מכבי רחובות
ישוב : רחובות (25361)
אחראי : ישעיה ירימי
אתר אינתרנט :
דוא''ל : ishaya.yarimi@gmail.com
כתובת : בית ספר בכור לוי הרב הרצוג 18, רחובות
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 7 882 S40 יניב שרון מכבי רחובות 1880.4 (1880.4)
= 12 874 S40 איסק אברמוב מכבי רחובות 1751.2 (1751.2)
= 73 884 S שחר גינסברג מכבי רחובות 1229.4 (1229.4)
= 87 922 S40 דוד גולן מכבי רחובות 1175.7 (1175.7)
= 123 1260 S נבו ברימברג מכבי רחובות 1077.1 (1077.1)
= 221 975 S50 יעקב שטינברג מכבי רחובות 908.2 (908.2)
+7 253 948 S40 דניאל בהונקר מכבי רחובות 853.9 (843.4)
-1 268 1006 S60 יאיר שרעבי מכבי רחובות 833.3 (833.3)
= 291 3804 S50 ולרי סרייב מכבי רחובות 807.9 (807.9)
= 301 1005 S70 אברי בן זאב מכבי רחובות 797.6 (797.6)
= 325 952 S50 דניאל דרזנר מכבי רחובות 774.3 (774.3)
= 352 1757 S60 רוני צציק מכבי רחובות 747.8 (747.8)
= 360 1796 S60 אייל תומר מכבי רחובות 737.3 (737.3)
-1 405 1173 S60 דניאל וקנין מכבי רחובות 688.6 (688.6)
= 478 518 S40 אלנתן גד מכבי רחובות 608.2 (608.2)
= 479 1751 S50 ניקי זר מכבי רחובות 606.7 (606.7)
= 506 1268 S אומר חטמוב מכבי רחובות 573.3 (573.3)
= 577 953 S40 שלומי פרנק מכבי רחובות 500.3 (500.3)
+1 642 2882 S40 פליקס ברניסקין מכבי רחובות 428.0 (428.0)
= 684 423 S50 דוד אשרוב מכבי רחובות 389.2 (389.2)
= 710 2484 M13 מיכאל ליטבק מכבי רחובות 366.6 (366.6)
-2 757 2924 B11 איל רייפלר מכבי רחובות 331.0 (331.0)
-1 826 3805 C15 איתמר גל-ים מכבי רחובות 304.0 (304.0)
-2 1144 3807 M13 פלג ברני סקין מכבי רחובות 152.7 (152.7)
-3 1186 5249 B11 לידן שמעון מכבי רחובות 104.8 (104.8)
-4 1198 5151 C14 תומר שקד מכבי רחובות 101.6 (101.6)
-2 1219 5147 C14 אביב סלהוב מכבי רחובות 98.0 (98.0)
-3 1225 4993 M13 עמית פרסתאי מכבי רחובות 97.2 (97.2)
-1 1230 5150 C14 יהל בר חיים מכבי רחובות 96.0 (96.0)
-1 1232 5247 M12 עוז דיין מכבי רחובות 96.0 (96.0)
-2 1262 5248 B10 אלון אשר מכבי רחובות 91.6 (91.6)
-2 1265 5148 C14 שלומי בן אברהם מכבי רחובות 91.2 (91.2)
-2 1268 5149 C14 שגיא אבידן מכבי רחובות 90.4 (90.4)
-3 1287 5250 B10 יהונתן אלבז מכבי רחובות 86.8 (86.8)
-3 1294 4923 M13 עידן לוי מכבי רחובות 84.4 (84.4)
-2 1328 4798 M13 טל גפן גרוסר מכבי רחובות 73.0 (73.0)
-1 1337 4663 M12 רון שבתאי מכבי רחובות 68.8 (68.8)
7 = יניב שרון מכבי רחובות 1880 (1880)
12 = איסק אברמוב מכבי רחובות 1751 (1751)
73 = שחר גינסברג מכבי רחובות 1229 (1229)
87 = דוד גולן מכבי רחובות 1175 (1175)
123 = נבו ברימברג מכבי רחובות 1077 (1077)
221 = יעקב שטינברג מכבי רחובות 908 (908)
253    דניאל בהונקר מכבי רחובות 853 (843)
