עירוני גבעתיים
ישוב : גבעתיים (60319)
אחראי : עמרי בן ארי
אתר אינתרנט :
דוא''ל : omryba@gmail.com
כתובת : המעיין 19, גבעתיים
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 2 853 S מיכאל טאובר עירוני גבעתיים 1614.8 (1595.3)
-1 7 341 S מתן סימון עירוני גבעתיים 1499.9 (1499.9)
= 8 894 S עמרי בן ארי עירוני גבעתיים 1483.8 (1465.8)
+3 48 705 E19 עידו אטקין עירוני גבעתיים 1054.7 (1044.2)
-2 101 2952 C15 תומר נעמה עירוני גבעתיים 917.3 (921.3)
= 126 3168 M13 עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים 854.9 (844.9)
-9 128 886 S יובל תגר עירוני גבעתיים 852.3 (852.3)
= 153 5546 S יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים 801.6 (790.6)
+8 176 2713 S אורי מינץ עירוני גבעתיים 767.8 (749.8)
-10 254 1781 J17 אדם אמיר עירוני גבעתיים 681.5 (685.5)
-3 263 2326 S40 ניר סקיטל עירוני גבעתיים 666.7 (670.7)
-10 302 512 S ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים 622.4 (628.4)
+10 321 2964 M13 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 609.8 (597.8)
+5 324 5674 S40 יניב כץ עירוני גבעתיים 608.0 (599.0)
-9 326 962 S40 סיריל סימון עירוני גבעתיים 607.7 (607.7)
+7 361 4658 C15 אוהד חן עירוני גבעתיים 573.9 (565.9)
-1 516 1820 S עודד גולדשטיין עירוני גבעתיים 439.3 (436.3)
-13 521 4524 S50 יבגני טברובסקי עירוני גבעתיים 436.2 (441.2)
-7 551 1821 S מורן גולן עירוני גבעתיים 413.5 (410.5)
+20 561 3774 C14 רועי ליבנר עירוני גבעתיים 406.0 (379.0)
+1 577 5753 S חיימי שלום עירוני גבעתיים 391.8 (381.8)
-15 617 5542 S נועם זינגר עירוני גבעתיים 361.8 (365.8)
-7 667 1804 S נועם קליביצקי עירוני גבעתיים 328.2 (328.2)
+66 724 4806 M13 יובל אלחזוב עירוני גבעתיים 287.2 (249.2)
-13 745 3775 J16 און ארמי עירוני גבעתיים 276.7 (276.7)
+20 757 2249 S דניאל ביקרט עירוני גבעתיים 268.8 (255.8)
-14 796 2919 J17 רוי בן-עמי עירוני גבעתיים 251.8 (252.8)
-3 797 4497 J16 יואב פיינמסר עירוני גבעתיים 249.5 (247.5)
-11 844 4668 C14 גיא לוי עירוני גבעתיים 226.3 (226.3)
+37 931 3814 C14 עמרי אלימלך עירוני גבעתיים 196.0 (173.0)
-43 934 4499 C15 טל דיבון עירוני גבעתיים 195.2 (206.4)
-8 974 2592 J16 עמית שטינבך עירוני גבעתיים 174.5 (174.5)
-5 988 4503 C15 שגיא בינסקי עירוני גבעתיים 160.7 (160.7)
-15 1033 5869 C15 עדיאל פרץ עירוני גבעתיים 125.5 (125.5)
-13 1034 4144 J16 יהלי חינקיס עירוני גבעתיים 123.1 (124.1)
-24 1092 3784 C15 אריאל גולדין עירוני גבעתיים 86.6 (86.6)
-41 1132 3200 M12 רועי חליפה עירוני גבעתיים 71.7 (77.7)
+176 1241 6353 B9 דניאל גרין עירוני גבעתיים 17.0 (1.0)
+155 1257 6245 M12 עומר שמיר עירוני גבעתיים 11.0 (1.0)
-6 1259 5543 M12 אורי תמיר עירוני גבעתיים 10.9 (4.9)
+13 1266 4715 B11 כפיר קויש עירוני גבעתיים 8.0 (1.0)
-36 1272 5820 M12 אורי ירום עירוני גבעתיים 7.1 (10.1)
-56 1284 4467 M12 אליאור אהרון עירוני גבעתיים 4.0 (12.0)
-24 1300 4498 M12 אור בלומנשטיין עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
-25 1329 5540 C14 שרון מורן עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
-63 1330 5544 M12 מתן אשור עירוני גבעתיים 1.0 (2.0)
-26 1388 5819 M12 בן חרוץ עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
