עירוני גבעתיים
ישוב : גבעתיים (60319)
אחראי : עמרי בן ארי
אתר אינתרנט :
דוא''ל : omryba@gmail.com
כתובת : המעיין 19, גבעתיים
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 1 853 S מיכאל טאובר עירוני גבעתיים 1499.3 (1499.3)
+1 4 894 S עמרי בן ארי עירוני גבעתיים 1471.3 (1456.3)
= 6 341 S מתן סימון עירוני גבעתיים 1427.9 (1414.4)
-1 32 705 E19 עידו אטקין עירוני גבעתיים 1060.3 (1060.3)
-4 88 886 S יובל תגר עירוני גבעתיים 876.3 (876.3)
+5 153 2952 C15 תומר נעמה עירוני גבעתיים 725.3 (712.4)
+10 182 2713 S אורי מינץ עירוני גבעתיים 690.2 (667.1)
=> 204 5546 S יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים 651.5 (0.0)
-3 210 512 S ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים 645.7 (645.7)
-2 213 3168 M13 עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים 641.3 (640.7)
-2 222 1781 J17 אדם אמיר עירוני גבעתיים 632.4 (633.0)
-1 252 2326 S40 ניר סקיטל עירוני גבעתיים 600.6 (600.6)
-1 344 2964 M13 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 489.1 (490.5)
-1 383 4524 S50 יבגני טברובסקי עירוני גבעתיים 427.2 (427.2)
-2 463 3774 C14 רועי ליבנר עירוני גבעתיים 302.9 (302.9)
-5 498 2919 J17 רוי בן-עמי עירוני גבעתיים 263.6 (263.6)
-1 525 4497 J16 יואב פיינמסר עירוני גבעתיים 229.7 (229.7)
-1 526 4668 C14 גיא לוי עירוני גבעתיים 229.0 (229.0)
-1 530 3775 J16 און ארמי עירוני גבעתיים 228.2 (228.2)
-3 585 4806 M13 יובל אלחזוב עירוני גבעתיים 188.6 (188.6)
-2 599 2592 J16 עמית שטינבך עירוני גבעתיים 171.0 (171.0)
-2 605 3814 C14 עמרי אלימלך עירוני גבעתיים 152.1 (152.1)
-2 611 4499 C15 טל דיבון עירוני גבעתיים 138.0 (138.0)
-2 612 4144 J16 יהלי חינקיס עירוני גבעתיים 129.0 (129.0)
-1 641 3200 M12 רועי חליפה עירוני גבעתיים 79.0 (79.0)
-1 684 3784 C15 אריאל גולדין עירוני גבעתיים 59.6 (59.6)
-1 714 4467 M12 אליאור אהרון עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
1 = מיכאל טאובר עירוני גבעתיים 1499 (1499)
4    עמרי בן ארי עירוני גבעתיים 1471 (1456)
6 = מתן סימון עירוני גבעתיים 1427 (1414)
32    עידו אטקין עירוני גבעתיים 1060 (1060)
88    יובל תגר עירוני גבעתיים 876 (876)
153    תומר נעמה עירוני גבעתיים 725 (712)
182    אורי מינץ עירוני גבעתיים 690 (667)
204 => יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים 651 (0)
210    ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים 645 (645)
213    עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים 641 (640)
222    אדם אמיר עירוני גבעתיים 632 (632)
252    ניר סקיטל עירוני גבעתיים 600 (600)
344    בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 489 (490)
383    יבגני טברובסקי עירוני גבעתיים 427 (427)
463    רועי ליבנר עירוני גבעתיים 302 (302)
498    רוי בן-עמי עירוני גבעתיים 263 (263)
525    יואב פיינמסר עירוני גבעתיים 229 (229)
526    גיא לוי עירוני גבעתיים 229 (229)
530    און ארמי עירוני גבעתיים 228 (228)
585    יובל אלחזוב עירוני גבעתיים 188 (188)
599    עמית שטינבך עירוני גבעתיים 171 (171)
605    עמרי אלימלך עירוני גבעתיים 152 (152)
611    טל דיבון עירוני גבעתיים 137 (137)
612    יהלי חינקיס עירוני גבעתיים 128 (128)
641    רועי חליפה עירוני גבעתיים 79 (79)
684    אריאל גולדין עירוני גבעתיים 59 (59)
714    אליאור אהרון עירוני גבעתיים 1 (1)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
+1 55 3170 M13 קרינה טברובסקי עירוני גבעתיים 237.1 (237.8)
-54 57 1103 S מור גולדבלום עירוני גבעתיים 221.0 (1074.0)
55    קרינה טברובסקי עירוני גבעתיים 237 (237)
57    מור גולדבלום עירוני גבעתיים 221 (1074)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com