אופק קריית אונו
ישוב : קריית אונו (12484)
אחראי : גל שמואל
אתר אינטרנט : http://www.pingpong.co.il
דוא''ל : galshmuel@gmail.com
כתובת : קק"ל 4 קריית אונו
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
= 50 738 S אדיר דניאל אופק קריית אונו 1066.1 (1066.1)
-2 115 2438 J18 רועי כהן אופק קריית אונו 837.0 (838.4)
-2 129 3082 C15 אסף חננאל אופק קריית אונו 810.1 (810.1)
-5 153 2028 S דניאל זהר אופק קריית אונו 769.2 (769.2)
-1 162 4523 E19 אליה זבולוני אופק קריית אונו 752.7 (752.7)
-5 197 958 S60 יפתח נשרי אופק קריית אונו 701.6 (701.6)
-2 257 407 S אסף גופר אופק קריית אונו 635.4 (635.4)
-4 268 3088 S40 גלעד אקסלרוד אופק קריית אונו 625.4 (625.4)
-4 269 937 S יואל כהן אופק קריית אונו 625.4 (625.4)
-4 308 2830 C15 עמית בן-עמי אופק קריית אונו 579.4 (579.4)
-4 321 4035 S40 שלמה ביגר אופק קריית אונו 564.6 (564.6)
-1 369 4638 S50 אביעד צברי אופק קריית אונו 508.5 (508.5)
-3 381 2973 S40 ניר בנאי אופק קריית אונו 493.5 (493.5)
-3 406 4244 C14 רביד סלודובניק אופק קריית אונו 466.5 (466.5)
-4 414 1118 S רונן ויינר אופק קריית אונו 457.9 (457.9)
+11 431 6181 J16 אפק אביבי אופק קריית אונו 435.3 (419.9)
-2 438 6224 S טל רזומוב אופק קריית אונו 427.5 (427.5)
-2 477 4126 C14 אורי בן-זיו אופק קריית אונו 384.4 (384.4)
-16 484 4624 C14 אורי מלרון אופק קריית אונו 379.9 (389.7)
-2 492 6463 M13 איתי אטיאה אופק קריית אונו 366.0 (366.0)
-3 521 5212 M13 ליעד יפרח אופק קריית אונו 332.0 (332.0)
-4 528 4551 C15 שי יפרח אופק קריית אונו 324.8 (324.8)
-4 545 3831 S50 איל סמו אופק קריית אונו 298.0 (298.0)
-1 615 3087 S70 צבי פרידמן אופק קריית אונו 220.0 (220.0)
-5 640 4146 C14 יואב קמק אופק קריית אונו 182.3 (183.0)
+1 644 4090 J16 עירד דניאל אופק קריית אונו 175.9 (163.3)
=> 647 6614 M13 אורי כהן אופק קריית אונו 168.8 (0.0)
= 691 6210 C14 נדב ברסטנו אופק קריית אונו 89.1 (80.7)
-13 749 5987 J16 ליאם סגל אופק קריית אונו 11.0 (11.0)
-10 759 3866 J18 יובל רוה אופק קריית אונו 1.0 (1.0)
=> 820 6965 M12 נדב צ'רני אופק קריית אונו 1.0 (0.0)
50 = אדיר דניאל אופק קריית אונו 1066 (1066)
115    רועי כהן אופק קריית אונו 836 (838)
129    אסף חננאל אופק קריית אונו 810 (810)
153    דניאל זהר אופק קריית אונו 769 (769)
162    אליה זבולוני אופק קריית אונו 752 (752)
197    יפתח נשרי אופק קריית אונו 701 (701)
257    אסף גופר אופק קריית אונו 635 (635)
268    גלעד אקסלרוד אופק קריית אונו 625 (625)
269    יואל כהן אופק קריית אונו 625 (625)
308    עמית בן-עמי אופק קריית אונו 579 (579)
321    שלמה ביגר אופק קריית אונו 564 (564)
369    אביעד צברי אופק קריית אונו 508 (508)
381    ניר בנאי אופק קריית אונו 493 (493)
406    רביד סלודובניק אופק קריית אונו 466 (466)
414    רונן ויינר אופק קריית אונו 457 (457)
431    אפק אביבי אופק קריית אונו 435 (419)
438    טל רזומוב אופק קריית אונו 427 (427)
477    אורי בן-זיו אופק קריית אונו 384 (384)
484    אורי מלרון אופק קריית אונו 379 (389)
492    איתי אטיאה אופק קריית אונו 366 (366)
521    ליעד יפרח אופק קריית אונו 332 (332)
528    שי יפרח אופק קריית אונו 324 (324)
545    איל סמו אופק קריית אונו 298 (298)
615    צבי פרידמן אופק קריית אונו 220 (220)
640    יואב קמק אופק קריית אונו 182 (183)
644    עירד דניאל אופק קריית אונו 175 (163)
647 => אורי כהן אופק קריית אונו 168 (0)
691 = נדב ברסטנו אופק קריית אונו 89 (80)
749    ליאם סגל אופק קריית אונו 11 (11)
759    יובל רוה אופק קריית אונו 1 (1)
820 => נדב צ'רני אופק קריית אונו 1 (0)
דירוג ID קטגוריה שם מועדון נקודות
-1 22 2087 S מיכל ארגמן אופק קריית אונו 647.9 (647.9)
-1 40 1107 S60 שרי ארנליב אופק קריית אונו 530.8 (530.8)
22    מיכל ארגמן אופק קריית אונו 647 (647)
40    שרי ארנליב אופק קריית אונו 530 (530)
© Copyright 2012-2021 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com