-33 1447 6284 B9 עמית ואראס עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
=> 1449 6288 B9 רועי גילת עירוני גבעתיים 1.0 (0.0)
-36 1454 6374 B9 שגיא אשור עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
-37 1456 6440 B11 אמיר מיקא עירוני גבעתיים 1.0 (1.0)
2 = מיכאל טאובר עירוני גבעתיים 1614 (1595)
7    מתן סימון עירוני גבעתיים 1499 (1499)
8 = עמרי בן ארי עירוני גבעתיים 1483 (1465)
48    עידו אטקין עירוני גבעתיים 1054 (1044)
101    תומר נעמה עירוני גבעתיים 917 (921)
126 = עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים 854 (844)
128    יובל תגר עירוני גבעתיים 852 (852)
153 = יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים 801 (790)
176    אורי מינץ עירוני גבעתיים 767 (749)
254    אדם אמיר עירוני גבעתיים 681 (685)
263    ניר סקיטל עירוני גבעתיים 666 (670)
302    ליחי גרינשטיין עירוני גבעתיים 622 (628)
321    בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 609 (597)
324    יניב כץ עירוני גבעתיים 608 (599)
326    סיריל סימון עירוני גבעתיים 607 (607)
361    אוהד חן עירוני גבעתיים 573 (565)
516    עודד גולדשטיין עירוני גבעתיים 439 (436)
521    יבגני טברובסקי עירוני גבעתיים 436 (441)
551    מורן גולן עירוני גבעתיים 413 (410)
561    רועי ליבנר עירוני גבעתיים 406 (379)
577    חיימי שלום עירוני גבעתיים 391 (381)
617    נועם זינגר עירוני גבעתיים 361 (365)
667    נועם קליביצקי עירוני גבעתיים 328 (328)
724    יובל אלחזוב עירוני גבעתיים 287 (249)
745    און ארמי עירוני גבעתיים 276 (276)
757    דניאל ביקרט עירוני גבעתיים 268 (255)
796    רוי בן-עמי עירוני גבעתיים 251 (252)
797    יואב פיינמסר עירוני גבעתיים 249 (247)
844    גיא לוי עירוני גבעתיים 226 (226)
931    עמרי אלימלך עירוני גבעתיים 196 (173)
934    טל דיבון עירוני גבעתיים 195 (206)
974    עמית שטינבך עירוני גבעתיים 174 (174)
988    שגיא בינסקי עירוני גבעתיים 160 (160)
1033    עדיאל פרץ עירוני גבעתיים 125 (125)
1034    יהלי חינקיס עירוני גבעתיים 123 (124)
1092    אריאל גולדין עירוני גבעתיים 86 (86)
1132    רועי חליפה עירוני גבעתיים 71 (77)
1241    דניאל גרין עירוני גבעתיים 17 (1)
1257    עומר שמיר עירוני גבעתיים 11 (1)
1259    אורי תמיר עירוני גבעתיים 10 (4)
1266    כפיר קויש עירוני גבעתיים 8 (1)
1272    אורי ירום עירוני גבעתיים 7 (10)
1284    אליאור אהרון עירוני גבעתיים 4 (12)
1300    אור בלומנשטיין עירוני גבעתיים 1 (1)
1329    שרון מורן עירוני גבעתיים 1 (1)
1330    מתן אשור עירוני גבעתיים 1 (2)
1388    בן חרוץ עירוני גבעתיים 1 (1)
1447    עמית ואראס עירוני גבעתיים 1 (1)
1449 => רועי גילת עירוני גבעתיים 1 (0)
1454    שגיא אשור עירוני גבעתיים 1 (1)
1456    אמיר מיקא עירוני גבעתיים 1 (1)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-1 85 1103 S מור גולדבלום עירוני גבעתיים 231.8 (231.8)
-1 117 3170 M13 קרינה טברובסקי עירוני גבעתיים 169.4 (169.4)
+5 170 4184 B10 שירה נבון עירוני גבעתיים 8.0 (1.0)
85    מור גולדבלום עירוני גבעתיים 231 (231)
117    קרינה טברובסקי עירוני גבעתיים 169 (169)
170    שירה נבון עירוני גבעתיים 8 (1)
© Copyright 2012-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com