מכבי רחובות
ישוב : רחובות (25361)
אחראי : ישעיה ירימי
אתר אינתרנט :
דוא''ל : ishaya.yarimi@gmail.com
כתובת : בית ספר בכור לוי הרב הרצוג 18, רחובות
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 7 882 S40 יניב שרון מכבי רחובות 1451.1 (1436.1)
+1 11 874 S40 איסק אברמוב מכבי רחובות 1346.7 (1330.2)
-2 71 884 S שחר גינסברג מכבי רחובות 944.8 (938.8)
-2 92 922 S40 דוד גולן מכבי רחובות 890.0 (890.0)
-6 111 1260 S נבו ברימברג מכבי רחובות 847.1 (836.1)
-12 209 975 S50 יעקב שטינברג מכבי רחובות 690.4 (694.4)
+4 244 948 S40 דניאל בהונקר מכבי רחובות 652.5 (636.7)
+16 272 3804 S50 ולרי סרייב מכבי רחובות 625.7 (603.8)
+1 275 1796 S60 אייל תומר מכבי רחובות 624.5 (612.4)
-12 282 1006 S60 יאיר שרעבי מכבי רחובות 613.2 (616.2)
-12 310 952 S50 דניאל דרזנר מכבי רחובות 592.0 (595.0)
-7 349 1757 S60 רוני צציק מכבי רחובות 554.1 (556.1)
-9 382 1173 S60 דניאל וקנין מכבי רחובות 526.7 (521.7)
-24 462 518 S40 אלנתן גד מכבי רחובות 456.4 (456.4)
-18 471 1268 S40 אומר חטמוב מכבי רחובות 440.2 (439.2)
-20 545 953 S40 שלומי פרנק מכבי רחובות 367.5 (371.5)
-26 610 2882 S40 פליקס ברניסקין מכבי רחובות 318.3 (318.3)
-30 647 423 S50 דוד אשרוב מכבי רחובות 286.2 (292.2)
-17 658 2484 C14 מיכאל ליטבק מכבי רחובות 275.2 (275.2)
-26 699 2924 M12 איל רייפלר מכבי רחובות 251.5 (251.5)
=> 704 6174 M12 עידן עופר מכבי רחובות 247.5 (0.0)
-25 741 5633 M13 רום ליטאי מכבי רחובות 232.0 (232.0)
-7 935 3807 C14 פלג ברני סקין מכבי רחובות 134.8 (114.8)
=> 1207 5946 M12 תמיר לביא מכבי רחובות 1.0 (0.0)
7 = יניב שרון מכבי רחובות 1451 (1436)
11    איסק אברמוב מכבי רחובות 1346 (1330)
71    שחר גינסברג מכבי רחובות 944 (938)
92    דוד גולן מכבי רחובות 889 (889)
111    נבו ברימברג מכבי רחובות 847 (836)
209    יעקב שטינברג מכבי רחובות 690 (694)
244    דניאל בהונקר מכבי רחובות 652 (636)
272    ולרי סרייב מכבי רחובות 625 (603)
275    אייל תומר מכבי רחובות 624 (612)
282    יאיר שרעבי מכבי רחובות 613 (616)
310    דניאל דרזנר מכבי רחובות 591 (594)
349    רוני צציק מכבי רחובות 554 (556)
382    דניאל וקנין מכבי רחובות 526 (521)
462    אלנתן גד מכבי רחובות 456 (456)
471    אומר חטמוב מכבי רחובות 440 (439)
545    שלומי פרנק מכבי רחובות 367 (371)
610    פליקס ברניסקין מכבי רחובות 318 (318)
647    דוד אשרוב מכבי רחובות 286 (292)
658    מיכאל ליטבק מכבי רחובות 275 (275)
699    איל רייפלר מכבי רחובות 251 (251)
704 => עידן עופר מכבי רחובות 247 (0)
741    רום ליטאי מכבי רחובות 232 (232)
935    פלג ברני סקין מכבי רחובות 134 (114)
1207 => תמיר לביא מכבי רחובות 1 (0)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 6 1083 S ילנה אגרונוב מכבי רחובות 919.5 (919.5)
-1 17 529 S יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 717.3 (707.3)
-1 18 1034 J16 מרגרט ברן מכבי רחובות 688.9 (688.9)
-1 26 515 S שני גראואר מכבי רחובות 606.5 (606.5)
-2 47 2922 J16 יעל רייפלר מכבי רחובות 453.5 (456.5)
-1 111 2982 S60 אנה ליטמן מכבי רחובות 166.6 (172.2)
-4 119 3808 C14 יעל שוורצברג מכבי רחובות 143.0 (143.0)
6 = ילנה אגרונוב מכבי רחובות 919 (919)
17    יקטרינה חטמוב מכבי רחובות 717 (707)
18    מרגרט ברן מכבי רחובות 688 (688)
26    שני גראואר מכבי רחובות 606 (606)
47    יעל רייפלר מכבי רחובות 453 (456)
111    אנה ליטמן מכבי רחובות 166 (172)
119    יעל שוורצברג מכבי רחובות 143 (143)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com