מכבי בני הרצליה
ישוב : הרצלייה (25120)
אחראי : איציק כהן
אתר אינתרנט : https://www.facebook.com/טניס-שולחן-מכבי-בני-הרצליה-472786062798005/
דוא''ל : iziekc@gmail.com
כתובת : רחוב שמואל הנגיד 21, הרצליה
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 15 865 S אור בשן מכבי בני הרצליה 1339.9 (1316.9)
= 26 1198 S עמרי טל מכבי בני הרצליה 1189.6 (1189.6)
-1 36 1945 S מתן עולי מכבי בני הרצליה 1114.6 (1114.6)
-2 62 1546 S50 יוסי בוגן מכבי בני הרצליה 1022.7 (1022.7)
+15 80 2596 S50 אמנון בן-שחר מכבי בני הרצליה 961.7 (926.7)
-3 87 921 S ארז זכריה מכבי בני הרצליה 948.2 (948.2)
-2 91 959 S40 אבי נזרין מכבי בני הרצליה 937.3 (937.3)
+3 114 970 S40 ציגי דיקשטיין מכבי בני הרצליה 874.2 (854.2)
-7 129 875 S יואב כהן מכבי בני הרצליה 850.0 (847.0)
+9 133 2572 S40 יוסי עטיה מכבי בני הרצליה 829.4 (810.4)
-2 140 1373 S40 ניר יעקובי מכבי בני הרצליה 815.9 (815.9)
+11 155 995 S60 גנאדי גרינברג מכבי בני הרצליה 797.0 (771.0)
-7 157 2604 S ניצן פרדריך מכבי בני הרצליה 792.4 (792.4)
= 171 1943 S רועי לימור מכבי בני הרצליה 770.0 (767.0)
+5 174 961 S40 איתי אוניק מכבי בני הרצליה 768.9 (757.9)
-3 185 3050 S חי פרומרמן מכבי בני הרצליה 752.2 (752.2)
+14 192 322 S50 אילן דרמון מכבי בני הרצליה 741.5 (713.5)
-7 216 978 S50 ערן גיט מכבי בני הרצליה 710.9 (710.9)
-6 265 2920 S40 עדי אביאני מכבי בני הרצליה 663.0 (672.0)
+23 278 1855 S40 דן ריביניק מכבי בני הרצליה 649.5 (617.5)
-8 317 1682 S60 שמואל גושן מכבי בני הרצליה 612.4 (612.4)
+16 338 951 S40 צחי גיגי מכבי בני הרצליה 595.8 (574.8)
+20 364 4406 M12 עילאי פריטש מכבי בני הרצליה 571.9 (548.9)
-8 380 1683 S60 יצחק מיאלי מכבי בני הרצליה 561.3 (563.3)
-8 438 1404 S40 יורי בונדרנקו מכבי בני הרצליה 511.4 (511.4)
-5 456 4404 B11 דניאל קרבצ'נקו מכבי בני הרצליה 495.9 (494.9)
-11 469 1686 S50 נבט סימון מכבי בני הרצליה 485.6 (490.6)
-6 477 1994 S40 עמית חרחס מכבי בני הרצליה 475.2 (477.2)
+29 534 4366 S50 סיימון רוזין מכבי בני הרצליה 424.8 (394.8)
-9 555 1679 S40 שלומי שיינמן מכבי בני הרצליה 407.9 (409.9)
-10 819 4548 S40 איתי פורת מכבי בני הרצליה 238.7 (238.7)
-3 991 4830 M13 עידו שיינמן מכבי בני הרצליה 156.3 (155.3)
-17 1024 4782 C14 עוז גוטגולד מכבי בני הרצליה 133.9 (135.9)
-15 1043 4779 C15 מאיו מאג'י מכבי בני הרצליה 114.9 (118.9)
+2 1052 6041 C14 גבריאל קורני מכבי בני הרצליה 108.0 (101.0)
-14 1197 5449 M12 אביב לדרברג מכבי בני הרצליה 40.7 (44.7)
-18 1225 6000 M12 איתמר נויבואר מכבי בני הרצליה 25.9 (25.9)
-33 1444 6236 B11 יפתח להב מכבי בני הרצליה 1.0 (1.0)
=> 1451 6319 B11 נועם פייבישבסקי מכבי בני הרצליה 1.0 (0.0)
15 = אור בשן מכבי בני הרצליה 1339 (1316)
26 = עמרי טל מכבי בני הרצליה 1189 (1189)
36    מתן עולי מכבי בני הרצליה 1114 (1114)
62    יוסי בוגן מכבי בני הרצליה 1022 (1022)
80    אמנון בן-שחר מכבי בני הרצליה 961 (926)
87    ארז זכריה מכבי בני הרצליה 948 (948)
91    אבי נזרין מכבי בני הרצליה 937 (937)
114    ציגי דיקשטיין מכבי בני הרצליה 874 (854)
129    יואב כהן מכבי בני הרצליה 850 (847)
133    יוסי עטיה מכבי בני הרצליה 829 (810)
140    ניר יעקובי מכבי בני הרצליה 815 (815)
155    גנאדי גרינברג מכבי בני הרצליה 797 (771)
157    ניצן פרדריך מכבי בני הרצליה 792 (792)
171 = רועי לימור מכבי בני הרצליה 770 (767)
174    איתי אוניק מכבי בני הרצליה 768 (757)
185    חי פרומרמן מכבי בני הרצליה 752 (752)
192    אילן דרמון מכבי בני הרצליה 741 (713)
216    ערן גיט מכבי בני הרצליה 710 (710)
265    עדי אביאני מכבי בני הרצליה 662 (671)
278    דן ריביניק מכבי בני הרצליה 649 (617)
317    שמואל גושן מכבי בני הרצליה 612 (612)
338    צחי גיגי מכבי בני הרצליה 595 (574)
364    עילאי פריטש מכבי בני הרצליה 571 (548)
380    יצחק מיאלי מכבי בני הרצליה 561 (563)
438    יורי בונדרנקו מכבי בני הרצליה 511 (511)
456    דניאל קרבצ'נקו מכבי בני הרצליה 495 (494)
469    נבט סימון מכבי בני הרצליה 485 (490)
477    עמית חרחס מכבי בני הרצליה 475 (477)
534    סיימון רוזין מכבי בני הרצליה 424 (394)
555    שלומי שיינמן מכבי בני הרצליה 407 (409)
819    איתי פורת מכבי בני הרצליה 238 (238)
991    עידו שיינמן מכבי בני הרצליה 156 (155)
1024    עוז גוטגולד מכבי בני הרצליה 133 (135)
1043    מאיו מאג'י מכבי בני הרצליה 114 (118)
1052    גבריאל קורני מכבי בני הרצליה 107 (100)
1197    אביב לדרברג מכבי בני הרצליה 40 (44)
1225    איתמר נויבואר מכבי בני הרצליה 25 (25)
1444    יפתח להב מכבי בני הרצליה 1 (1)
1451 => נועם פייבישבסקי מכבי בני הרצליה 1 (0)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 1692 S40 מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה 1258.9 (1252.9)
+2 6 1115 S40 שרית חוזה מכבי בני הרצליה 943.2 (919.2)
-2 94 4230 S40 דבורה שקולניק מכבי בני הרצליה 214.4 (217.4)
1 = מרינה קרבצנקו מכבי בני הרצליה 1258 (1252)
6    שרית חוזה מכבי בני הרצליה 943 (919)
94    דבורה שקולניק מכבי בני הרצליה 214 (217)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com