מכבי רחובות
ישוב : רחובות (25361)
אחראי : ישעיה ירימי
אתר אינתרנט :
דוא''ל : ishaya.yarimi@gmail.com
כתובת : בית ספר בכור לוי הרצוג, רחובות
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 7 882 S40 יניב שרון מכבי רחובות 1880.4 (1880.4)
= 12 874 S40 איסק אברמוב מכבי רחובות 1751.2 (1751.2)
= 72 884 S שחר גינסברג מכבי רחובות 1229.4 (1229.4)
= 87 922 S40 דוד גולן מכבי רחובות 1175.7 (1175.7)
= 123 1260 S נבו ברימברג מכבי רחובות 1077.1 (1077.1)
-1 220 975 S50 יעקב שטינברג מכבי רחובות 908.2 (908.2)
= 260 948 S40 דניאל בהונקר מכבי רחובות 843.4 (843.4)
= 266 1006 S60 יאיר שרעבי מכבי רחובות 833.3 (833.3)
= 291 3804 S50 ולרי סרייב מכבי רחובות 807.9 (807.9)
= 302 1005 S70 אברי בן זאב מכבי רחובות 797.6 (797.6)
= 316 3035 S עידו טל מכבי רחובות 786.9 (786.9)
= 326 952 S50 דניאל דרזנר מכבי רחובות 774.3 (774.3)
= 327 932 S מיכאל שיק מכבי רחובות 773.5 (773.5)
= 352 1757 S60 רוני צציק מכבי רחובות 747.8 (747.8)
-1 360 1796 S60 אייל תומר מכבי רחובות 737.3 (737.3)
= 404 1173 S60 דניאל וקנין מכבי רחובות 688.6 (688.6)
= 478 518 S40 אלנתן גד מכבי רחובות 608.2 (608.2)
= 479 1751 S50 ניקי זר מכבי רחובות 606.7 (606.7)
= 506 1268 S אומר חטמוב מכבי רחובות 573.3 (573.3)
= 577 953 S40 שלומי פרנק מכבי רחובות 500.3 (500.3)
-1 602 2329 C15 רון סטמבולציק מכבי רחובות 472.8 (472.8)
= 642 2882 S40 פליקס ברניסקין מכבי רחובות 428.0 (428.0)
-2 683 423 S50 דוד אשרוב מכבי רחובות 389.2 (389.2)
-2 708 2484 M13 מיכאל ליטבק מכבי רחובות 366.6 (366.6)
+1 754 2924 B11 איל רייפלר מכבי רחובות 331.0 (331.0)
-2 788 1846 E19 אלעד דויטש מכבי רחובות 318.0 (318.0)
= 822 3805 C15 איתמר גל-ים מכבי רחובות 304.0 (304.0)
= 1119 3807 M13 פלג ברני סקין מכבי רחובות 152.7 (152.7)
-3 1157 5249 B11 לידן שמעון מכבי רחובות 104.8 (104.8)
-3 1169 5151 C14 תומר שקד מכבי רחובות 101.6 (101.6)
-3 1188 5147 C14 אביב סלהוב מכבי רחובות 98.0 (98.0)
-3 1192 4993 M13 עמית פרסתאי מכבי רחובות 97.2 (97.2)
-3 1199 5150 C14 יהל בר חיים מכבי רחובות 96.0 (96.0)
-3 1201 5247 M12 עוז דיין מכבי רחובות 96.0 (96.0)
-3 1226 5248 B10 אלון אשר מכבי רחובות 91.6 (91.6)
-3 1227 5148 C14 שלומי בן אברהם מכבי רחובות 91.2 (91.2)
-3 1228 5149 C14 שגיא אבידן מכבי רחובות 90.4 (90.4)
-3 1246 5250 B10 יהונתן אלבז מכבי רחובות 86.8 (86.8)
-3 1252 4923 M13 עידן לוי מכבי רחובות 84.4 (84.4)
-4 1285 4798 M13 טל גפן גרוסר מכבי רחובות 73.0 (73.0)
-4 1292 4759 M13 עומרי קומל מכבי רחובות 70.3 (70.3)
-4 1295 4663 M12 רון שבתאי מכבי רחובות 68.8 (68.8)
-3 1353 4801 B10 יונתן נפומניאשצי מכבי רחובות 16.6 (16.6)
7 = יניב שרון מכבי רחובות 1880 (1880)
12 = איסק אברמוב מכבי רחובות 1751 (1751)
72 = שחר גינסברג מכבי רחובות 1229 (1229)
87 = דוד גולן מכבי רחובות 1175 (1175)
123 = נבו ברימברג מכבי רחובות 1077 (1077)
220    יעקב שטינברג מכבי רחובות 908 (908)