268    יאיר שרעבי מכבי רחובות 833 (833)
291 = ולרי סרייב מכבי רחובות 807 (807)
301 = אברי בן זאב מכבי רחובות 797 (797)
325 = דניאל דרזנר מכבי רחובות 774 (774)
352 = רוני צציק מכבי רחובות 747 (747)
360 = אייל תומר מכבי רחובות 737 (737)
405    דניאל וקנין מכבי רחובות 688 (688)
478 = אלנתן גד מכבי רחובות 608 (608)
479 = ניקי זר מכבי רחובות 606 (606)
506 = אומר חטמוב מכבי רחובות 573 (573)
577 = שלומי פרנק מכבי רחובות 500 (500)
642    פליקס ברניסקין מכבי רחובות 428 (428)
684 = דוד אשרוב מכבי רחובות 389 (389)
710 = מיכאל ליטבק מכבי רחובות 366 (366)
757    איל רייפלר מכבי רחובות 331 (331)
826    איתמר גל-ים מכבי רחובות 304 (304)
1144    פלג ברני סקין מכבי רחובות 152 (152)
1186    לידן שמעון מכבי רחובות 104 (104)
1198    תומר שקד מכבי רחובות 101 (101)
1219    אביב סלהוב מכבי רחובות 98 (98)
1225    עמית פרסתאי מכבי רחובות 97 (97)
1230    יהל בר חיים מכבי רחובות 96 (96)
1232    עוז דיין מכבי רחובות 96 (96)
1262    אלון אשר מכבי רחובות 91 (91)
1265    שלומי בן אברהם מכבי רחובות 91 (91)
1268    שגיא אבידן מכבי רחובות 90 (90)
1287    יהונתן אלבז מכבי רחובות 86 (86)
1294    עידן לוי מכבי רחובות 84 (84)
1328    טל גפן גרוסר מכבי רחובות 73 (73)
1337    רון שבתאי מכבי רחובות 68 (68)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 7 1083 S ילנה אגרונוב מכבי רחובות 1181.7 (1181.7)
= 14 1034 C15 מרגרט ברן מכבי רחובות 950.2 (950.2)
= 15 529 S יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 948.7 (948.7)
= 24 515 S שני גראואר מכבי רחובות 808.4 (808.4)
= 47 2922 C15 יעל רייפלר מכבי רחובות 608.3 (608.3)
= 147 3808 M13 יעל שוורצברג מכבי רחובות 208.4 (208.4)
= 169 5144 C14 הודיה קבדה מכבי רחובות 103.6 (103.6)
= 182 5145 C14 אופק עזרא מכבי רחובות 96.0 (96.0)
= 192 5139 C14 נופר עזר מכבי רחובות 94.4 (94.4)
= 204 5146 C14 נוגה כהן מכבי רחובות 91.6 (91.6)
= 215 4925 M13 ליה ליס מכבי רחובות 85.2 (85.2)
= 216 5142 C14 מיקה טראוב מכבי רחובות 84.8 (84.8)
7 = ילנה אגרונוב מכבי רחובות 1181 (1181)
14 = מרגרט ברן מכבי רחובות 950 (950)
15 = יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 948 (948)
24 = שני גראואר מכבי רחובות 808 (808)
47 = יעל רייפלר מכבי רחובות 608 (608)
147 = יעל שוורצברג מכבי רחובות 208 (208)
169 = הודיה קבדה מכבי רחובות 103 (103)
182 = אופק עזרא מכבי רחובות 96 (96)
192 = נופר עזר מכבי רחובות 94 (94)
204 = נוגה כהן מכבי רחובות 91 (91)
215 = ליה ליס מכבי רחובות 85 (85)
216 = מיקה טראוב מכבי רחובות 84 (84)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com