-1 75 890 S40 רועי ארליך מכבי תל אביב 985.1 (985.1)
= 79 930 S40 עודד גרטמן מכבי תל אביב 973.9 (973.9)
+1 85 876 S40 דובי פורטנוי מכבי תל אביב 956.8 (949.8)
= 124 982 S50 רונן סרגוסי מכבי תל אביב 864.8 (860.8)
-1 237 1685 S60 יפתח גסר מכבי תל אביב 698.7 (698.7)
-2 247 2847 S60 בנימין שניידר מכבי תל אביב 689.9 (689.9)
-5 586 2163 J16 רפאל שי מכבי תל אביב 401.1 (401.1)
-1 939 2485 J16 זיו מולכו מכבי תל אביב 199.2 (199.2)
= 1066 5888 M12 רני ליכטר מכבי תל אביב 116.1 (116.1)
= 1069 4791 C14 שלומי לכמן מכבי תל אביב 113.4 (113.4)
= 1088 4788 M12 רועי הס מכבי תל אביב 101.8 (101.8)
= 1186 3839 C15 רון פרחי מכבי תל אביב 55.4 (55.4)
= 1297 5912 M13 דן אוניק מכבי תל אביב 8.0 (8.0)
= 1328 4792 C14 גיל איתן מכבי תל אביב 2.0 (2.0)
= 1443 5896 M13 מאור יעקובי מכבי תל אביב 1.0 (1.0)
19 = עידן אוגורצב מכבי תל אביב 1292 (1292)
65 = שחר כרמון מכבי תל אביב 1021 (1021)
68    יעקב בוגן מכבי תל אביב 1006 (1000)
75    רועי ארליך מכבי תל אביב 985 (985)
79 = עודד גרטמן מכבי תל אביב 973 (973)
85    דובי פורטנוי מכבי תל אביב 956 (949)
124 = רונן סרגוסי מכבי תל אביב 864 (860)
237    יפתח גסר מכבי תל אביב 698 (698)
247    בנימין שניידר מכבי תל אביב 689 (689)
586    רפאל שי מכבי תל אביב 401 (401)
939    זיו מולכו מכבי תל אביב 199 (199)
1066 = רני ליכטר מכבי תל אביב 116 (116)
1069 = שלומי לכמן מכבי תל אביב 113 (113)
1088 = רועי הס מכבי תל אביב 101 (101)
1186 = רון פרחי מכבי תל אביב 55 (55)
1297 = דן אוניק מכבי תל אביב 8 (8)
1328 = גיל איתן מכבי תל אביב 2 (2)
1443 = מאור יעקובי מכבי תל אביב 1 (1)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-1 36 2648 S דיאנה רויף מכבי תל אביב 569.5 (569.5)
= 51 2649 S דנה סמוביץ מכבי תל אביב 470.9 (470.9)
= 73 1786 S50 לימור גיבשטיין מכבי תל אביב 269.7 (269.7)
36    דיאנה רויף מכבי תל אביב 569 (569)
51 = דנה סמוביץ מכבי תל אביב 470 (470)
73 = לימור גיבשטיין מכבי תל אביב 269 (269)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com