260 = דניאל בהונקר מכבי רחובות 843 (843)
266 = יאיר שרעבי מכבי רחובות 833 (833)
291 = ולרי סרייב מכבי רחובות 807 (807)
302 = אברי בן זאב מכבי רחובות 797 (797)
316 = עידו טל מכבי רחובות 786 (786)
326 = דניאל דרזנר מכבי רחובות 774 (774)
327 = מיכאל שיק מכבי רחובות 773 (773)
352 = רוני צציק מכבי רחובות 747 (747)
360    אייל תומר מכבי רחובות 737 (737)
404 = דניאל וקנין מכבי רחובות 688 (688)
478 = אלנתן גד מכבי רחובות 608 (608)
479 = ניקי זר מכבי רחובות 606 (606)
506 = אומר חטמוב מכבי רחובות 573 (573)
577 = שלומי פרנק מכבי רחובות 500 (500)
602    רון סטמבולציק מכבי רחובות 472 (472)
642 = פליקס ברניסקין מכבי רחובות 428 (428)
683    דוד אשרוב מכבי רחובות 389 (389)
708    מיכאל ליטבק מכבי רחובות 366 (366)
754    איל רייפלר מכבי רחובות 331 (331)
788    אלעד דויטש מכבי רחובות 318 (318)
822 = איתמר גל-ים מכבי רחובות 304 (304)
1119 = פלג ברני סקין מכבי רחובות 152 (152)
1157    לידן שמעון מכבי רחובות 104 (104)
1169    תומר שקד מכבי רחובות 101 (101)
1188    אביב סלהוב מכבי רחובות 98 (98)
1192    עמית פרסתאי מכבי רחובות 97 (97)
1199    יהל בר חיים מכבי רחובות 96 (96)
1201    עוז דיין מכבי רחובות 96 (96)
1226    אלון אשר מכבי רחובות 91 (91)
1227    שלומי בן אברהם מכבי רחובות 91 (91)
1228    שגיא אבידן מכבי רחובות 90 (90)
1246    יהונתן אלבז מכבי רחובות 86 (86)
1252    עידן לוי מכבי רחובות 84 (84)
1285    טל גפן גרוסר מכבי רחובות 73 (73)
1292    עומרי קומל מכבי רחובות 70 (70)
1295    רון שבתאי מכבי רחובות 68 (68)
1353    יונתן נפומניאשצי מכבי רחובות 16 (16)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 7 1083 S ילנה אגרונוב מכבי רחובות 1181.7 (1181.7)
= 14 1034 C15 מרגרט ברן מכבי רחובות 950.2 (950.2)
= 15 529 S יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 948.7 (948.7)
= 24 515 S שני גראואר מכבי רחובות 808.4 (808.4)
= 47 2922 C15 יעל רייפלר מכבי רחובות 608.3 (608.3)
= 145 3808 M13 יעל שוורצברג מכבי רחובות 208.4 (208.4)
= 165 5144 C14 הודיה קבדה מכבי רחובות 103.6 (103.6)
= 178 5145 C14 אופק עזרא מכבי רחובות 96.0 (96.0)
= 188 5139 C14 נופר עזר מכבי רחובות 94.4 (94.4)
= 199 5146 C14 נוגה כהן מכבי רחובות 91.6 (91.6)
= 210 4925 M13 ליה ליס מכבי רחובות 85.2 (85.2)
= 211 5142 C14 מיקה טראוב מכבי רחובות 84.8 (84.8)
7 = ילנה אגרונוב מכבי רחובות 1181 (1181)
14 = מרגרט ברן מכבי רחובות 950 (950)
15 = יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 948 (948)
24 = שני גראואר מכבי רחובות 808 (808)
47 = יעל רייפלר מכבי רחובות 608 (608)
145 = יעל שוורצברג מכבי רחובות 208 (208)
165 = הודיה קבדה מכבי רחובות 103 (103)
178 = אופק עזרא מכבי רחובות 96 (96)
188 = נופר עזר מכבי רחובות 94 (94)
199 = נוגה כהן מכבי רחובות 91 (91)
210 = ליה ליס מכבי רחובות 85 (85)
211 = מיקה טראוב מכבי רחובות 84 (84)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com