הפועל קריית אונו
ישוב : קריית אונו (12484)
אחראי : גל שמואל
אתר אינתרנט : http://www.pingpong.co.il
דוא''ל : Hapoelkottc@gmail.com
כתובת : קק"ל 6 (ליד בריכת השחייה), קריית אונו
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 38 738 E20 אדיר דניאל הפועל קריית אונו 1375.8 (1375.8)
= 99 349 S אופק פוני הפועל קריית אונו 1148.7 (1148.7)
= 108 673 J17 עידו פנסו הפועל קריית אונו 1110.6 (1110.6)
= 110 3833 S40 רביד ברנדמן הפועל קריית אונו 1108.0 (1108.0)
= 145 825 S עמרי מרכוס הפועל קריית אונו 1036.9 (1036.9)
= 148 2814 S איל שורצולד הפועל קריית אונו 1033.6 (1033.6)
= 215 4523 J17 אליה זבולוני הפועל קריית אונו 916.9 (916.9)
= 222 2028 S דניאל זהר הפועל קריית אונו 902.1 (902.1)
= 236 2438 J16 רועי כהן הפועל קריית אונו 873.1 (873.1)
= 242 3088 S40 גלעד אקסלרוד הפועל קריית אונו 863.1 (863.1)
+11 260 2575 S גולן סלמן הפועל קריית אונו 844.0 (831.4)
-1 267 937 S יואל כהן הפועל קריית אונו 833.5 (833.5)
= 287 2024 J18 עמית הד הפועל קריית אונו 813.2 (813.2)
= 437 3094 S40 אלכסנדר קוליקוב הפועל קריית אונו 650.7 (650.7)
= 442 2831 J16 עמית צליח הפועל קריית אונו 647.4 (647.4)
= 455 4624 M12 אורי מלרון הפועל קריית אונו 629.6 (629.6)
+12 458 3082 M13 אסף חננאל הפועל קריית אונו 627.9 (615.3)
-1 461 4035 S40 שלמה ביגר הפועל קריית אונו 626.8 (626.8)
-1 466 2973 S40 ניר בנאי הפועל קריית אונו 619.4 (619.4)
= 474 1118 E20 רונן ויינר הפועל קריית אונו 610.2 (610.2)
-1 516 4638 S50 אביעד צברי הפועל קריית אונו 567.1 (567.1)
= 526 4745 S ברק צורף הפועל קריית אונו 560.4 (560.4)
-1 537 2785 S40 ירון ליפקה הפועל קריית אונו 535.1 (535.1)
-1 541 2830 M13 עמית בן-עמי הפועל קריית אונו 532.0 (532.0)
= 695 3831 S50 איל סמו הפועל קריית אונו 377.7 (377.7)
-2 762 3832 S הראל יפת הפועל קריית אונו 330.1 (330.1)
-1 814 4126 M12 אורי בן-זיו הפועל קריית אונו 306.8 (306.8)
-1 862 3087 S70 צבי פרידמן הפועל קריית אונו 293.0 (293.0)
= 994 4047 C15 יאיר אלדד הפועל קריית אונו 257.1 (257.1)
= 1011 4244 M12 רביד סלודובניק הפועל קריית אונו 252.9 (252.9)
+2 1040 4551 M13 שי יפרח הפועל קריית אונו 238.8 (237.4)
+4 1049 4196 M13 מושיקו נשיא הפועל קריית אונו 234.3 (229.4)
-1 1070 4243 M12 יואב עיואן הפועל קריית אונו 217.5 (217.5)
-2 1114 4555 B11 ניר קולטניק הפועל קריית אונו 178.6 (178.6)
-2 1130 4057 C14 אוריאל כהן הפועל קריית אונו 166.7 (166.7)
-3 1165 4090 C14 עירד דניאל הפועל קריית אונו 128.4 (128.4)
38 = אדיר דניאל הפועל קריית אונו 1375 (1375)
99 = אופק פוני הפועל קריית אונו 1148 (1148)
108 = עידו פנסו הפועל קריית אונו 1110 (1110)
110 = רביד ברנדמן הפועל קריית אונו 1107 (1107)
145 = עמרי מרכוס הפועל קריית אונו 1036 (1036)
148 = איל שורצולד הפועל קריית אונו 1033 (1033)
215 = אליה זבולוני הפועל קריית אונו 916 (916)
222 = דניאל זהר הפועל קריית אונו 902 (902)
236 = רועי כהן הפועל קריית אונו 873 (873)
242 = גלעד אקסלרוד הפועל קריית אונו 863 (863)
260    גולן סלמן הפועל קריית אונו 844 (831)
267    יואל כהן הפועל קריית אונו 833 (833)
287 = עמית הד הפועל קריית אונו 813 (813)
437 = אלכסנדר קוליקוב הפועל קריית אונו 650 (650)
442 = עמית צליח הפועל קריית אונו 647 (647)
455 = אורי מלרון הפועל קריית אונו 629 (629)
458    אסף חננאל הפועל קריית אונו 627 (615)
461    שלמה ביגר הפועל קריית אונו 626 (626)
466    ניר בנאי הפועל קריית אונו 619 (619)
474 = רונן ויינר הפועל קריית אונו 610 (610)
516    אביעד צברי הפועל קריית אונו 567 (567)
526 = ברק צורף הפועל קריית אונו 560 (560)
537    ירון ליפקה הפועל קריית אונו 535 (535)
541    עמית בן-עמי הפועל קריית אונו 532 (532)
695 = איל סמו הפועל קריית אונו 377 (377)
762    הראל יפת הפועל קריית אונו 330 (330)
814    אורי בן-זיו הפועל קריית אונו 306 (306)
862    צבי פרידמן הפועל קריית אונו 293 (293)
994 = יאיר אלדד הפועל קריית אונו 257 (257)
1011 = רביד סלודובניק הפועל קריית אונו 252 (252)
1040    שי יפרח הפועל קריית אונו 238 (237)
1049    מושיקו נשיא הפועל קריית אונו 234 (229)
1070    יואב עיואן הפועל קריית אונו 217 (217)
1114    ניר קולטניק הפועל קריית אונו 178 (178)
1130    אוריאל כהן הפועל קריית אונו 166 (166)
1165    עירד דניאל הפועל קריית אונו 128 (128)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 17 1039 J16 עלמה טנא הפועל קריית אונו 909.3 (909.3)
= 19 2087 S מיכל ארגמן הפועל קריית אונו 863.5 (863.5)
= 38 1107 S60 שרי ארנליב הפועל קריית אונו 707.4 (707.4)
= 222 4089 C14 עופרי דניאל הפועל קריית אונו 75.9 (75.9)
17 = עלמה טנא הפועל קריית אונו 909 (909)
19 = מיכל ארגמן הפועל קריית אונו 863 (863)
38 = שרי ארנליב הפועל קריית אונו 707 (707)
222 = עופרי דניאל הפועל קריית אונו 75 (75)
© Copyright 2012-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com